cz  Czech      uk  EN

BRNOSAFETY 2013 – Mezinárodní konference o bezpečnosti silničního provozu

Ve dnech 8.-9. října 2013 se uskuteční v Brně již VII. mezinárodní konference BRNOSAFETY 2013. Letošní konference se koná poprvé v rámci veletrhu EUROTRANS a je významnou součástí jeho doprovodného programu MOBILITA BUDOUCNOSTI.

Konference BRNOSAFETY jsou každoročně pořádány sdružením Inovace v dopravě ve spolupráci a za podpory spol. Veletrhy Brno a.s. Tato akce má již vybudovanou mnohaletou tradici a pravidelně se jí účastní přední odborníci zabývající se bezpečností silniční dopravy z České republiky a ze zahraničí. Cílem konference je zaměřit pozornost odborné a široké veřejnosti na problematiku zvyšování bezpečnosti silniční dopravy.

Zvyšování bezpečnosti silničního provozu je důležitým celoevropským a celospolečenským tématem. Pořadatele konference těší, že příslušné statistiky z posledních let potvrzují trend klesajícího počtu obětí dopravních nehod, tak jako např. v České republice, a že konference BRNOSAFETY a obdobné aktivity tohoto druhu mají na těchto pozitivních výsledcích také svůj určitý podíl.

Letošní konference BRNOSAFETY je letos poprvé připravována v úzké spolupráci s Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně a s Evropskou skupinou pro výzkum a analýzu nehod – národní skupinou ČR (EVU). Odborníci z tohoto ústavu budou mít ve své gesci dva bloky přednášek, které se budou zabývat problematikou analýz silničních nehod. Navíc hned první den konference po jejím zahájení bude předvedena na volné ploše brněnského výstaviště ukázka čelní srážky dvou osobních vozidel. S jejími prvními analýzami budou účastníci konference seznámeni v průběhu konference již následující den.

Tradičním záměrem organizátorů konference BRNOSAFETY je poskytnutí zázemí, které je atraktivní pro pravidelné každoroční setkání odborníků z celé Evropy a současně také pro účastníky konference. Konferenční prostředí BRNOSAFETY umožňuje představení výsledků práce dosažených v různých oblastech zaměřených na zvyšování bezpečnosti silniční dopravy a současně je příležitostí pro načerpání nových odborných poznatků všem jejím účastníkům.

Odborná témata mezinárodní konference BRNOSAFETY 2013:

1.Význam bezpečné dopravní infrastruktury a dopravních systémů pro rozvoj ekonomik členských zemí EU

2.Analýzy silničních nehod

3.Dopravní informace a jejich význam v silniční dopravě

4.Nové přístupy a inovace v oblasti zvyšování bezpečnosti silniční dopravy a výstupy projektů výzkumu a vývoje zaměřené na bezpečnou dopravu (eCall, Galileo apod.)

5.Bezpečnost dopravy v oblasti multimodální dopravy

6.Technická způsobilost vozidel a jejich vliv na bezpečnou silniční dopravu

7.Bezpečná doprava a „Smart cities“ – projekty ITS pro města a obce

8.Vzdělávání a příprava řidičů – současnost a vize

Prostředí letošní mezinárodní konference BRNOSAFETY 2013 tedy bude opětovně vhodnou příležitostí pro odbornou diskuzi o kvalitním a bezpečném dopravním spojení zemí EU, o roli bezpečné a kvalitní dopravy v rozvoji konkurenceschopného průmyslu a udržení úrovně zaměstnanosti na jejich území, a také o možnostech zajištění bezpečné dopravy na úrovní jejich regionů a současně i na území měst a obcí.

Na přípravě programu konference se podílejí přední odborníci působící v oblasti zaměřené na zvyšování bezpečnosti silniční dopravy. Konference je určena především odborníkům z oblasti silniční dopravy, auditorům bezpečnosti pozemních komunikací, soudním znalcům, výzkumným pracovníkům, odborníkům z oblasti výchovy řidičů, technickým pracovníkům z automobilového průmyslu, zástupcům sdružení a svazů působícím v oblasti dopravy, pracovníkům příslušných dopravních agend samospráv, představitelům měst a obcí, kteří se zasazují na jejich území o zvýšení úrovně bezpečnosti silniční dopravy, ale i dalším zájemcům o bezpečnou silniční dopravu.

Garantem konference je Ing. Ivan Fencl, Ph.D., předseda sdružení Inovace v dopravě.

Kontakty: Ing. Ivan Fencl, Ph.D., Příkop 4, 602 00 Brno, GSM: +420 603 422 113, E-mail: brnosafety@email.cz

 „EUROTRANS VELETRH OBCHODNÍCH PŘÍLEŽTOSTÍ“

INFORMACE O VELETRHU EUROTRANS, klik a jsi tam!

 

Tagy: , , , ,

Komentáře uzavřeny.