cz  Czech      uk  EN

Slang pražských dopraváků je připraven pro cestující ve vozech MHD

slang

V období letních měsíců a prázdnin připravil Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) malou ochutnávku slangu pro cestující. Ve vozech autobusů, metra, tramvají se mohou od pondělí 3. srpna až do poloviny září setkávat s vybranými výrazy slangu, které graficky ztvárnila Kateřina Perglová. Z několika stovek slangových výrazů bylo vybráno 26, od každého písmene v abecedě jeden.

Hrajte o místenky v průvodu historických a současných tramvají!

Slang patří k nespisovným útvarům našeho jazyka, ale setkáváme se s ním téměř na každém kroku. Podle České mluvnice se slangem rozumí soubor jistých speciálních výrazů a obratů, kterých se užívá mezi členy pracovního nebo zájmového společenství kromě příslušné odborné terminologie. Slang pražských dopraváků vychází především z profesního slovníku lidí, kteří zajišťují provoz MHD v Praze a okolí. Prolíná se ale i s používanými výrazy těch, které MHD fascinuje a stala se jejich koníčkem, nebo cestujících, rovněž používající speciální slova nebo výrazy v souvislosti s MHD.

Před 40 lety (v roce 1975) se slangovými výrazy dopraváků zabýval Kroužek městské dopravy (dříve Kroužek přátel městské dopravy) a v tomto roce vyšla interní tiskovina Kroužku s názvem „Slangové a zvláštní výrazy pražských dopraváků“, kterou připravili František Prošek a Tomáš Běhounek. Období sedmdesátých let bylo velmi dynamické a objevily se další slangové výrazy, proto bylo v roce 1982 vydáno první vydání Slangu pražských dopraváků připravované Pavlem Adámkem a Františkem Proškem. Druhé vydání Slangu pražských dopraváků bylo vydáno v roce 2001 pod patronátem Dopravního podniku. Slovník pracovníků, fandů i cestujících se i v současné době nadále vyvíjí.

Nejen technika, vozidla a stavby tvoří bohatou historii pražské MHD, lidé a jejich mluva, k historii neodmyslitelně patří, proto je nyní prezentována veřejnosti. Slovník se v průběhu let vyvíjel, proto jsou dnes už některé výrazy historií, naopak nové generace s sebou přinášejí nová slova, o která se Slang pražských dopraváků stále rozrůstá. Rok 140. výročí od zahájení provozu pražské MHD je ideální příležitostí poohlédnout se po dopraváckém slangu.

Během února a března mohla široká dopravácká obec přispívat novými výrazy. Do uzávěrky došlo několik desítek nových výrazů, které se používají nejen v Dopravním podniku, ale také v Pražské integrované dopravě. Konečnou podobu třetího vydání Slangu pražských dopraváků má na starosti František Prošek, zabývající se MHD v Praze a její historií dlouhodobě, dopraváckému slangu se věnuje zmiňovaná čtyři desetiletí. Ten k tomu dodává: „Slang, stejně jako ostatní součásti živého jazyka, se trvale vyvíjí a mění. Proto i nikdy nekončící práce na jeho zachycení, je tak zajímavá a přitažlivá.“

Dosavadní verze slangu je stále k dispozici na www.mhd140.cz/slang, kam bude po dokončení doplněno i třetí vydání. Kompletní třetí vydání Slangu pražských dopraváků bude k dispozici pravděpodobně na konci tohoto roku.

Na webu www.mhd140.cz je také k dispozici formulář doplňovačky slangových výrazů. Komu z cestujících se podaří doplňovačku vyplnit a zašle ji vyplněnou do pátku 4. září 2015, bude zařazen do slosování o místenky v průvodu historických a současných tramvají, který projede Prahou v neděli 20. září 2015.

TZ: DPP

 

LOGO DPP OK

Reklama na Buspressu – klíč k dobrým obchodům

 

dekra_skola-MM

Komentáře uzavřeny.