cz  Czech      uk  EN

Světový den životního prostředí – CNG pro automobily aktuální téma!

 

Polský autobus SOLARIS URBINO 12 CNG na stačený zemní plyn

Polský autobus SOLARIS URBINO 12 CNG na stačený zemní plyn

 

U příležitosti Světového dne životního prostředí uveřejňujeme krátké avízo na téma významných emisních úspor alternativní dopravy v porovnání s běžnými vozy na benzín a naftu. Automobilová doprava se dnes na znečištění ovzduší podílí z asi 30 % a je proto jednou z oblastí, kde je možné dosáhnout největších úspor ve vypouštění emisí.

Výrobce automobilů čeká v příštích letech významná výzva, která bude mít pozitivní vliv také na kvalitu životního prostředí. Dosavadní benzínové a naftové vozy postupně nahradí nové alternativní dopravní technologie, které jsou významným přínosem pro životní prostředí. Elektromobily nebo CNG vozy jsou dnes již nejen běžně dostupné na českém trhu (připomeňme nedávné oznámení sériové výroby Škoda Octavia G-Tec v provedení na zemní plyn), ale zároveň prokazatelně snižují emise výfukových plynů, a v některých případech je dokonce zcela eliminují. Díky tomu splňují nejnáročnější normy Euro 5 a nově od 1.9.2014 Euro 6, které stanovují limitní hodnoty výfukových exhalací a jsou platné v zemích Evropské unie. Samotná automobilová doprava se na znečišťování životního prostředí podílí z asi 30 %.

Jak vyplývá z údajů organizace ENGVA (European Natural Gas Vehicles Association), věnující se ekologickému využívání zemního plynu v automobilové dopravě, téměř nulové jsou u vozů na CNG například emise oxidu siřičitého nebo pevných prachových částic, s nimiž má Česká republika dlouhodobě problém. Podobně je tomu i v dalších významných oblastech – nižší jsou emise oxidu dusíku (o 80-90 %), oxidu uhelnatého (o 90 %) nebo oxidu uhličitého (o 10 -30 %). Významně menší je také vliv na ozónovou vrstvu (o 80-90 %). Při tankování CNG vozu nebo elektromobilu také nedochází k únikům paliva odpařováním nebo riziku kontaminace půdy a spodních vod v důsledku úniku paliva. Plynové motory mají také nižší hlučnost uvnitř vozu i v jeho okolí.

TZ: LESENSKY.CZ s.r.o.

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.