cz  Czech      uk  EN

Projekt 3iBS -ve výhledu více než 40 % městských autobusů elektricky

Škoda ZEUS 2

V rámci evropského projektu 3iBS probíhal v letech 2013-2014 průzkum mezi vybranými městy z 24 zemí Evropy, provozujícími městské autobusy a trolejbusy v celkovém počtu cca 70 tisíc vozidel. Průzkum se zaměřil na stav a plány ohledně kapacity a druhu pohonu používaných městských autobusů a strategií měst v autobusové MHD. Výsledky průzkumu byly zveřejněny v červnu 2015. Vyplývá z nich mimo jiné, že evropská města mají zájem zvýšit podíl elektrického pohonu u autobusů v městské dopravě ze současných 1,2 % na více než 40 %. Nárůst počtu elektrických autobusů předpokládá také zpráva německé konzultační společnosti SCI Verkehr, zveřejněná v červenci 2015.

Projekt 3iBS byl zahájen v roce 2013. Je zaměřen na výzkum v oblasti městských autobusových systémů, na rozvoj strategií pro inovace v oblasti městských autobusů a na propagaci a šíření poznatků a zkušeností v této oblasti.

Uvedený průzkum u 70 respondentů zahrnoval 63 měst z 24 evropských zemí s celkovým počtem více než 1 mld. obyvatel. V těchto městech jsou v provozu parky autobusů MHD a trolejbusů v celkovém součtu kolem 70 tisíc vozidel. Do průzkumu byla, vedle „starých“ zemí EU zahrnuta také například Praha, Bratislava, Budapešť, Berlín nebo Varšava.

Z hlediska pohonu je v současném stavu, podle očekávání, nejvíce zastoupen naftový motor (79 %). Z „alternativních“ zdrojů energie je nejrozšířenější bionafta (9,9 %) následovaná CNG (7 %). Elektřina jako zdroj pohonu autobusů (tedy včetně trolejbusů) dnes činí 1,2 %. Tento údaj však není zcela přesný – elektřina se vyskytuje také v rámci kategorie „ostatní pohony“, jejíž současný podíl činí 2,2 % a která zahrnuje mj. palivočlánkové autobusy, rovněž využívající k pohonu elektrickou energii. Nejmenší podíl z alternativních zdrojů energie má dnes bioplyn – 0,6 %.

Sledovaná města mají ve výhledu masivní rozvoj alternativních zdrojů energie pro autobusy, zejména pak elektřiny. Jejich strategie směřují k více než 40% podílu elektřiny, následované naftou, CNG, bionaftou a dále bioplynem a ostatními zdroji. Klasické naftové motory by tedy co do podílu měly podle představ oslovených měst hrát stále významnou roli, avšak až na druhém místě za elektřinou.

Na elektrickém pohonu by se měly podílet zejména diesel-hybridní a plug-in hybridní autobusy, následované elektrobusy a trolejbusy.

Změny se očekávají i co do velikostní kategorie nasazených vozidel. Jestliže dnes zhruba polovinu tvoří standardní 12m autobusy, následované kloubovými či patrovými autobusy a midibusy, ve výhledu se předpokládá významný nárůst podílu velkokapacitních vozidel, která by mohla tvořit téměř dvě třetiny parku.

Více než 70 % oslovených respondentů uvedlo, že připravuje strategie zaměřené na zvýšení podílu MHD na přepravním trhu. Autobusy hrají v těchto strategiích významnou roli. Velký zájem je přitom o rozvoj „alternativních“ zdrojů energie pro pohon městských autobusů. Realizace těchto strategií bude financována z rozmanitých zdrojů, zahrnujících státní a městské finance, spolufinancování z prostředků EU, příjmy z mimořádných daní i příjmy z přepravních tržeb.

Zaujal vás článek? Celý si ho přečtete tady

Pro-elektrotechniky 2

Reklama na BusPressu – klíč k nejlepším obchodům

 

dekra_skola-MM

Tagy: , ,

Komentáře uzavřeny.