cz  Czech      uk  EN

Bezkontaktní EMV platby způsobí v MHD revoluci

Liberec - Samolepka informující cestující

Popularita bezkontaktních platebních karet celosvětově roste. Se vzrůstajícím počtem držitelů karet, se rozšiřuje i počet míst, kde lze novým způsobem platit. Stranou nezůstává ani veřejná doprava, kde jsou výhody bezkontaktního placení ještě zřetelnější, než v jiných oblastech. „Platba jízdného bezkontaktně přímo ve vozidle představuje podobný posun, jako přechod od telefonních budek k mobilním telefonům“, říká Vladimír Vojáček, generální ředitel společnosti Mikroelektronika, která se výrobou EMV validátorů zabývá.

Zatímco v běžných obchodech je použití bezkontaktní karty pouhou evolucí stávajícího platebního systému, jelikož kartami zde bylo možné platit i dříve, v prostředcích veřejné dopravy se jedná doslova o revoluci. Uzavřené karetní systémy jednotlivých měst se tím otevírají všem. Obyvatelům jiných měst, turistům i zahraničním návštěvníkům.

Otevřeností systému výčet přínosů teprve začíná. Díky rychlosti transakce, bez nutnosti zadávat PIN, jsou bezkontaktní EMV karty ideálním platebním prostředkem přinášejícím výhody jak cestujícím, tak dopravcům.  Cestující nemusí před jízdou hledat automaty na jízdenky nebo trafiky a předem plánovat kolik jakých jízdenek bude potřebovat. Prostě zaplatí jízdné až ve vozidle. Jako doklad o zaplacení obdrží stvrzenku. V dopravních systémech, které nemají vozidlové validátory EMV karet, najdou bezkontaktní platby uplatnění v klasických automatech na výdej jízdenek. Cestující nemusí hledat mince a jednotlivě vhazovat, a může si koupit jízdenku, i když zrovna nemá po ruce dostatek mincí. Řidičům v meziměstské dopravě zase usnadní práci s výdejem jízdenek, protože už nebudou muset vracet zpět hotovost.

Důležitou výhodou je fakt, že nový způsob placení jízdného lze zavádět, aniž by to ovlivnilo stávající odbavovací systém. Validátory karet ve vozidle umí pracovat se všemi typy karet, takže původní bezkontaktní karty dopravního podniku lze validovat na stejném zařízení jako nové bezkontaktní EMV karty.

 „Naší filosofií je co nejvíce cestujícím usnadnit platbu jízdného. Dřívější systémy založené na nebankovních bezkontaktních kartách určité výhody již přinášely, ale teprve akceptace EMV karet přímo ve vozidle odstraňuje poslední bariéry a umožňuje pohodlnou platbu jízdného kdykoli, kdekoli a komukoli.“

Ing. Vladimír Vojáček, MBA, Generální ředitel společnosti Mikroelektronika

Česká republika je v tomto ohledu na světové špičce.  Liberec, Brno a Praha jsou prvními městy, v jejichž hromadné dopravě již lze bezkontaktními kartami platit. Nejpokrokovější je v tomto ohledu Liberec, kde lze platit kartou přímo ve vozidle i v jízdenkových automatech na zastávkách. V Brně a v Praze je možné bezkonktaktní bankovní kartou platit alespoň v jízdenkových automatech, přičemž Brno platbu ve vozidlech plánuje spustit v nejbližší době. Stejná služba se připravuje i pro cestující v Plzni. Zatím se jedná o pilotní provozy, které mají za úkol otestovat nový způsob placení a zjistit zájem cestujících. Ten je poměrně veliký. Například v Praze jsou automaty v provozu teprve od začátku července a platby bezkontaktní kartou již tvoří téměř 20% prodejů a jejich podíl stále roste.

Odbavovací systémy do všech zmíněných měst dodala společnost Mikroelektronika.  Ta stála i u zrodu prvních odbavovacích systémů založených na nebankovních kartách a nyní je opět jednou z prvních, kdo nabízí řešení založená na bezkontaktních EMV platbách. Jedná se o ryze českou společnost založenou v roce 1991.  Její systémy lze nalézt v téměř 40 zemích světa. Obrat společnosti stabilně dosahuje 400 mil. Kč a s příchodem nové platební technologie se očekává další oživování odbytu v ČR i v zahraničí.

TZ: Mikroelektronika

Liberec - Validátor EMV karet Vega

Liberec – Validátor EMV karet Vega

Praha - Automat na výdej jízdenek s akceptací EMV karet

Praha – Automat na výdej jízdenek s akceptací EMV karet

Brno - modernizovaný automat akceptující EMV karty v pozadí původní automat

Brno – modernizovaný automat akceptující EMV karty v pozadí původní automat

Liberec – Automat na výdej jízdnek s akceptací EMV, viz foto dole

Liberec - Automat na výdej jízdnek s akceptací EMV

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.