cz  Czech      uk  EN

Kvalitní signál ve vlaku o krok blíž…

Kvalitní signál ve vlaku o krok blíž (ilustrační foto: Zdeněk Nesveda

Kvalitní signál ve vlaku o krok blíž (ilustrační foto: Zdeněk Nesveda)

Operátoři představili návrh, jak ve spolupráci se SŽDC a dopravci výrazně zlepšit jak hlasové, tak datové přenosy ve vlacích na železničních koridorech.

Pracovní skupina v rámci Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) představila plán, jak vylepšit pokrytí pro mobilní volání i datové přenosy ve vlacích na železničních koridorech. Samotné splnění závazku na pokrytí koridorů signálem LTE vyplývající z licenčních podmínek, kde jsou už nyní operátoři výrazně nad stanoveným požadavkem pro konec roku 2019, totiž k ideálnímu pokrytí uvnitř vagónů z více důvodů stačit nemůže.

Pracovní skupina proto představuje řešení, které by mělo pomoci. Zaprvé je třeba vyřešit dokrytí u vagónů, jež vykazují vysoce nadprůměrný útlum signálu. V této oblasti by měly pomoci takzvané opakovače signálu, které využívají například švýcarské SBB nebo německé DB, a nutná je zde součinnost s dopravci. Druhým krokem je zahuštění venkovní infrastruktury nad rámec licenčních podmínek stanovených ČTÚ. Zde je třeba jednak využít stávajících vysílačů GSM-R a jednak je doplnit novými vysílači. V tomto kroku je nutná součinnost se SŽDC. Třetím krokem je vytvoření technického řešení pro tunely, kde by mohly pomoci aktuálně získávané poznatky při pokrývání metra.

Extrémně tlumivé vagóny podpoří opakovače

Analýza prostupnosti signálu, kterou loni provedl ČTÚ, přinesla ve vztahu k vozovému parku českých dopravců jasný závěr. Měření pokrytí koridorů společně s měřením útlumu mobilního signálu vybraných typů železničních vozů potvrdilo, že konstrukční vlastnosti železničních vozidel zásadním způsobem utlumují úroveň signálu mobilních sítí. Vlastní splnění licenčních kritérií pro LTE sítě není bez dalších technických opatření dostatečným předpokladem očekávané kvality služby uvnitř železničních vozidel.

Řešením tohoto stavu by měla být instalace opakovačů do těch vagónů, které jsou extrémně nepropustné. Plošná instalace by totiž byla neúměrně nákladná a složitá, a to i z důvodu, že například jen ČD používají na 100 různých typů vagónů. „Pro instalace opakovačů mobilního signálu je nutná přímá součinnost dopravců, respektive vlastníků železničních vozidel a mobilních operátorů, kteří jsou držiteli příslušných licencí ke kmitočtům a mají oprávnění k provozu vysílacích zařízení. Technické parametry opakovačů musí být pro podmínky každého vozidla optimalizovány, aby nedocházelo k nežádoucím interferencím s vnějším okolím,“ vysvětluje Jiří Grund z APMS.

Síť okolo koridoru se zahustí

Ani vybavení extrémně nepropustných vagónů opakovači ale nebude stačit. Kontinuálnost signálu o potřebné síle by měly zajistit nové vysílače. Toho může být dosaženo pouze za předpokladu realizace sdílené infrastruktury mobilních operátorů při současném využití infrastruktury SŽDC včetně infrastruktury vysílačů GSM-R,“ říká Grund. Protože ale samotné využití vysílačů GSM-R pro technologie mobilních operátorů není dostatečné, bude třeba tuto síť zahustit a doplnit nově budovanými vysílači. Těch by měly vzniknout řádově stovky. Jelikož takovéto pokrytí bude nad rámec licenčních kritérií a jeho realizace je významně podmíněna ekonomickou efektivitou takto vynaložené investice, bude pro operátory rozhodující především výše celkových investičních a provozních nákladů,“ doplňuje Grund.

 Inspirací pro tunely bude metro Ani oba výše popsané kroky nejsou dostatečné pro zajištění potřebného signálu v tunelech. Zde by ale měly pomoci zkušenosti operátorů, které získávají při pokrývání pražského metra.

 

 

O pracovní skupině

Mobilní operátoři sdružení v Asociaci provozovatelů mobilních sítí (APMS) založili pracovní skupinu v dubnu 2016. Jejím cílem je řešení kvalitativního zlepšení mobilní komunikace pro cestující ve vlacích na železničních koridorech v ČR. Na činnosti pracovní slupiny se podílí operátoři O2 Czech Republic a. s., T-Mobile Czech Republic a. s. a Vodafone Czech Republic a. s. Společnost Nordic Telecom s. r. o. působí v roli pozorovatele.

TZ: APMS

 

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

 

Chytrá a zdravá doprava ve městech 2017

 

dekra_skola-MM

DEKRA, ŠKOLA SMYKU – WWW.DEKRA.CZ

WWW.MESTSKADOPRAVA.INFO

CZECHBUS, VELETRH AUTOBUSŮ V PRAZE – WWW.CZECHBUS.EU

Veletrh autobusů, výstava autobusů, autobusy v Praze

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.CZ

Autobusy ISUZU, ISUZU, ISUZU servis, ISUZU díly, ISUZU TURANCAR

Isuzu-Logo

ProScan – prodej a servis ISUZU – WWW.ISUZUTRUCK.EU

ISUZU prodej, ISUZU díly, ISUZU nákladní, ISUZU D -MAX

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

Anvi_Trade

ANVI TRADE, PODLAHOVÉ MATERIÁLY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ – WWW.ANVITRADE.CZ

 

Komentáře uzavřeny.