cz  Czech      uk  EN

Hlavní část veletrhu EUROTRANS 2013 tvoří vystavovatelé autoservisní techniky

První ročník dopravního veletrhu EUROTRANS 2013 se bude konat souběžně s Mezinárodním strojírenským veletrhem MSV v říjnovém termínu na brněnském výstavišti. Termín veletrhu EUROTRANS je třídenní – od úterý 8. října do čtvrtka 10. října. Veletrh bude umístěn v hale G2. Do této haly je přesunuta i konferenční část veletrhu, toto uspořádání zaručuje lepší sepětí výstavní části a doprovodného programu. Veletrh je však i nadále připravován jako samostatný a v příštích ročnících s počítá s konáním v samostatném termínu.

Veletrh EUROTRANS vznikl přesunem veletrhu užitkových automobilů a servisní techniky AUTOTEC do dvouleté periodicity v lichých letech a rozšířením o téma transportu a logistiky (původně souběžné konání s MSV jako veletrh TRANSPORT & LOGISTIKA) a kolejové dopravy (původně součást MSV). Souběhem s MSV získá první ročník veletrhu dostatek návštěvníků s respektováním potřeby přivést na výstaviště zákazníky vystavovatelů veletrhu EUROTRANS, synergické výhody pro vystavovatele plynoucí z přítomnosti vystavovatelů průmyslových oborů a dopravy a naváže na tradiční  prezentaci kolejových vozidel a transportních a logistických služeb na MSV.

Na výstavní ploše v této hale budou dominovat vystavovatelé autoservisní techniky. Mezi největší vystavovatele v tomto oboru patří Ing. Alice Smejkalová – MITERAL, Technology Garage, Otto Christ Wash Systems, Ing. Pavel Ferdus, PH GIA,  Autoservis akademie, UNICODE SYSTEMS, Autoimpex, AUDOL, DevCom, Mechanika Teplice. Z logistické branže lze jmenovat například Yusen Logistics, T-CZ, Centrum dopravního výzkumu, Codeware, DSW Road, TOPTRANS, Cargopass, Ferry Lines, z železniční branže Cominvest, Železniční opravovne a strojárne Zvolen, ZTC electronic.  Většina vystavovatelů bude umístěna v hale G2, další vystavovatele návštěvníci najdou na volných plochách v okolí haly a na kolejišti v centrální části výstaviště. Exponáty na kolejích budou vystaveny od pondělí do pátku.

Na konferenci Mobilita budoucnosti budou zástupcům ministerstev prezentovány problémy dopravní branže

Hlavním doprovodným programem veletrhu EUROTRANS je konference Mobilita budoucnosti. Součástí této konference je série kulatých stolů, které pořádá Centrum dopravního výzkumu ve spolupráci s Veletrhy Brno. Cílem této části konference je dostat k jednacímu stolu odborníky v níže uvedených oblastech, v diskuzi definovat problémy, které se v této oblasti dopravní problematiky vyskytují a následně definovat závěry. Kulaté stoly se uskuteční během září v budově Dopravního VaV centra na Líšeňské ulici v Brně. Kulatých stolů je šest a jsou zaměřeny na následující témata:

1. Financování dopravní infrastruktury

2. Udržitelná mobilita

3. Nákladní doprava

4. Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

5. Výstavba, údržba a opravy dopravní infrastruktury

6. Dopravní telematika

Závěry z jednání budou prezentovány v úvodní části konference MOBILITA BUDOUCNOSTI, které se zúčastní zástupci Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Toto setkání proběhne 8. 10. 2013 v pavilonu G2 na brněnském výstavišti. Účast na konferenci Mobilita budoucnosti je bezplatná, návštěvník se pouze musí zaregistrovat, nejlépe předem na webu veletrhu EUROTRANS. Konference Mobilita budoucnosti je třídenní, kompletní program je k dispozici na www.bvv.cz/eurotrans. Mezi témata konference patří například elektrické autobusy nebo vysokorychlostní železnice.

Součástí doprovodného programu veletrhu EUROTRANS je tradiční konference BRNOSAFETY 2013 věnující se bezpečnosti silničního provozu.

EUROTRANS probíhá současně s MSV Veletrh EUROTRANS se letos koná úterý 8. října do čtvrtka 10. října, přičemž v tomtéž týdnu se na brněnském výstavišti koná Mezinárodní strojírenský veletrh MSV. Pro návštěvníky je tento souběh jednoznačnou výhodou, za jedno vstupné mohou navštívit oba veletrhy. Více informací lze získat na webových stránkách veletrhu www.bvv.cz/eurotrans.

TZ: BVV

ilustrační foto: MITERAL

EUROTRANS VELETRH OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

 

 

 

 

Tagy: , ,

Komentáře uzavřeny.