cz  Czech      uk  EN

Připomínáme – seminář Elektrické autobusy pro město II, již zítra!

E BUS SOR 3

Elektrické autobusy pro město II:  18. března 2014 – Výstaviště Brno

Financování projektů pro elektrické autobusy ze zdrojů EU a z alternativních zdrojů

Novinky z vývoje technologií

 • Datum konání: úterý 18. března 2014, 9.00 – 15.00 hod.
 • Místo konání: Výstaviště Brno – Pavilon E
 • Pod záštitou: Sdružení dopravních podniků
 • Ve spolupráci:  VŠB – Technická univerzita Ostrava
 • Odborný garant: Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services
 • Generální partner: Allowance s.r.o.

První běh semináře Elektrické autobusy pro město, který se uskutečnil v říjnu 2013, se setkal s velmi kladným ohlasem. Semináře se účastnilo 150 návštěvníků, převážně zástupců municipalit, městských dopravních podniků, dalších organizací působících v dopravě a v souvisejících odvětvích i vysokoškolských učitelů a studentů.

Druhé pokračování tohoto úspěšného semináře bude zaměřeno hlavně na financování vývoje a nákupu elektrických autobusů a jejich dobíjecí infrastruktury a také na novinky ve vývoji technologií, příp. na další zkušenosti z provozu. Seminář bude mít dva bloky – financování a novinky z vývoje technologií. V bloku o financování se bude hovořit jak o financích z EU, tak z jiných zdrojů.

Program*:

 • 8.30 Prezence účastníků, pozvání na kávu
 • 9.00 Zahájení semináře

 • Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services
 • Ing. Miloslav Kulich, Sdružení dopravních podniků ČR
 • Ing. Jiří Valníček, DPMB
 • 9.30 Blok 1: Financování elektrobusů:

Čistá mobilita & MŽP Ing. Miloš Křepelka, Ministerstvo životního prostředí

Zkušenosti DPMB z účasti v projektu CIVITAS  Ing. Zdeněk Jarolín, DPMB
Programové dotační období 2014–2020 Mgr. Daniel Glas, Allowance  Možnosti financování elektrobusů Ing. Vladimír Zadina, Allowance
Cost benefit analýza          Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services Optimalizace spotřeby trakční energie v MHD pomocí nových technologií Dr. Ing. Mikolaj Bartlomiejczyk, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrotechniky
12.00 – 12.30 Přestávka s občerstvením

 • 12.30 Blok 2: Novinky ve vývoji technologií a provozní zkušenosti

Je trolejbus a/nebo elektrobus perspektivní pro MHD? Ing. Zdeněk Vytouš, Cegelec
Solaris battery buses – experience and further development (Bateriové e-busy Solaris – zkušenosti a další vývoj) Mgr. Mateusz Figaszewski, Solaris Connector solution for rapid automated charging for e-buses (Konektorové řešení pro rychlé automatické nabíjení e-busů) Winnijar Kauz, Multi-Contact Systémové řešení elektromobility ve městech Ing. Jiří Pohl, Siemens  Systémy pro nabíjení elektrobusů v MHD Ing. Miroslav Kuželka, ABB
Trendy ŠKODA v oblasti e-mobility Mgr. Jan Vejbor, Škoda Electric
Elektrobusy SOR – sortiment, technická řešení a praktické zkušenosti z provozu Ing. Jan Černý, SOR Libchavy

Představení knižní novinky „Marketing a strategické řízení ve veřejných službách“ vydané v nakladatelství GRADA

 • 14.50 Závěr a pozvání na sklenku vína

*změna programu vyhrazena

SOR EBN 8 v Praze_2014_2

Elektrobus SOR EBN 9,5 3jpg

Elektrobus_01 V Praze

Solaris Trollino 18 AC MetroStyle 2

Hybridbus Škoda 1xDSC_0004

Škoda Battery Evolution 8

solaris_urbino_electric Klagenfurt 1

 

logo proelektrotecniky OK

 

BusPress – podporuje eleletromobilitu ve veřejné dopravě

logo(1) buspress

Komentáře uzavřeny.