cz  Czech      uk  EN

Pokládání podlahoviny Altro Transflor do zrenovovaného trolejbusu v přímém přenosu

ANVI TRADE trolejbus Brno 2016 1

Více než půl roku spolupracujeme se společností ANVI TRADE, lídrem v oblasti prodeje a služeb podlahových materiálů pro vozidla hromadné dopravy v Česku. Pronikáme čím dál tím hlouběji do tajů důležitého odvětví, jakým jsou dodávky, údržba, realizace a technické postupy při pokládání podlahových materiálů Altro. S podlahovými  materiály od  ANVI TRADE se běžně potkáváme v nejrůznějších vozidlech veřejné dopravy, jako jsou například autobusy, trolejbusy, tramvaje, železniční vagony, vozy metra a na mnoha dalších místech. Specializovaný podlahářský obor „Transport“ vyžaduje velkou dávku odborných znalostí, obchodního ducha i fundované řemeslo.

ANVI TRADE trolejbus Brno 2016 2

ANVI TRADE, pokládání podlahoviny Altro do trolejbusu v Dopravním podniku města Brna, foto: Zdeněk Nesveda

Pro lepší pochopení této „disciplíny“ jsme se vydali do brněnského dopravního podniku, kde jsme se naživo účastnili pokládaní nové podlahy do zrenovovaného trolejbusu Škoda TR 21. ANVI TRADE se mimo samotné obchodní činnosti také velmi detailně zabývá zpracováním technologických postupů a vytvářením manuálů pro pokládání podlah. Zároveň také provádí školení s názornými ukázkami jednotlivých pracovních postupů pro zaměstnance dodavatelských a partnerských firem, které pokládání materiálů Altro realizují. Pokládání nové podlahy do trolejbusu v Brně se uskutečnilo se záměrem natočit instruktážní video ANVI TRADE, ze kterého budou patrné veškeré pracovní postupy od počáteční přípravy ploch až po samé finále, jehož výsledkem bude zbrusu nová moderní podlaha v trolejbusu.

Průvodcem, koordinátorem a zároveň také režisérem při natáčení instruktážního filmu byl pan Jan Zahradníček, technicko – obchodní poradce firmy ANVI TRADE pro sektor transport. Naším záměrem není vytvořit materiál – návod pro pokládání podlah, ale vysvětlit základní principy a ukázat, jak důležité jsou kvalitní podlahy z hlediska bezpečnosti při provozu, životnosti a v neposlední řadě i ekonomiky při rekonstrukcích vozidel. Chceme také ukázat, jak nová podlaha zlepší vzhled vozidla a zvýší komfort samotného cestování.

Připravený nízkopodlažní Trolejbus TR 21, vyrobený již před více než dvaceti lety v továrně Škoda Ostrov nad Ohří, je jedním z těch, který v brněnském dopravním podniku prochází omlazovací kúrou. Náš trolejbus má již za sebou celkovou opravu včetně nového laku a nyní v podstatě dochází k poslední finální fázi nastrojování, kam můžeme zahrnout i položení nové podlahy.

ANVI TRADE trolejbus Brno 2016 3

ANVI TRADE, pokládání podlahoviny Altro do trolejbusu v Dopravním podniku města Brna, foto: Zdeněk Nesveda

Výběr nejvhodnějšího materiálu

Podlahovinu Altro Transflor dodává ANVI TRADE v několika jakostech, které se liší z hlediska životnosti. Dvacetileté trolejbusy TR 21 mají podstatnou část své životnosti již za sebou a po provedení oprav se počítá, že budou ještě v provozu přibližně dalších deset let. Proto je možné zde použít levnější materiál, než jaký bychom zvolili u úplně nového vozidla. Správný výběr materiálu je důležitý z hlediska ekonomiky nákladů pro celou rekonstrukci vozidla. ANVI TRADE s tím počítá a má v sortimentu podlahoviny s životností deset, dvacet i třicet let rozdělené podle druhu použití pro jakýkoliv dopravní prostředek. Materiálů s různým druhem povrchu a strukturálním složením je až neskutečně veliký výběr, proto je takřka nutné použití nejvhodnějšího materiálu dopředu konzultovat s odbornými poradci firmy ANVI TRADE.

