cz  Czech      uk  EN

MAN na IAA 2016 v Hannoveru představí témata, která vás zaručeně osloví!

T_Stage_MAN_IAA_2048_height_741_width_1200_height_434

MAN připravuje: Nové koncepty propojení světa dopravy

 • MAN Truck & Bus založil nový organizační úsek s cílem podpořit digitalizaci v dopravní branži pomocí nových řešení a služeb.
 • Na IAA 2016 bude na stánku v samostatném prostoru předveden výhled na budoucí digitální služby a nabídky.
 • Předmětem tohoto vývoje jsou především nákladní vozidla, oblast autobusů je bude rychle následovat v rámci vzniku služeb s přidanou hodnotou pro autobusové flotily založených na digitalizaci.

Ať již v síti propojených aplikací pro pohyb zboží, v expandujícím on-line trhu, u nových konceptů autonomní jízdy nebo v oblasti elektromobility – digitální shromažďování, úprava a široké využívání dat pokládají základy pro inteligentní řízení logistických procesů. Zúčastněné články logistického řetězce jsou při tom jak poskytovatelé dat, tak i jejich uživatelé. Ze vzájemné výměny informací tak vzniká zasíťovaný ekosystém, který v dosud nebývalé míře zvyšuje efektivitu dopravní branže ku prospěchu koncových zákazníků, dopravců, dodavatelů a v neposlední řadě také životního prostředí.

Telematics_Uebersicht_01_width_1480_height_1110

Již dnes může být o provozu nákladního vozidla nebo autobusu digitálně zobrazeno množství informací. Jsou tak shromažďována data o dobách řízení a odpočinku řidiče a ukládána technická provozní data vozidla. Dopravní společnosti mohou neustále monitorovat stav svých zásilek, například během dopravy chladírenskými vozy. Systémy flotilového managementu a aplikace GPS dávají možnost k dodatečnému zhodnocení dat o trase a jejím profilu a dokonce i o místech jednotlivých nakládek a vykládek během okruhu. Již nyní z toho vzniká množství užitečných aplikací a servisních služeb. Servis může předvídavě plánovat potřebu údržby vozidla či jeho dílů, uložená data o pracovní době řidiče usnadňují dopravní společnosti rozvržení pracovních sil a přesně shromážděná data o spotřebě vztahující se k dané trase umožňují mnohem exaktněji než dříve kalkulovat s náklady na naftu. Již dnes jsou uložené informace o jízdě základem pro profesionální školení řidičů, která mají za cíl umožnit využití celého potenciálu efektivity dnes tak technicky složitého systému, jakým je nákladní vozidlo. MAN Truck & Bus jde se svojí nabídkou Connected CoDriver dokonce tak daleko, že řidiče koučuje přímo při práci – trenér ho na základě skutečných dat z jízdy virtuálně doprovází a dává mu pokyny ohledně jízdy. Smyslem aktuálních telematických aplikací je dosud především nákladová efektivita jednotlivých vozidel či ve větším měřítku efektivita flotil vozidel.

Úplný potenciál, který digitalizace oboru dopravy nabízí, však není dostatečně využitý. V dopravě zboží se dnes ještě dostatečně nevyužívá 35 % dopravní kapacity. Co se týká jednotlivých dopravních firem, všem zúčastněným chybějí informace o disponibilních transportních kapacitách v reálném čase, o jejich přesné poloze a připravenosti k použití. Spedice, disponenti a řidiči nákladních vozidel jsou často informováni o logistických procesech jen nedostatečně a užívají velké množství rozličných IT-systémů. Přitom pro inteligentní řízení logistických procesů se stává stále důležitější komplexní sledování. V této souvislosti to znamená, těsněji navzájem propojit, jak jednotlivé aktéry transportního řetězce, tak i jejich infrastrukturu a umožnit sdílení jejich dat.

