cz  Czech      uk  EN

O perspektívach autobusovej dopravy na Slovensku s Petrom Sádovským prezidentom Zväzu autobusovej dopravy

Verejná autobusová doprava je neodmysliteľným kľúčovým odvetvím pre správne fungovanie celého štátu. Na tému rozvoja autobusovej hromadnej dopravy na Slovensku sme položili niekoľko otázok prezidentovi Zväzu autobusovej dopravy (ZAD) Petrovi Sádovskému. Dopravu v celej Európe v najbližšom období čakajú výrazné zmeny vyplývajúce z európskych dohôd o znižovaní emisií uhlíku CO2.Doprava v globálnom kontexte má taktiež významný podiel na znečisťovaní atmosféry a otepľovaní planéty.

Na Slovensku vznikla veľtržná aktivita BUS SHOW zdravá doprava, ktorá reálne predstaví nové trendy a možnosti v autobusovej doprave a ktorej súčasťou sú i konferencie E BUS3000 a Inteligent Transport Systems. Sú pred nami ťažšie úlohy, ako si len dokážeme predstaviť, musíme sa však naučiť dopravné prostriedky ekologicky vyrábať, prevádzkovať ich s nulovými emisiami a následne i ekologicky recyklovať a na to všetko musíme vedieť zaistiť investície.

 

Ing. Peter Sádovský prezident Zväzu autobusovej dopravy

Ing. Peter Sádovský prezident Zväzu autobusovej dopravy

 

Pán prezident, ako je Slovensko pripravené na ďalší rozvoj dopravy, aby držalo krok s vyspelou západnou Európou?

Slovensko je nasledovníkom trendov, nie ich určovateľom, čo by napriek tomu že sme malá krajina nemuselo tak byť vždy. Nemám dojem, že by sme sa najmä z pozície štátu (ministerstva, vlády) dostatočne o rozvoj verejnej dopravy zaujímali. Lepšie sa o dopravu starajú regióny – samosprávne kraje alebo obce, kde je jasná zodpovednosť  a tlak cestujúcej verejnosti na samosprávu je bezprostredný, čo napomáha tomu aby boli služby kvalitné. Máme obrovský investičný dlh v dopravnej infraštruktúre, cestnej aj železničnej. Nové cesty budujeme pomaly, nové železnice nebudujeme vôbec. Nechcem byť až taký pesimista, keď popisujem ako to vyzerá, ale budeme musieť zmeniť svoj  prístup k doprave, a uvedomiť si, že sa jedná o strategické domáce odvetvie, bez ktorého nebudú ľudia chodiť do práce, deti do školy a nebudú tovary na pultoch obchodov.

V celkovom porovnaní je autobusová doprava najviac ekologická, ekonomická a vysoko flexibilná. Poznáte recept ako presvedčiť najširšiu verejnosť, aby dala prednosť hromadnému cestovaniu autobusom a nechala svoje autá doma?

Áno, poznám. Ten recept – alebo skôr jednou a ale nie jedinou receptúrou – je integrovaná doprava. Osobne som sa zúčastnil tvorby bratislavskej integrovanej dopravy, ktorá dnes po niekoľkých rokoch rozbehu začína prinášať prvé ovocie. Rastie počet cestujúcich, zvyšujú sa štandardy cestovania, zlepšuje sa koordinácia vlakov, autobusov a MHD. Musíme ísť ďalej, využívať získané know-how aj v iných regiónoch. Autá však bude treba aj pribrzďovať, aj reštriktívnymi opatreniami ako je napríklad parkovacia politika v centrách miest. Autá máme radi, ak by to bolo možné, mali by sme ich aj v obývačke  – niektorí lepšie situovaní vraj aj skutočne majú 😊.

Autobusová doprava je len jedným z kameňov v celkovej mozaike cestovania. Existuje na Slovensku strategický plán integrácie všetkých druhov verejnej dopravy i s ohľadom na novo vznikajúce trendy?

Existuje stratégia rozvoja dopravy do roku 2030, aj množstvo ďalších zaujímavých štúdií. Problém je však, že spravidla končia v šuflíku. Dotácie na elektrické autá, ktoré sa minuli za 4 minúty od spustenia predaja, za systematickú podporu nových trendov považovať nemožno.  Integrácia dopravy sa deje na regionálnej úrovni, zo strany štátu však dôraz na rozvoj verejnej dopravy chýba. Budúci rok nás čakajú parlamentné voľby a bude veľmi zaujímavé vidieť, s čím príde nová vláda v oblasti dopravy. Potrebujeme odpolitizovanie tejto témy a strategický dlhodobý prístup. Doprava nie je téma len na jedno volebné obdobie.

Elektromobilita je ďalší smer vývoja dopravy, ktorému sa nevyhneme. Na Slovensku jazdí zatiaľ málo elektrobusov v mestskej premávke, v porovnaní s krajinami ako napr. Nemecko, Francúzsko, Holandsko. V čom vidíte problém a čo by rozvoju elektromobility na Slovensku pomohlo? 

