cz  Czech      uk  EN

Výzva Radima Jančury ministru dopravy k úhradě vzniklé škody ve výši 52 mil. Kč

Radim_2008_009_jpg_729600497

Ministr dopravy svou nečinností převzal zodpovědnost za škody, které vznikly nezvládnutím zahájení rekonstrukce D1 a zbytečným zužováním provozu do jednoho pruhu.

V pondělí 24. 3. 2014 začala na klíčové dálnici D1 instalace mobilních středových svodidel. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) spolu s Ministerstvem dopravy opět chybně schválily způsob vedení uzavírky zúžením na jeden jízdní pruh v jednom směru (to je v systému 2+1). Tím svou laxností způsobili dlouhé kolony po dobu několika dnů.

„Pro naše autobusy máme pro případ nefunkční D1 určeny objízdné trasy, které zpozdí dotčené spoje většinou maximálně jen o 20 minut. Většina ostatních řidičů však tyto zkušenosti nemá a nemůže se spolehnout na práci profesionálního dispečerského zázemí, a proto z dálnice vůbec nesjíždí. Tyto řidiče čekají až hodinové kolony, které by při dobrém řízení rezortu být vůbec nemusely“ , řekl Jančura, majitel holdingu STUDENT AGENCY, který je největším provozovatelem dálkové autobusové dopravy v ČR.

Neopodstatněným snížením počtu jízdních pruhů minulý a předminulý týden tak ministerstvo společně s ŘSD připravily podle tzv. systému hodnocení ekonomické efektivnosti silničních staveb české daňové poplatníky nejméně o 52,4 milionů Kč.

Ministr dopravy byl opakovaně vyzýván, aby dohlédl na to, že Ředitelství silnic a dálnic zorganizuje zahájení oprav tak, že maximálně omezí nutnost zúžení dálnice do jednoho pruhu. Přes opakované žádosti v tomto neučinil vůbec nic. Převzal tak plnou zodpovědnot za způsobenou škodu ve výši 52 milionů Kč. STUDENT AGENCY v návaznosti na to požaduje po ministru dopravy ÚHRADU této celospolečenské škody a současně vyzývá všechny řidiče, kteří jsou nespokojení s vedením uzavírek na českých dálnicích, aby toto dali vědět zasláním SMS přímo ministru dopravy. Pokud i přesto nebude dál konat a škodu neuhradí, měl by být z postu ministra dopravy odvolán.

Neexistuje důvod, proč zužovat provoz do jednoho pruhu

Již v únoru 2014 byl ministr Prachař upozorněn, že neexistuje žádný důvod, aby byla u většiny oprav jakákoliv česká dálnice vedena méně než 2+2 pruhy. Následně mu Radim Jančura tuto informaci zopakoval SMS zprávou dne 5. 3. poté 21. 3. a 2. 4. Požádal ho, aby sjednal na ŘSD pořádek. Veškeré tyto informace se přitom opírají o jednoznačné stanovisko odborníků. Přesto i včera 7. 4. ráno byl provoz u Velké Bíteše opět nesmyslně zúžen do jednoho pruhu a tvořily se dlouhé kolony.

„Snížení počtu pruhů na méně než 2+2 je nutné z důvodu bezpečnosti pouze po několik desítek minut během stavění dopravního značení. Pravidlo 2+2 dále nelze aplikovat, pokud se vyměňuje celý betonový kryt, což bylo například loni na úseku u Vyškova. I zde je však možné vedení 2+1 měnit na 1+2 dle denních špiček. Svaté pravidlo 2+2 by však mělo platit nejen na D1, ale na všech dálnicích a rychlostních komunikacích, které mají odstavný pruh, a hustota provozu vedení 2+2 vyžaduje“, potvrzuje ing. Jiří Petrák, předseda správní rady nadačního fondu Stínové ŘSD.

Ministru dopravy byla zdůrazněna jeho osobní odpovědnost za správnou funkci všech dálnic – zejména klíčové D1. Stačil by jediný telefonát a pokyn pověřenému řediteli ŘSD, nebo je-li vedení ŘSD tak neschopné, tak přímo ředitelům čtyřech stavebních firem, které na D1 staví, což ministr dopravy neučinil, neboť nápravě stále nedošlo. Tímto ministr dopravy převzal osobní manažerskou odpovědnost a je tak osobně zodpovědný za škody ve výši 52,4 milionů Kč.

„Když byl ředitelem ŘSD pan David Čermák, vždy když se zjistilo jakékoli pochybení při provádění uzavírek – například kdy dálnice nebyla vedena v režimu 2+2, vždy sjednal nápravu v řádu několika hodin. Panu ministru Prachařovi je to evidentně úplně jedno.“, dodává Radim Jančura.