Pracovní postupy při pokládání podlahovin Altro

Pracovní postupy jsou dopředu dané a aby podlaha plnila správnou funkci po dobu životnosti, je nutné striktně definované pracovní postupy dodržovat. ANVI TRADE zpracoval velmi přehledný třicetistránkový manuál pracovních postupů „Průvodce instalací a údržbou Altro Transflor“. Technologie pokládání je v manuálu shrnuta v jedenácti samostatných kapitolách. Ovšem také je důležitá správná volba ostatních materiálů, jako například lepidel, tmelů, svařovacích šňůr. V neposlední míře je nutné mít k dispozici i celou kompletní sadu nářadí, kterou ANVI TRADE doporučuje, seznam s fotografiemi tohoto vybavení najdeme v tištěném manuálu nebo na internetu. Je nutné si uvědomit, že je důležité dodržovat veškeré nastavené parametry, jak pro pokládku, tak i při výběru samotného materiálu. Jenom tak se dočkáme očekávaného výsledku v době bezchybně položené podlahy. Čím více se do problematiky „Altro“ ponořujeme, vidíme, že se jedná o skutečně velmi náročný sofistikovaný obor s mnoha aspekty, které mají vliv na konečný výsledek celého díla.

ANVI TRADE trolejbus Brno 2016 8

ANVI TRADE, pokládání podlahoviny Altro do trolejbusu v Dopravním podniku města Brna, foto: Zdeněk Nesveda

Aby vše fungovalo jak má…

Kvalitu nově položené podlahy ovlivňuje ještě řada dalších aspektů, například do konstrukce podlahy kam Altro pokládáme, nesmí zatékat a pronikat vlhko, povrch musí být pevný a hladký. Zvolenou technologii, volbu optimálních materiálů a správných lepidel je důležité přizpůsobit danému povrhu, tzn. je důležité, zda se jedná o podlahu dřevěnou, kovovou nebo z kompozitových materiálů. I tady vidíme, jak je důležité před samotným pokládáním vše napřed konzultovat s odborníky od ANVI TRADE. Způsob pokládaní se také odvíjí od toho, o jaký dopravní prostředek se jedná, jiné podmínky se vytváří v zájezdovém autokaru a jiné jsou na vysoce frekventovaných místech, například ve vozech metra, v tramvajích nebo v městských autobusech. Možná se opakujeme, ale důležité je zmínit, že pro konečný úspěch je také důležité dodržovat veškeré normy a předepsané postupy, jako je například doba odvětrávání aplikovaných lepidel nebo správná okolní teplota v době pokládky.

Základem všeho je šikovný řemeslník

Jako v mnoha dalších oborech zde platí, že základem jsou znalosti, zkušenosti a hlavně velká zručnost pracovníků, kteří pokládku podlah realizují. Šikovnost musí jít ruku v ruce také s pečlivostí a zodpovědností. Nebylo by nám nic platné používat drahý špičkový materiál, pokud by došlo k jeho znehodnocení díky špatnému, lajdáckému provedení pokládky. Klasické řemeslo je jednou z věcí, které obdivujeme. Určitě znáte ten dobrý pocit, když se na někoho díváte a práce mu jde sama od ruky. Přesně takové pocity jsme měli, když jsme sledovali instruktážní pokládku ANVI TRADE v renovovaném trolejbusu.

Dobrá příprava, cesta k úspěchu

V našem trolejbusu byly kompletně vyměněny překližkové podlahy a staré plechové podběhy byly nahrazeny novými plastovými. Nerovnosti a otvory po šroubech byly zatmeleny zaměstnanci dopravního podniku, kteří nové podlahy do vozidla montovali. Nyní ke slovu přicházejí podlaháři, kteří v první řadě vyčistí všechny spoje, případně ještě přebrousí veškeré nerovnosti. Každá nerovnost nebo zapomenutá nečistota by byla na položené podlaze znát. Tady nezbývá nic jiného, než na kolenou centimetr po centimetru celou podlahu projít a všechny případné vady odstranit detailním přebroušením. V případě běžného autobusu nebo trolejbusu může trvat finální příprava i několik hodin, výsledkem je vyčištění, vymetení a vysátí všech nečistot.

