cz  Czech      uk  EN

Setkání mistrů renovací na veletrhu CZECHBUS 2015 – program

ŠKODA 706 RO

V rámci workshopu ve středu 25. 11. v 10.00 hod. ve Střední hale Průmyslového paláce proběhnou prezentace renovovaných vozidel různých druhů – ne jen autobusů, ale zastoupeny budou i historické tramvaje a trolejbusy a dokonce i technologické vozidlo. Některá vozidla budou vystavena po celou dobu veletrhu. Zájemci se dozví o historii těchto vozidel, v jakém stavu se nacházela před započetím renovace, jak renovace probíhala a jak jsou vozidla v současnosti využívána.

(foto nahoře, Zdeněk Nesveda: Škoda 706 RO, Zlatý bažant 2015)

Struktura prezentace na workshopu:

1.Základní informace o majiteli vozidla, způsob financování renovace, popř. renovací, pokud je vozidel více.

2.Stručná historie typu vozidla.

3.Stručná historie konkrétního vozidla.

4.Okolnosti a důvody renovace.

5.Stav vozidla před začátkem renovace.

6.Průběh renovace, problémy, kdo, kdy, jak.

7.Stav vozidla po renovaci, případné odchylky od původního stavu.

8.Využití vozidla po renovaci, popř. systém využití historických vozidel, je-li jich více.

 Přednášející a pořadí prezentací:

1.Muzeum MHD Praha – autobus RO

2.ČSAP Nymburk Ing. Alois Koutek – autobus Tatra

3.Dopravní podnik Ostrava – trolejbus T 400

4.Plzeňské městské dopravní podniky – autobus RTO

5.Dopravní podnik Bratislava – kolejová bruska Schörling

6.Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce – tramvajový vlečňák „plecháč“

Po každé prezentaci bude prostor pro dotazy a diskuze.

Na veletrhu budou v Levém křídle Průmyslového paláce fyzicky vystavena tato vozidla:

  • autobus ŠKODA RO
  • autobus Tatra 85/91
  • autobus RTO – městský
  • autobus RTO – linkový
  • autobus RTO – LUX

 Vystavovatelé:

  • Muzeum MHD Praha
  • ČSAP Nymburk
  • Plzeňské městské dopravní podniky
  • RTO Klub
  • ANVI TRADE

Moderátor: Ing. Tomáš Krebs, Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce

Odborný garant: Ing. Antonín Macháček, Sdružení dopravních podniků ČR

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

DEKRA ŠKOLA SMYKU

dekra_skola-MM

 

 

Komentáře uzavřeny.