cz  Czech      uk  EN

TEDOM značka českých autobusů nové generace

 
 

TEDOM BUS Třebíč - výrobní závod

TEDOM BUS Třebíč - výrobní závod

Moderní výrobní závod TEDOM v Třebíči je součástí holdingu, který se zabývá v celé šíři produkty spojené s vývojem a výrobou úsporných a ekologicky čistých zdrojů energie s využitím spalovacích motorů na zemní plyn i bioplyn. V třebíčském závodě se vyrábí městské a příměstské autobusy, převážně s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG).  Autobusy jsou vybaveny motory CNG TEDOM  řady CITY, které splňují emisní limity EURO 5 EEV.

Autobusy se vyrábějí v Třebíči od roku 2007 (historicky od r. 2004 v Žamberku) v novém moderním závodě, který sám o sobě je učebnicovým příkladem čistoty výroby s minimální energetickou náročností. V celkovém dopadu na životní prostředí je ekologická výroba stejně důležitá jako samotný čistý provoz autobusů. Důraz je kladen na vysokou technickou kvalitu, která má zajistit především spolehlivost a dlouhou životnost, to jsou důležité faktory, které snižují provozní náklady dopravcům a také mají významný vliv na životní prostředí.

Základ konstrukce autobusu tvoří samonosný tuhý skelet svařený z nerezové oceli, opláštěný hliníkovým plechem a plastovými díly. Efektivní je organizace výrobního procesu na montážní lince. Svým charakterem odpovídá vyspělé manufaktuře, která je rozdělená na jednotlivá pracoviště či fáze – „hnízda“, s plánovaným, avšak flexibilním počtem pracovníků, tak, aby jednotlivé operace na sebe plynule navazovaly a náklady na výrobu byly co nejnižší.

Srdcem závodu je samostatná diagnostická stanice, kde se vyhodnocuje „kondice“ nových autobusů. Porovnávají se výkonnostní parametry motoru z výroby a po zabudování do vozidla, kontrolují se zde všechny další elektronické i mechanické systémy brzd a náprav. Těsnost spojů karoserie se zjišťuje ve vodním tunelu s množstvím tlakových trysek, toto víceúčelové zařízení zároveň také slouží jako myčka s recirkulací vody.

Výrobní hala vznikla na zelené louce v prostoru třebíčské průmyslové zóny na Hrotovické ulici. Jedná se o investiční celek v hodnotě 160 miliónů korun s možnou výrobní kapacitou roční produkce až 300 autobusů. Oplocený prostor je využitý však pouze částečně, je zde připravena plocha, která je vybavená inženýrskými sítěmi pro případnou další stavbu montážní haly. Současná výrobní hala o ploše téměř 5000 m², vedle ní se nachází patrové administrativní centrum. Celý závod je energeticky nezávislý, protože je vybavený kogenerační jednotkou TEDOM. Jednotka zcela pokrývá veškerou spotřebu elektrického proudu, tepla a teplé vody, v létě pak i chlazení – klimatizace administrativní budovy. Na střeše haly je umístěno vzduchotechnické zařízení pro rekuperaci vzduchu, které slouží jak k větrání objektu, tak i k jeho úsporám na vytápění.

Součástí komplexu je veřejná plnicí stanice CNG, která byla otevřená  v roce 2009 jako první na Vysočině. Stanici využívají nejen nově vyrobené autobusy, ale i autobusy městské dopravy v Třebíči, kterou provozuje dopravce ICOM. Ten do své flotily zařadil také několik nízkopodlažních CNG autobusů TEDOM. Současná denní kapacita stanice je přibližně sto osobních automobilů a pět autobusů. TEDOM  jako příkladný lídr zdravých myšlenek o zdravém životním prostředí zde tankuje 25 svých služebních automobilů s pohonem na CNG. Firemní flotila je v současné době obnovována pouze CNG automobily. 

Zpráva o společnosti TEDOM divize autobusy vznikla na základě našich postřehů a informací, které nám poskytl obchodní ředitel pan Jiří Rosický. Ekologická výroba ekologických zařízení a dopravních prostředků s čistým provozem je jedním z důležitých celospolečenských témat, užitečných pro celou společnost. Množství informací o produktech, technické specifikace autobusů a další zprávy o holdingu TEDOM a.s. najdete na internetových stránkách www.tedom.cz.
    
text: Zdeněk Nesveda
foto: Tedom, Zdeněk Nesveda

TEDOM BUS Třebíč - montážní hala

TEDOM BUS Třebíč - montážní hala

TEDOM L12 G

TEDOM L12 G

TEDOM C18 G

TEDOM C18 G

TEDOM BUS Třebíč - diagnostická stanice

TEDOM BUS Třebíč - plnící stanice CNG

TEDOM BUS Třebíč - plnící stanice CNG

TEDOM BUS - obchodní ředitel pan Jiří Rosický

TEDOM BUS - obchodní ředitel pan Jiří Rosický

TEDOM BUS Třebíč

TEDOM BUS Třebíč

Komentáře uzavřeny.