cz  Czech      uk  EN

Kolejová MHD, trendy v technologii, organizaci a financování

Zatímco elektromobilita v silniční dopravě je vnímána jako průkopnická oblast, elektromobilita na kolejích je součástí každodenního života již více než sto dvacet let. Přesto jsou její současné vývojové trendy velmi zajímavé, jak dokládají i články v naší rubrice Automatizace dopravy a Elektromobilita. Tyto trendy, zahrnující oblasti technologie, organizace a financování, shrnul hlavní konzultant firmy Ing. Jakub Slavík MBA – Consulting Services, která provozuje náš portál, (prezentaci si můžete stáhnout níže) na semináři Čistá mobilita, pořádaném 10. října 2013 Ministerstvem životního prostředí ČR při MSV Brno. Ukázal zde následující důležité aspekty současné kolejové MHD:

V rámci kolejové městské dopravy se profilují především systémy městských rychlodrah a lehkých železnic tramvajového typu. Neosvědčují se naproti tomu kombinované (hybridní) systémy tam, kde jedinečnost technologie a z ní plynoucí náklady nejsou vyváženy provozně ekonomickými přínosy (např. u systému tramvaj-metro v Amsterodamu).

Celý článek zde, klik a jste tam!

Uveřejněno v rámci partnerské spolupráce s portálem www.proelektrotechniky.cz

 

Komentáře uzavřeny.