„Andrej Babiš, ministr financi a šéf hnutí ANO řekl, že stát se má vést jako firma. Toto pravidlo by mělo platit i pro jeho ministra dopravy. Pokud je vysoký manažer firmy upozorněn několikrát na možné riziko a škodám vědomě nezabrání, je ze zákona zodpovědný za způsobenou škodu. Proto tímto vyzývám pana ministra Babiše a pana premiéra Sobotku, aby vyžadovali náhradu škody po panu Prachařovi.“, řekl Radim Jančura.  „Pokud pan Prachař dobrovolně neuhradí vzniklou škodu do státního rozpočtu, pak vyzývám pana Babiše a Sobotku, aby byl pan Prachař odvolán z vlády. Podobně by byl za takovou chybu vyhozen z jakékoliv firmy“, doplnil Radim Jančura.

Občané, dejte vědět ministru dopravy, že jste nespokojeni s jeho prací. Pošlete mu SMS – mělo by mu záležet na vašem názoru – je placen z vašich daní.

STUDENT AGENCY má ročně více než 7 milionů zákazníků. Každý z nich má právo řediteli Radimu Jančurovi zavolat na číslo 603 446 680, nebo napsat sms, není-li spokojený s jejími službami. Klienti platí v ceně za jízdenku nejen náklady spojené s provozem, ale i podíl nákladů na management, tedy i na ředitele Radima Jančuru.

Česká republika má 10 miliónů zákazníků, kteří se dobrovolně rozhodli, že zde budou platit daně a využívat služeb našeho státu. Daně platí všichni, včetně lidí bez domova, pokud si koupí alespoň jeden rohlík, neboť je v ceně i DPH. Placení daní v ČR je dobrovolné, neboť se každý z nás může svobodně rozhodnout a usadit se třeba v Německu. Tam za zaplacené daně dostanete zpátky díky výrazně vyšší efektivitě státu také vyšší plnění – například vyšší garanci minimální mzdy, vyšší důchod, kvalitní zdravotnictví, pro děti kvalitnější školy a kvalitní infrastrukturu, včetně zdarma použití dálnic.

Pokud se český občan rozhodne platit daně v ČR, platí si mimo jiné i služby ministra dopravy, který je pro něj nejvyšším manažerem odpovědným za fungující dopravu v naší zemi. Platí-li si občan u státu služby, stává se z občana zákazník našeho státu. Proto občan má právo poslat SMS svému ministrovi, je-li rozhořčen, jak nefunguje například provoz na našich dálnicích.  „Milí spoluobčané, pokud se na jakékoliv české dálnici dostanete do kolony, která je způsobena řazením pruhů 2+1, nebo uvidíte, že se v omezení evidentně dlouhodobě nepracuje, napište věcně a prosím slušně svému ministrovi dopravy Prachařovi smsku na jeho mobil 602 751 700. Pokud mu na vás záleží, bude potěšen, neboť mu zjevně tato informace chybí. Je to vaše právo, i vy přispíváte na jeho mzdu a mzdu jeho tisíců podřízených“.

„Má-li naše země prosperovat, je nutné, aby občané chtěli v naší zemi žít a tedy chtěli odvádět daně. To budou rádi dělat, pokud stát, který je řízen členy vlády, se bude k nám občanům chovat jako k zákazníkům, nikoliv jen z pozice arogance moci.“, řekl Jančura.

V případě dálnic je to o to silnější, neboť řidič platí dálniční známku, mýto, silniční daň a zejména spotřební daň z PHM. Je povinností řidiče strpět omezení způsobená uzavírkami na dálnicích, neboť dálnice, zejména D1 je nutné opravit. To všichni chápou. Pokud však ŘSD a ministerstvo dopravy svým neodborným, nebo arogantním způsobem zbytečně uzavře jízdní pruh, stává se odpovědné za způsobené škody vůči zákazníkům této infrastruktury. Odpovědnost se vztahuje nejen na ztrátu času, ale i ztrátu PHM, opotřebení vozidla, ale i za ušlý zisk, pokud tuto újmu řidič prokáže. V případě jednotlivce jde o marginální ztrátu času, a to 272 Kč při hodinové koloně jen za ztrátu času. V případě 40 tisíců aut denně na D1 jsou však celospolečenské škody v řádech milionů korun denně.

