cz  Czech      uk  EN

E – BRT 100% ekologicky čistá městská doprava od společnosti SIEMENS.

SIEMENS představil koncept pro systémy městské a příměstské dopravy BRT (Bus Rapid Transit) na podzim v roce 2010. Jedná se o autobusy (elektrobusy) s čistě elektrickým pohonem s „postupným nabíjením“, které nabízí další rozsáhlé možnosti využití v hromadné dopravě. Princip spočívá v dobíjení zdroje energie na trati v přesně určených úsecích na jednotlivých zastávkách, vzdálených od sebe cca 2,5 km. Samotné dobíjení trvá potom přibližně 20 vteřin, po dobu výstupu a nástupu cestujících. K rychlé kumulaci energie se využívá tak zvaných superkondenzátorů (superkapacitorů)  ty jsou schopny v řádech statisíců cyklů  „nasát“ a zase rychle vydat obrovské množství energie, ( jenž názorně vidíme na situační vizualizaci projektu SIEMENS). Celková účinnost výrazně přesahuje veškerá další řešení kombinovaná se spalovacími motory. Za hlavní přednosti je považováno osvobození městských aglomerací od složitých trakčních vedení, vysoká možná účinnost až 95%, možnosti modulárních řešení, nízké provozní náklady a v neposlední míře vliv na kvalitu cestování a čistotu životního prostředí. Autor deklaruje náklady  až dvakrát nižší v porovnání s klasikou tramvají,  zároveň doporučuje nový revoluční systém pro středně velká města.

Městská doprava, obnovitelné zdroje energie a moderní dopravní prostředky v hromadné dopravě je téma veletržního projektu EUROTRANS – AUTOTEC.  Cílem je představit všechna taková řešení, která pomohou zlepšit městkou dopravní infrastrukturu v českých městech.

text. Zdeněk Nesveda

zdroj: SIEMENS

foto, video: SIEMENS

Vysvětlení pojmů „superkondenátor“ –  Vědeckotechnický sborník ČD č. 25/200 Superkapacitory    

 Vizulalizace, video SIEMENS

Tagy: , , , , , ,

Komentáře uzavřeny.