Nová oblast podnikání: Telematika a digitální řešení

MAN Truck & Bus na základě zmíněných trendů založil nový organizační úsek, aby podpořil pomocí nových řešení a služeb digitalizaci v oboru dopravy. Zhruba 100 zaměstnanců se podílí na vývoji a implementaci technických předpokladů a digitálních aplikací, aby se vytvořilo zesíťování. Přitom pro budoucnost platí mnohem více myslet v logistických procesech než v běžných strukturách značkového výrobce, říká Markus Lipinsky, vedoucí nově vzniklého organizačního útvaru Telematics and Digital Solutions u MAN: „Naši zákazníci mají vozový park obsahující více značek, proto musíme tuto zákaznickou potřebu obsloužit a nemůžeme hledět pouze brýlemi MAN.“

Dívat se přes okraj svého talíře – to platí i pro napojení nových partnerů a obchodních modelů. V květnu MAN Truck & Bus ohlásil získání podílu na americké firmě FR8 Revolution Inc. Tento StartUp se sídlem v Silicon Valley, USA, vyvinul komplexní provozní systém pro zesíťovanou dopravní branži, pro zasilatele, dopravní společnosti a řidiče nákladních vozidel, jednotnou a transparentní platformu pro plánování nakládek na základě informací v reálném čase. Otevřená a nadznačková platforma poskytuje možnost dát k dispozici každé z cílových skupin aplikace. S účastí na FR8 bude MAN Truck & Bus aktivně spoluvytvářet digitální transformaci branže, shromažďovat zkušenosti a tyto pak přenášet do obchodních modelů v Evropě.

Zapojení partnerů, kteří se zaměřili na speciální služby v logistických procesech, přitom patří ke klíčovému konceptu nových digitálních obchodních modelů, vysvětluje Frank Tinschert, Vice President Telematics and Digital Solutions: „Chceme vytvořit něco jedinečného, vlastně takový kompletní ekosystém pro obor dopravy a logistiky. K účasti na něm jsou zváni partneři všeho druhu. Jsme zcela vědomě na této cestě úplně bez omezení. Proto jsme i otevření nejrůznějším pravidlům, takže zákazník může využívat právě ty aplikace, které jsou pro něj a pro jeho situaci potřebné. Proto usilujeme o získání co největšího množství partnerů z co největšího množství různých oborů, kteří pochopili, že způsob myšlení musí přejít od jejich konkrétního např. sila k přesahujícím kooperacím. Jen tak lze získat přidanou hodnotu jak pro zákazníky, tak pro vlastní odbytové procesy.“

Organizační úsek Telematics and Digital Solutions bude definovat a vyvíjet rovněž konkrétní technické základy a rozhraní. Od roku 2017 budou k dispozici pro každý nákladní vůz MAN potřebná rozhraní, aby se tak umožnilo optimální zesíťování a potřebná výměna informací.

Platooning jako příklad zvýšení efektivity

Digitalizace a výměna dat připravují cestu nejen pro nové servisní služby, možné budou rovněž nové koncepty využití dopravní infrastruktury. V dubnu se MAN Truck & Bus zúčastnil se dvěma tahači akce European Truck Platooning Challenge v rámci nizozemského předsednictví v Radě Evropské unie. Během této testovací jízdy předvedl MAN Truck & Bus, že digitálně propojené nákladní vozy mohou jet s malými odstupy bezpečně za sebou, a lépe tak využít dopravní prostor a ještě díky efektu větrného stínu dohromady ušetřit až 10 % paliva. Z těchto aplikací zesíťování vyplývají ještě dále jdoucí služby, jak vysvětluje Frank Tinschert: „Vlastní Platooning lze technologicky realizovat s pomocí průmyslových standardů, nákladní vůz v čele přitom spotřebuje přirozeně nejvíce paliva. Zde můžeme přemýšlet, jak mohou být tyto benefity přerozděleny, zejména když vozidla nejsou z jedné flotily. Zde existuje potenciál pro nové obchodní modely a myšlenky. To jsou témata, která v budoucnu také budeme adresovat.“

MAN Truck & Bus předvede na IAA 2016 na svém stánku v samostatném prostoru témata inovace a digitalizace a umožní náhled na chystající se nové digitální služby a nabídky. Zatímco dnes jsou předmětem tohoto vývoje především nákladní vozidla, oblast autobusů je bude rychle následovat v rámci vzniku na digitalizaci založených služeb s přidanou hodnotou pro autobusové flotily. Bude se to týkat všech segmentů od městských autobusů, autobusů pro dálkové linky až po zájezdovou dopravu.

