cz  Czech      uk  EN

Zveme vás na odbornou konferenci „Smart city v praxi II“

 

„Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu“ Konference se uskuteční v rámci doprovodných programů na  veletrhu AMPER 2017 21. března 2017 od 9:00 hodin na Výstavišti BVV Brno, pavilon P, sál P4, 2. patro

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu, při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města.

Již druhý ročník konference „Smart city v praxi“ organizuje konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Odborným garantem a zároveň moderátorem konference je Ing. Jakub Slavík, MBA, člen řídicího výboru pro přípravu certifikované metodiky smart city v ČR, spoluautor modrožluté knihy Smart Písek a majitel pořádající organizace.

Konference „Smart city v praxi“ reaguje na situaci, kdy většina současných vzdělávacích akcí na téma smart city cílí spíše na vrcholovou politickou úroveň, a neoslovuje tolik odborníky z praxe, kteří budou tento koncept reálně implementovat pomocí zavádění moderních technologií. Tato konference je proto zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. na konferenci jsou také zváni zástupci průmyslu, pro které projekty smart city představují potenciální nové trhy, učitelé a studenti dychtiví po nových a zajímavých informacích a v neposlední řadě také redaktoři odborných i všeobecných médií.

Program konference bude rozdělen do opět dvou bloků. V prvním bloku „Smart city jako partnerství měst a průmyslu“ budou prezentovány zajímavé zkušenosti z oblasti inteligentních měst a možnosti financování investičních projektů, jimiž se politický koncept inteligentního města naplňuje prakticky. Ve druhém bloku „Nové technologie pro smart city“ budou ukázány příklady konkrétních technologií z výše uvedených oblastí infrastruktury smart city.

 

 

Program konference

V prvním bloku konference vystoupí:

 • František Kubeš, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Jakub Slavík, MBA – odborný garant konference (vysvětlí, co znamená pojem smart city a ukáže příklady smart city z domova a ze zahraničí)
 • zástupce ČSOB (představí bankovní financování projektů pro smart city)
 • Jan Sobotka, starosta města Vrchlabí (představí Smart region Vrchlabí)

Dále proběhne:

 • Slavnostní křest publikace „Smart city v praxi“, autor Jakub Slavík, vydavatelství Profi Press
 • Ve druhém bloku „Nové technologie pro smart city“ představí řešení pro smart city:
 • zástupce ČD Telematika
 • Zdeněk Pokorný, zástupce VARS BRNO a.s., představí možnosti, jak pro život města mnohem lépe využívat informace, které jsou ukryty v datech jeho agend i ve veřejných zdrojích. Jak tyto informace srozumitelně zpřístupnit managementu města, pracovníkům města i jeho  obyvatelům.
 • Jaromír Klaban, TECO, téma: systémy Tecomat – ověřené systémy pro tvorbu a integraci jakékoliv úlohy v oblasti Smart City
 • Veronika Svobodová ze společnosti Nissan představí elektromobily Nissan.
 • Pavel Válek, IoT.water s.r.o., téma: smart metering – dálkové odečty vodoměrů
 • zástupce SimpleCell
 • zástupce Neogenia, téma: Mobilní rozhlas
 • a další

redakce proelektrotechniky cz

Přihláška  – KONTAKT: mailto:info@proelektrotechniky.cz

SMART CITY

 

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

dekra_skola-MM

DEKRA, ŠKOLA SMYKU – WWW.DEKRA.CZ

WWW.MESTSKADOPRAVA.INFO

CZECHBUS, VELETRH AUTOBUSŮ V PRAZE – WWW.CZECHBUS.EU

Veletrh autobusů, výstava autobusů, autobusy v Praze

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.CZ

Autobusy ISUZU, ISUZU, ISUZU servis, ISUZU díly, ISUZU TURANCAR

Isuzu-Logo

ProScan – prodej a servis ISUZU – WWW.ISUZUTRUCK.EU

ISUZU prodej, ISUZU díly, ISUZU nákladní, ISUZU D -MAX

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

Anvi_Trade

ANVI TRADE, PODDLAHOVÉ MATERIÁLY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ – WWW.ANVITRADE.CZ

,

,

 

Komentáře uzavřeny.