cz  Czech      uk  EN

EUROTRANS – Konference Mobilita budoucnosti v Brně

 

Konference Mobilita budoucnosti je příležitostí k prezentaci mimo výstavní plochu.Součástí dopravního veletrhu Eurotrans je také konference Mobilita budoucnosti, na které Veletrhy Brno spolupracují s Centrem dopravního výzkumu. Konference je třídenní a začíná den před zahájením veletrhu, tj. 10. září. Tento den proběhne 6 kulatých stolů s těmito tématy:   1) Financování dopravní infrastruktury (plán rozvoje dopravní infrastruktury, zdroje financování, investorské a správcovské organizace, jejich úkoly a právní forma, externality a environmentální aspekty dopravy a její infrastruktury)

2) Udržitelná mobilita (veřejná doprava, standardy dopravní obslužnosti, informační systémy, dopravní obsluha a atraktivita území, evironmentální motivace státu k podpoře veřejné dopravy, průzkumy dopravního chování)   3) Nákladní doprava (kombinovaná nákladní přeprava, dopady nákladní dopravy na dopravní infrastrukturu a opatření k jejich snížení, vážení vozidel,  environmentální motivace státu v nákladní dopravě, přeprava nebezpečných a nadrozměrných nákladů)

4) Bezpečnost provozu pozemní dopravy (bezpečné uspořádání pozemních komunikací, audity, inspekce, křížení železnic a pozemních komunikací, výzvy pro zvýšení bezpečnosti na železnici, dopravní výchova a autoškolství, environmentální aspekty dopravně-bezpečnostních opatření)

5) Výstavba, údržba a opravy dopravní infrastruktury (technologie údržby a oprav, systém hospodaření s dopravní infrastrukturou, diagnostika staveb dopravní infrastruktury, využití recyklovaných materiálů a vedlejších produktů v dopravním stavitelství, dopady staveb dopravní infrastruktury na životní prostředí)

6) Dopravní telematika (řízení dopravy a dopravní informace, elektronické mýtné, proměnné dopravní značky, systémy vybavení tunelů, sběr dopravních dat, dopravní prognózy, systémy na podporu řidiče při řízení vozidel)   Sumarizované závěry z kulatých stolů budou předneseny ministrům dopravy ČR, SR, Polska a Maďarska na konferenci při zahájení veletrhu EUROTRANS 11. září. Poslední den konference, čtvrtek 12. září, bude věnován tematickým blokům zaměřeným na silniční, železniční, leteckou, lodní a veřejnou dopravu.   Konference je také příležitostí pro firmy, které se chtějí prezentovat na veletrhu EUROTRANS, ale nechtějí být vystavovatelem. Veletrhy Brno nabízejí partnerství této konference a další formy spolupráce.

Více informací o veletrhu EUROTRANS 2013

 

 

 

 

Tagy: , , ,

Komentáře uzavřeny.