 E-Mobilita u MAN: Na míru díky modularitě

MAN Truck & Bus vsází u svých elektrobusů na princip stavebnice.

 • Na IAA 2016 předvede MAN průkopníka technologií rychlonabíjení a nočního nabíjení
 • Díky dlouholetým zkušenostem s hybridními autobusy je MAN schopen nabídnout technologicky vyzrálá řešení e-mobility
 • Sériová výroba plně elektrického bateriového autobusu se rozeběhne před rokem 2020, první testovací flotily půjdou do provozu ke konci roku 2018

Pro MAN bylo vždy ohromnou výzvou nabídnout pro daný způsob využití optimální technologii pohonu. Proto dnes MAN nabízí výrobní řadu městských autobusů Lion´s City v různých délkách kromě dieselového provedení rovněž s množstvím alternativních pohonů. Při tom se MAN snaží svým zákazníkům nabídnout ekonomicky životaschopná a vyzrálá vozidla. To platí jak u autobusů na naftu či alternativní paliva, tak pro řešení E-mobility v oblasti městských autobusů.

B_lions_city_hybrid_einstieg_width_1480_height_1110

MAN Lion‘s City Hybrid, foto: MAN Truck & Bus 

Díky dlouholeté zkušenosti s elektrifikovaným pohonem i elektrifikaci dalších komponentů v autobusu MAN Lion‘s City Hybrid získal MAN Truck & Bus nejlepší předpoklady k tomu, aby dal dopravním podnikům k dispozici pro praxi vhodné a efektivní řešení i v oblasti elektrobusů. Přitom MAN vsází na modularitu, a to i u technologií nabíjení, které je vždy dle aktuální potřeby možné volit a kombinovat, stejně jako u počtu bateriových modulů v závislosti na potřebném dojezdu a požadované kapacitě cestujících. V prvním kroku se MAN zaměřuje na rozšířené technologie rychlonabíjení na principu pantografu (Opportunity Charging) a nočního nabíjení (Overnight Charging) a dále na kombinaci obou systémů. Aby bylo možné dopravním podnikům nabídnout obvyklou flexibilitu při projektování tras a plánování kapacity, bude startovní portfolio zahrnovat jak sólové 12metrové, tak článkové 18metrové nízkopodlažní autobusy. Neboť je pravděpodobné, že ve skutečném každodenním provozu dojde v závislosti na účelu využití, vedení tras a topografie ke zkombinování různých vozidel a technologií nabíjení.

 

MAN is exhibiting an eMobility technology platform at IAA 2016. DE: Auf der IAA 2016 zeigt MAN einen eMobility TechnologietrÀger. UK: MAN is exhibiting an eMobility technology platform at IAA 2016.

MAN Lion‘s City, Electric – Opportunity Charging, foto: MAN Truck & Bus

Na IAA 2016 MAN předvede integraci různých nabíjecích a úložných systémů v jednom průkopnickém vozidlu. V rámci plánu E-Mobility- Roadmap bude MAN veřejnosti prezentovat do roku 2018 předsériovou verzi bateriového autobusu (BEV). Sériová výroba městského autobusu 100% poháněného elektricky bude zahájena ještě před rokem 2020. Ještě před rokem 2030 plánuje MAN Truck & Bus prodávat více než 50 % svých vozidel v segmentu městských autobusů s pohonem bez emisí.

V zásadě přichází ke slovu stejné technologie nabíjení i ukládání energie v autobusech i nákladních vozidlech. MAN profituje i ze své příslušnosti ke skupině Volkswagen, ze synergií uvnitř koncernu i z dynamiky trhu osobních automobilů.