Pokud ministr Prachař nezaplatí způsobenou škodu do státního rozpočtu ze svého, nebo alespoň nebude odvolán panem Sobotkou za svoji neschopnost udržet klíčovou dálnici D1 ve funkčním chodu, je připravena STUDENT AGENCY začít bezplatně zastupovat všechny řidiče, kteří se cítí poškozeni neodborným řízení dopravy na D1 od 24. 3. do 6. 4 2014. Ačkoliv jsou ztráty při přepočtu na osobu nevelké, jde především o princip, aby si vedení státu uvědomilo, že je zodpovědné vůči svým zákazníkům. Neboť český právní systém neumožňuje tzv. hromadné žaloby, jsme připraveni zastupovat bezplatně každého poškozeného zvlášť. Výzvu učiníme k 1. 5. 2014 na stránkách  www.stinoversd.cz.

Navíc v roce 2013 bývalý generální ředitel ŘSD pan David Čermák garantoval, že na dálnici D1 budou na modernizovaných úsecích hlídky Policie na motocyklech a na každém úseku bude stálá odtahová služba. Policie na dálnici vidět není a na místech, kde má stát odtahová služba, jsou již rok jen buňky firmy PRETOL, které jsou defacto jen zdarma reklamou na tuto firmu.

situace na D1 49-41 km dne 2.-3.4. 2014

Výpočet způsobené škody

Ministerstvo dopravy ČR má tzv. systém hodnocení ekonomické efektivnosti silničních staveb s použitím programu HDM-4. Tento systém se pečlivě udržuje a kalibruje a slouží k vyhodnocení efektivity silničních staveb. Systém vyžaduje definování více než 150 parametrů.

Pokusili jsme se proto velice hrubě spočítat, jakou ekonomickou ztrátu nám všem uživatelům toto zbytečné dopravní opatření přineslo. Vynecháme 149 dalších parametrů – tisíce litrů zbytečně spálených pohonných hmot, opotřebení aut, zvýšená nehodovost atd. a hrubým odhadem vyčíslíme pouze cenu  promarněného času: Dálnici používá denně v průměru cca 40 tisíc vozidel (v obou směrech dohromady). Z toho je 10 tisíc těžkých nákladních. Uzavírka a fronty v těchto úsecích byla celý den, počítáme, že v noci už byl provoz bez front. Odhadneme, že od rána do večera projedou pouze dvě třetiny aut, v noci zbývající třetina. To znamená 10 tisíc osobních a 3 333 tisíc nákladních v jednom směru. Odhadneme, že za den projede navíc 150 autobusů.

Cena hodiny času osob se podle letošních údajů pohybuje od 215 Kč (rekreant) až po 550 Kč (businessman). Kalibrovaná cena je 272 Kč na hodinu. Obsazenost se počítá 1,9 osoby na osobní auto a 49 osob na autobus. Cena hodiny času nákladního vozu s návěsem je určena na 1029 Kč.

Cena ztraceného času je tudíž: 10 000 x 272 + 150 x 49 x 272 + 3333 x 1029 =  8 148 857,- Kč za den (od rána do večera).

Díky chybnému dopravnímu omezení za jediný den a na jedné uzavírce bylo ukradeno z našich kapes více než 8 milionů korun. Náklady se zřízením dalšího pruhu v protisměru by nebyly vyšší, než řádově desetitisíce – odhadněme 100 tis Kč jednorázově na jednu uzavírku.

Dokud náš stát nebude vnímat naše občany, potažmo řidiče, jako zákazníky, kteří si infrastrukturu zaplatili ze svého, a proto ji mají právo užívat nejefektivnějším způsobem, bude neohleduplnost ŘSD i stavebních firem přetrvávat.

Milí novináři, budete-li i vy v budoucnu obětí dlouhé kolony díky zúžení do jednoho pruhu na některé české dálnici, neváhejte se obrátit na pana Ing. Jiřího Petráka, předsedu správní rady nadačního fondu Stínové ŘSD, tel 602-375975. Právě vy můžete vytvořit takový tlak na MD i ŘSD, aby náš stát začal vnímat naše občany jaké své zákazníky.

POZOR!! Do tohoto pátku je služebně pan Ing. Jiří Petrák v zahraničí, proto dotazy posílejte jen SMS, nebo pište email na  jiri.petrak.feng@gmail.com.

V případě citací, prosím, citujte Radima Jančuru majitele STUDENT AGENCY telefon: 603 446 680

Přílohy: Obrázek „  Situace na D1 49-41 km 2. – 3. 4. 2014“ „  Výpočet způsobené škody za období 24. 3. do 3. 4. 2014

 

Tagy: ,

Komentáře uzavřeny.