Systematický a odpolitizovaný prístup, skutočná podpora verejnej dopravy, úľavy pre ekologické vozidlá, podpora výstavby nabíjacej a plniacej infraštruktúry. Opatreniami nemusia byť hneď dotácie, to je to čo u nás človeka hneď napadne ako prvé. V Holandsku napríklad môžu jazdiť elektroautá v bus pruhoch alebo najvýhodnejšie parkovanie. Vieme spraviť množstvo jednoduchých opatrení, ktoré nás nič nebudú stáť. Problém je tiež v cene elektrobusov alebo elektroáut. Kým však bude cena elektrovozidla 2-3 krát vyššia ako u vozidla so spaľovacím motorom, boom elektromobility nenastane.

Kvalitu a efektivitu verejnej dopravy priaznivo ovplyvňujú najnovšie elektronické systémy, riadiace, informačné, odbavovacie, systémy pre monitorovanie, zber dát a informácií. Aké máte skúsenosti so zavedením týchto systémov u slovenských dopravcov?   

Skúsenosti sú dobré. Sektor autobusovej dopravy je pomerne konsolidovaný. Nedošlo k jeho rozbitiu na množstvo malých podnikov a preto si zachováva aj dobré „dopravácke“ návyky, ktoré vychádzajú z desiatok rokov skúseností. Dopravcovia sa živo zaujímajú o novinky v oblasti elektronizácie, dát a informácií a vítajú každú možnosť ako služby zákazníkom zlepšiť. Poslednou novinkou je napríklad tzv. slovenský dopravný pas -možnosť jazdiť jednou dopravnou kartou u akéhokoľvek regionálneho autobusového dopravcu. V systéme sú už zapojené viac ako dve tretiny dopravcov, ďalší pribúdajú.

Jedným z problémov, a to nie len na Slovensku, je nedostatok kvalitných vodičov autobusov. Ak chceme v budúcnosti objemy hromadnej dopravy zvyšovať, budeme ich nutne potrebovať. Akým spôsobom sa ZAD snaží propagovať profesie v doprave?

Problém nedostatku vodičov je celoeurópsky. Proti sebe idú dva dlhodobé trendy: narastajúci priemerný vek vodičov a klesajúci počet záujemcov o toto povolanie. Platové podmienky vodičov sa zlepšujú nad priemer iných odvetví, avšak nestačí to. Podniky SAD preplácajú náklady na získanie vodičských oprávnení, niekedy poskytujú aj ubytovanie, hľadajú vodičov v zahraničí.  Tri roky sme pracovali na znížení vekovej hranice na vodičský preukaz typu C na 21 rokov a D na 24 rokov. Po odsúhlasení vládou tento návrh Národná rada populisticky predvolebne zamietla. Propagácia povolania nám teda nestačí, potrebujeme konkrétne opatrenia na zvýšenie prílevu vodičov do odvetvia.

Novo vznikajúci veľtrh BUS SHOW zdravá doprava v Nitre je nie len obchodnou príležitosťou, ale snaží sa celkovo obsiahnuť tému rozvoja autobusovej dopravy na Slovensku. Z marketingového pohľadu je veľtrh BUS SHOW atraktívny pre mediálne zviditeľnenie a šírenie myšlienky o zdravej doprave a má šancu prilákať atraktívnych vystavovateľov, výrobcov autobusov, inovatívnych technológií, vývojárov a v neposlednej miere i odborné publikum. Akým spôsobom sa ZAD v rámci partnerstva bude na veľtrhu prezentovať? 

Zväz autobusovej dopravy je hrdým partnerom nového veľtrhu Bus Show. Budeme sa prezentovať osobne na podujatiach a konferenciách veľtrhu a pripomenieme si stánkom aj našu kampaň v prospech verejnej dopravy Skúsbus. Radi podporíme každú udalosť, ktorá  môže zvýšiť šancu verejnej dopravy v boji s automobilmi.  Novému veľtrhu Bus Show radi pomôžeme, aby sa na Slovensku dobre etabloval a držíme mu palce!

Ďakujem Vám za rozhovor

 

Zdeněk Nesveda – Buspress                                                                                                                                                   Bratislava 14. 1. 2020

 

Logo Zäz autobusovej dopravy

Združuje najvýznamnejšie podniky na Slovensku poskytujúce výkony vo verejnom záujme v autobusovej doprave pre samosprávne kraje (spoločnosti slovenskej autobusovej dopravy SAD). Sektor slovenskej autobusovej dopravy ročne prevezie takmer 250 miliónov cestujúcich, vykoná viac ako 230 miliónov km a jeho flotila predstavuje 4300 vozidiel

 

Tagy: , , ,

Komentáře uzavřeny.