Cíl: standardizace

Za důležitý a ještě nevyřešený úkol považuje MAN standardizaci rozhraní a technologií nabíjení. Neboť standardizace je předpokladem pro flexibilitu, interoperativnost a přesnost plánování u provozovatelů flotil městských autobusů, a tím i předpokladem pro úspěšné rozšíření bezemisních pohonných technologií ve městech. Proto se MAN podílí například na projektu „eBusCS“, který je podporován rovněž Spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky. Jeho snaha spočívá v tom, nástavbově na úspěšně zavedeném rozhraní nabíjení osobních vozidel Combined-Charging-System (CCS), podpořit standardizaci dobíjení elektrobusů uvnitř měst poloautomaticky na konečných stanicích a nabíjení s rozšířeným energetickým managementem v depu. Klíčovými tématy standardizace z pohledu výrobce je mimo jiné umístění vodičů, zdvihu, pantografu a konektoru na vozidle, stejně jako elektrické napětí.

V této souvislosti se také MAN aktivně podílí na výměně zkušeností přesahující úroveň výrobců na příslušných grémiích VDA, VDV či UITP, a podporuje aktivity Evropské komise pro normalizaci v elektrotechnice CEN/CELEC.

MAN Lion’s City  – Vyzrálý městský autobus s efektivními pohony

 • Dopravní řešení šitá na míru dle potřeb měst
 • MAN svůj městský autobus neustále optimalizuje
 • Početné nové prvky výbavy přinášející efektivitu a udržitelnost. Nejnověji je možný provoz i na HVO

Se svým široce rozvětveným portfoliem městských autobusů MAN Truck & Bus optimálně pokrývá nejrůznější požadavky měst na řešení mobility. Vedle aspektu kapacity dopravy, tedy délky vozidel, a aspektu jejich provedení (počet dveří, uspořádání vnitřního prostoru, Low-Floor, Low-Entry) je řešeno i hledisko druhu pohonu. Díky možnosti provozovat téměř všechny typy MAN Lion’s City na bionaftu a aktuálně i na HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), nabízí MAN vedle osvědčeného MAN Lion’s City Hybrid kompletní produktovou řadu s pohonem na alternativní paliva. Dále vše rozšiřuje pestrá paleta CNG autobusů schopných provozu i na bioplyn. V oblasti pohonu na plyn je MAN se svými více než 8 000 prodanými jednotkami (autobusy, podvozky, motory) od roku 2000 jedničkou na trhu. V součtu to představuje široké spektrum inovativních technologií, které jsou vyzrálé, udržitelné, efektivní z hlediska CO2 a zároveň hospodárné.

Městské autobusy MAN – důsledně efektivní

Předsevzetí MAN, že bude svoje produkty nepřetržitě dále vyvíjet, se zřetelně odráží ve vývoji městského autobusu MAN Lion’s City. Během uplynulých tří let byl Lion´s City nepřetržitě vylepšován, aby mohl zákazníkům poskytnout nejlepší kvalitu a nejvyšší užitek. Mezi podstatná opatření patří optimalizace hmotnosti, snížení náročnosti údržby, zvýšení kapacity cestujících a výrazné snížení spotřeby paliva. Mimořádná pozornost byla věnována efektivitě a optimalizaci spotřeby. Vedle různých opatření týkajících se redukce hmotnosti a emisní technologie Euro 6 přibylo vypínání motoru při volnoběhu Idle Shutdown, vylepšení software automatické převodovky a dále energii spořící vnitřní osvětlení či LED informační panely. Dalšími důležitými kroky pro snížení spotřeby je dvojstupňový vzduchový kompresor se samočinným systémem volnoběhu či optimalizované víko chladiče. U posledně jmenovaného vede zvýšená průchodnost vzduchu k tomu, že k chlazení motoru stačí menší výkon, a tím pádem i méně energie. V celkovém výsledku toto při pravidelném čištění přináší snížení spotřeby paliva o až 0,3 l na 100 km. Optimalizovaná automatická převodovka ZF EcoLife Step 3 se může pochlubit různými inovacemi v softwaru – například měkčí torzní tlumič a přepracovaná řídící elektronika. Nový software umožňuje mimo jiné vyšší výkon retardéru a časnější zamykání měniče.