ANVI TRADE trolejbus Brno 2016 5

ANVI TRADE, pokládání podlahoviny Altro do trolejbusu v Dopravním podniku města Brna, foto: Zdeněk Nesveda

ANVI TRADE trolejbus Brno 2016 6

ANVI TRADE, pokládání podlahoviny Altro do trolejbusu v Dopravním podniku města Brna, foto: Zdeněk Nesveda

ANVI TRADE trolejbus Brno 2016 7

ANVI TRADE, pokládání podlahoviny Altro do trolejbusu v Dopravním podniku města Brna, foto: Zdeněk Nesveda

Dvakrát měř a jednou řež

Přesnost měření pro celkový výsledek je také důležitá, podlahovina se pokládá, jak jsme pochopili, tak, aby vzniklo pokud možno co nejméně spojů na exponovaných místech. Předem rozbalená role podlahoviny Altro se zkrátí na potřebnou délku celého vozu. Konečná podoba se vyřezává až uvnitř trolejbusu, zde opět obdivujeme zručnost podlahářů, jak vyřezávají půdorysný tvar. Na přesnosti řezů velmi záleží, aby se následně jednotlivé díly daly dobře napojovat.

ANVI TRADE trolejbus Brno 2016 17

ANVI TRADE, pokládání podlahoviny Altro do trolejbusu v Dopravním podniku města Brna, foto: Zdeněk Nesveda

ANVI TRADE trolejbus Brno 2016 9

ANVI TRADE, pokládání podlahoviny Altro do trolejbusu v Dopravním podniku města Brna, foto: Zdeněk Nesveda

ANVI TRADE trolejbus Brno 2016 11

ANVI TRADE, pokládání podlahoviny Altro do trolejbusu v Dopravním podniku města Brna, foto: Zdeněk Nesveda

ANVI TRADE trolejbus Brno 2016 10

ANVI TRADE, pokládání podlahoviny Altro do trolejbusu v Dopravním podniku města Brna, foto: Zdeněk Nesveda

ANVI TRADE trolejbus Brno 2016 13

ANVI TRADE, pokládání podlahoviny Altro do trolejbusu v Dopravním podniku města Brna, foto: Zdeněk Nesveda

Nesprávním lepením se dá vše zcela pokazit

Čteme si v manuálu „ Průvodce instalací“, necháváme si některé věci ohledně lepení podlahovin vysvětlit od specialistů z ANVI TRADE, ale i přímo od podlahářů, kteří podlahovinu do trolejbusů pokládají. ANVI TRADE nabízí tři druhy lepidel značky Bostik, disperzní, kontaktní a dvousložkové, správné použití podle druhu podkladového materiálu je dobré opět konzultovat se specialisty, kteří vám navrhnou nejoptimálnější variantu. Je důležité, aby lepidlo přilnulo k podlahovému materiálu v celé ploše, toho se dosáhne přítlačnými válečky. V našem případě bylo do trolejbusu na vodorovné plochy aplikováno disperzní lepidlo drážkovanou stěrkou a na svislé plochy kontaktní lepidlo štětcem. Opět velmi záleží na přesném rozetření lepidla ve správné vrstvě a „hlavně nikde nevynechat“, vysvětluje nám pan Zahradníček, odborný poradce z ANVI TRADE. Špatně, lajdácky přilepená podlahovina v budoucnu začne způsobovat problémy a tím se sníží její životnost. Přísně dodržování technologických postupů, které ANVI TRADE doporučuje ve svých manuálech a příručkách, je bezpodmínečně nutné.

ANVI TRADE trolejbus Brno 2016 12

ANVI TRADE, pokládání podlahoviny Altro do trolejbusu v Dopravním podniku města Brna, foto: Zdeněk Nesveda

ANVI TRADE trolejbus Brno 2016 22

ANVI TRADE, pokládání podlahoviny Altro do trolejbusu v Dopravním podniku města Brna, foto: Zdeněk Nesveda

ANVI TRADE trolejbus Brno 2016 21

ANVI TRADE, pokládání podlahoviny Altro do trolejbusu v Dopravním podniku města Brna, foto: Zdeněk Nesveda

ANVI TRADE trolejbus Brno 2016 24

ANVI TRADE, pokládání podlahoviny Altro do trolejbusu v Dopravním podniku města Brna, foto: Zdeněk Nesveda

ANVI TRADE trolejbus Brno 2016 14

ANVI TRADE, pokládání podlahoviny Altro do trolejbusu v Dopravním podniku města Brna, foto: Zdeněk Nesveda

