cz  Czech      uk  EN

86 let od vzniku první autobusové linky v Hradci Králové – krátce z historie a současnosti společnosti

Trolejbusy HK 1

V pondělí 1. prosince 2014 uplynulo 86 let od dne kdy byla do provozu uvedena první autobusová linka hradecké MHD na trase Kukleny – Nádraží – Slezské předměstí.

(Foto nahoře – trolejbus Vetra ČKD č. 52 údajně vyrobený v roce 1949 -vyřazen v roce 1960)

Po zavedení dalších pravidelných autobusových linek nastal rychlý rozvoj Autodrah města Hradce Králové (založených 24. října 1928) a podnik se během krátké doby stal největším tohoto druhu v republice. Již v prvním roce provozu v roce 1929 přepravily autodráhy více než milion cestujících. Zavedení pravidelných linek znamenalo především ulehčení a zrychlení přepravy po městě i do přilehlých obcí. K nečekanému rozmachu přispěly i dobře propracované jízdní řády, bezpečnost dopravy a prozíravá tarifní politika.  Městské autodráhy přestály i díky obětavosti zaměstnanců nelehké období krize 30. let minulého století, na linkách se téměř přestalo jezdit za 2. světové války, ale hned v prvních mírových dnech se autobusy opět vrátily do ulic Hradce i na linky do okolních obcí.

Zavedení trolejbusové dopravy 2. května 1949 (první linka Nádraží  – Nový Hradec králové) se stalo dalším milníkem v historii dopravního podniku města. Od tohoto roku až dodnes brázdí ulice Hradce Králové trolejbusy společně s autobusy. Trolejbusová doprava v Hradci Králové přečkala i období útlumu a různé názorové proudy 60. – 70. let, kdy se v mnoha městech tato trakce rušila a nahrazovaly ji autobusy.

Koncem 80. let 20. století se začala prosazovat verze nízkopodlažních vozidel a královéhradecký dopravní podnik jako jeden z prvních v republice pořídil šest nízkopodlažních autobusů. Od této doby nakupuje výhradně nízkopodlažní vozy a v roce 2013 tak jezdí ulicemi města už jen nízkopodlažní autobusy a trolejbusy.

Velkou změnu do městské hromadné dopravy a moderní komfort pro cestující veřejnost přineslo v roce 2008 otevření Terminálu hromadné dopravy, o jehož výstavbě rozhodlo Zastupitelstvo města Hradce Králové již v roce 2000. Terminál, který vystavěla naše akciová společnost za finanční spoluúčasti evropských fondů získal titul: „Stavba roku Královéhradeckého kraje 2009“.

Moderní doba v posledních letech přináší v rámci úhrady jízdného další technické možnosti, i v Hradci Králové tak můžete od roku ledna 2012 platit jízdné již prostřednictvím tzv. mobilní jízdenky, a to dokonce dvěma způsoby. První, je běžný, pomocí SMS a druhý, v ČR unikátní, patentově chráněnou, formou prozvonění. V příštím týdnu očekáváme a odměníme již 400 tisícího cestujícího na tento druh jízdenky.

V současné době společnost velice bedlivě zvažuje vývoj a strategii rozvoje pro příští období, a to zejména z energetického hlediska. V oblasti projektu obnovy vozového parku autobusů jsme se rozhodli, na základě dlouhodobého sledování a hodnocení současných trendů ve vývoji alternativních pohonů vozidel MHD a praktických zkušeností jiných dopravců, do toho projektu zapojit elektrobusy, ve kterých spatřuje velký potenciál do budoucnosti, z pohledu náhrady dosluhujících autobusů na naftový pohon.

Elektrobus

Hradec Králové 20 elektrobusů do pěti let

Skutečnost, že to společnost s elektrobusy myslí opravdu velmi vážně, dokazuje to, že se DP, resp. město Hradec Králové přihlásilo k zařazení do dotačního programu v tzv. Integrované územní investici (ITI) k nákupu zhruba dvaceti elektrobusů v průběhu 5 let.

Dlouhodobou strategií DPmHK, a.s. je zkvalitňování celkových služeb pro cestující – jsme přesvědčeni, že pestrá paleta úhrady jízdného, resp. další zvýšení možností úhrady právě aktuálně řešenou formou on-line dobíjení MK, uspokojí každého stávajícího či potencionálního cestujícího a tak věříme, že tento další uživatelsky pohodlný a zejména bezhotovostní způsob platby jízdného, který usnadní a zpříjemní cestování v MHD, veřejnost uvítá a bude využívat a bude se tak naplňovat naše heslo „Pohodlně s MHD“.

Veškeré úsilí Dopravního podniku je vedeno snahou přispět k dalšímu zlepšení image krajského města Hradce Králové jako moderního města směřujícího k udržitelnému rozvoji a zvýšení kvality života jeho obyvatel i obyvatel okolního regionu.

Kdo se zajímá o historii naší společnosti podrobněji má stále možnost si u nás v zákaznických centrech nebo v síti knihkupectví v Hradci Králové zakoupit ojedinělou publikaci Historie městské hromadné dopravy v Hradci Králové 1928–2013, kde autorka Helena Rezková se spoluautory poprvé uceleně a s novým pohledem zmapovala pozoruhodnou historii a současnost MHD v Hradci Králové. Kniha byla vydána v nákladu 1 500 ks s rozsahem 272 stran a obsahuje 890 fotografií a může se stát pro fandy dopravní tématiky vhodným vánočním dárkem.

I přes vydanou publikaci nepřestává DP i nadále „pátrat“ po své historii, kdy malým příspěvkem jsou i nově získané – dosud nepublikované – fotografie z Technického muzea v Brně (děkujeme zde především panu Ing. Tomáši Kocmanovi).

Autor: František Meduna

TZ: Dopravní podnik města Hradce Králové

Trolejbusy HK 2

Trolejbus Škoda 9Tr18 č. 49 „Fiňák“ – jediný vůz v provedení pro norský Bergen, patrně někdy počátkem 80. let (vyřazen v roce 1990)

Komentáře uzavřeny.