Od jara 2016 je nabízen MAN Lion’s City také s automatickou převodovkou Voith DIWA6. Zákazník zde získává díky podstatnému snížení spotřeby paliva i snížení emisí hluku, což je dosaženo pomocí optimální integrace převodovky v pohonném řetězci MAN. Protože jsou umožněny jen mírnější průběhy řazení a topografii přizpůsobený program řazení při nižších otáčkách, zlepšuje se i opotřebení a životnost celého pohonného řetězce.

B_BOTY_2015_03_620x230

MAN Lion´s City CNG, foto: MAN Truck & Bus 

Vozidlo bylo navíc pomocí četných opatření výrazně odlehčeno (~200 kg u 12metrového autobusu): hmotnostně optimalizovaná klimatizace (Spheros), nová generace ergonomických sedadel cestujících City Light s redukovanou hmotností, či množství různých opatření na skeletu a karoserii. U plynových autobusů MAN významně uspoří hmotnost rovněž nový systém ukládání CNG s označením Typ 4.

Celkově byla spotřeba efektivnějšího MAN Lion´s City Euro 6 ve srovnání s generací EEV redukována o 10 %.

Městské autobusy MAN – osvědčená bezpečnost a komfort

Vedle opatření zvyšujících efektivitu se MAN u svých městských autobusů nepřetržitě věnoval rozsáhlému zlepšování rovněž v oblasti pohodlí a bezpečnosti. V otázce bezpečnosti boduje MAN díky zpevněnému skeletu, ESP, EBS, blokování startu motoru, signálu nouzového brzdění, dešťovému a světelnému senzoru a automatickému zavírání střešních oken. U kloubových autobusů zabraňuje smyku u střední nápravy při rozjezdu se značným zalomením systém elektrického řízení točny. Přitom je zajištěno, aby měl řidič v každé situaci k dispozici dostatek točivého momentu pro bezpečné a komfortní manévrování s vozidlem.

V oblasti komfortu nabízí MAN u svých městských autobusů jako jeden z prvních výrobců sedadlo řidiče nové generace ISRI NTS2 v sériové výbavě, čímž dává najevo, že MAN na pracovišti řidiče klade velký důraz na ergonomii a pohodlí. Ve výbavě jsou tedy doplňky jako opora lordózy (speciálně tvarovaná podpora zad), třídimenzionální možnost nastavení sedadla řidiče, nastavitelné područky či klimatizování sedadla. Ke zvýšenému pohodlí navíc podstatně přispívá komfortní nízkopodlažní náprava a dále sedadla cestujících nové generace City Light či nabídka efektivního klimatizačního zařízení.

Městské autobusy MAN – nenáročné na údržbu a nákladově příznivé

Se stále významnějšími náklady životního cyklu Life-Cycle-Costs (LCC) se MAN vypořádal pomocí četných opatření v oblasti náročnosti údržby. Doby prostojů a náklady na opravy v případě škod podstatným způsobem snižuje dělené provedení bočních stěn vozidla.

Dlouhodobě spolehlivé, robustní a nízkoúdržbové řešení pro každodenní těžký provoz přináší MAN prostřednictvím zcela nově vyvinutých dveří městských autobusů. Nové dveře MAN budou v prvním kroku nabízeny v provedení jedno- či dvoukřídlých vně výkyvných dveří s pneumatickým či elektrickým pohonem a dále jako dvoukřídlé provedení dovnitř výkyvných dveří (s pneumatickým pohonem).

Výrazného zlepšení kvality bylo možné dosáhnout díky uložení dveří bez napětí v každé jejich poloze, použití odolných komponent a dále díky optimálnímu snímání a vedení kabelů. Chod dveří je vyrovnanější, rychlejší a tišší a není třeba žádného mazání či nastavování. Inovativní plně zapouzdřená hnací jednotka je proti dosavadním systémům stabilnější a je lépe chráněna proti znečistění.