ANVI TRADE trolejbus Brno 2016 28

ANVI TRADE, pokládání podlahoviny Altro do trolejbusu v Dopravním podniku města Brna, foto: Zdeněk Nesveda

ANVI TRADE trolejbus Brno 2016 19

ANVI TRADE, pokládání podlahoviny Altro do trolejbusu v Dopravním podniku města Brna, foto: Zdeněk Nesveda

ANVI TRADE trolejbus Brno 2016 20

ANVI TRADE, pokládání podlahoviny Altro do trolejbusu v Dopravním podniku města Brna, foto: Zdeněk Nesveda

ANVI TRADE trolejbus Brno 2016 23

ANVI TRADE, pokládání podlahoviny Altro do trolejbusu v Dopravním podniku města Brna, foto: Zdeněk Nesveda

Svařování, finální operace, která zabraňuje vnikání vody

Svařování spojů má nejen estetický význam, ale hlavně má zabránit pronikání vody do konstrukce podlahy. ANVI TRADE věnuje technologii svařování a finálním úpravám poměrně velký prostor ve svém manuálu, kde se píše: „ Pro dlouhou životnost podlahoviny i celé konstrukce dopravního prostředku je důležité zamezit vnikání vlhkosti. Tomuto požadavku musí tak odpovídat i konstrukční řešení podlahy vozidla ve všech rizikových místech, jako jsou dveřní otvory, boky, výstupky, prostupy apod.“ Ke svařování přísluší množství speciálního nářadí a řada šňůr různých profilů a barev, které se speciálním ručním svařovacím přístrojem vpravují do spár jednotlivých napojovaných částí a dílů.

ANVI TRADE trolejbus Brno 2016 29

ANVI TRADE, pokládání podlahoviny Altro do trolejbusu v Dopravním podniku města Brna, foto: Zdeněk Nesveda

ANVI TRADE trolejbus Brno 2016 25

ANVI TRADE, pokládání podlahoviny Altro do trolejbusu v Dopravním podniku města Brna, foto: Zdeněk Nesveda

Slovo na závěr

Zabýváme se problematikou hromadné a veřejné dopravy již pěknou řádku let. Odjakživa nás zajímala oblast výroby a opravárenství. Díky společnosti ANVI TRADE jsme se poprvé mohli detailně seznámit se specializovaným oborem pokládání podlah v dopravních prostředcích a nahlédnout i do zákulisí. Zároveň jsme také pochopili, že se jedná o obor velmi významný a důležitý. Od doby, kdy jsme začali s ANVI TRADE spolupracovat, kdykoliv cestujeme veřejnou dopravou, nutí nás to v nich sledovat podlahy, snažíme se svým způsobem hodnotit úroveň a kvalitu položení. Je to pro nás další nová, hodně zajímavá zkušenost v oboru dopravy. Upřímně obdivujeme široký záběr, profesionalitu ale i vstřícný přístup k zákazníkům „podlahového lídra“ na českém trhu, kterým ANVI TRADE bezpochyby je.

text: Zdeněk Nesveda    

ANVI TRADE trolejbus Brno 2016 30

Pohled do hotového trolejbusu, foto: Zdeněk Nesveda

Anvi_Trade XX

    WWW.ANVITRADE.CZ

ANVI TRADE s.r.o.,

je výhradním dovozcem a distributorem bezpečnostních protiskluzových PVC podlahovin Altro pro transport. Je profesionálním partnerem většiny dopravních podniků, soukromých dopravců a významných výrobců silničních a kolejových dopravních prostředků v ČR. Disponuje školicím střediskem pokládky Altra, dodává veškerá potřebná profi lepidla a tmely a poskytuje nadstandardní servis při instalaci u zákazníka. Špičkový záruční a pozáruční servis je samozřejmostí.

Dalším výhradním zastoupením je britská značka luxusních vinylových podlah Amtico v dílcích, které znamenají nejširší nabídku dekorů v ČR, skvělou dostupnost a příznivou cenu. Přesvědčte se sami a nechte si zaslat vzorek zdarma! www.amtico-first.cz

ANVI TRADE 1

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

dekra_skola-MM

DEKRA, ŠKOLA SMYKU – WWW.DEKRA.CZ

CZECHBUS 2016 1

CZECHBUS, VELETRH AUTOBUSŮ V PRAZE – WWW.CZECHBUS.EU

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.CZ

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

 

  

   

 

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.