MAN Lion´s City se vyznačuje novými designovými prvky a vylepšeným jízdním komfortem. Příkladem nového designu je černý kryt na čelní masce vozidla, který dosahuje jednotného vystupování všech výrobních řad značky MAN. K tomu přibylo denní svícení pomocí LED, což vozidlo nejenom opticky pozdvihlo, ale přispělo i k jeho bezpečnosti.

Osvětlení pomocí LED také zabezpečuje příjemnou atmosféru uvnitř vozu. Pohodové prostředí prostoru cestujících završují exkluzivní, vysoce kvalitní potahy sedadel v decentních ušlechtilých barvách. Moderní pojetí interiéru podtrhují USB dobíjecí zásuvky umístěné u vybraných sedadel a technická příprava k montáži směrovače W-LAN. Zvláštní pozornost si zaslouží prosklená boční stěna u plochy stojících cestujících, která perfektně koresponduje s vnitřní výbavou, a stará se o lepší prosvětlení interiéru.

Skutečnost, že MAN Lion´s City na trhu městských autobusů patří ke špičce, dokládá mimo jiné titul „Bus of the Year 2015“. Lion’s City GL CNG se v tomto testu dokázal prosadit proti konkurenčním autobusům Mercedes-Benz Citaro G, Iveco Urbanway Hybrid, Scania Citywide LF CNG a VDL Citea SLFA-180.

Udržitelné řešení pro městskou dopravu

Mobilita s pohonem na plyn šetří životní prostředí.

 • MAN je s 39 procenty jedničkou na trhu plynových autobusů
 • Provoz na bioplyn bezmála neutrální z hlediska CO2
 • MAN má více než 70letou zkušenost s plynovými pohony a nabízí aktuálně nejširší portfolio plynových autobusů na trhu

Pokračující urbanizace, rostoucí hustota dopravy, znečistění ovzduší a zatížení hlukem ve městech a dále klimatické změny vyžadují udržitelná řešení městské mobility. Vedle podpory elektromobility vsází MAN na široké spektrum vozidel na zemní plyn, jež nepřetržitě dále inovuje. Děje se tak již více než sedmdesát let! První autobus s plynovým pohonem MAN prezentoval již v roce 1943.

CNG autobusy MAN – čistý provoz

Již léta potvrzuje MAN Truck & Bus nesporné prvenství na evropském trhu plynových autobusů s aktuálními 39 procenty tržního podílu. Dobrou pětinu (22 %) v uplynulém roce prodaných městských autobusů MAN tvoří vozidla na CNG. V poslední době se například rozhodla pro 40 resp. 75 MAN Lion’s City CNG maďarská města Káposvar a Miškovec (Miskolc).

Plynový pohon je alternativou ke konvenčnímu dieselovému motoru a dokáže bez problému s rezervou vyhovět aktuálně nejpřísnějším emisním předpisům bez potřeby dodatečné filtrační technologie či přídavných aditiv. Bez technických modifikací může být autobus poháněn i s pomocí bioplynu – v tom případě je jeho provoz téměř neutrální z hlediska CO2. MAN v současné době nabízí na trhu nejširší portfolio plynových autobusů: sólové a kloubové autobusy o délkách 12 m až 18,75 m ve variantách provedení Low Floor (LF) či Low Entry (LE).

B_BOTY_2015_01_620x465_width_1480_height_1110

 „Bus of the Year 2015“ MAN Lion’s City GL CNG, foto: MAN Truck & Bus 

Společně se svým kooperačním partnerem „Zukunft Erdgas“ pracuje MAN na komplexních řešeních v oblasti zemního plynu a podporuje výrobu a rozšiřování autobusů na zemní plyn stejně jako zabezpečení a další inovování palivové infrastruktury s cílem fungující mobility na zemní plyn. Skutečnost, že i MAN stojí v čele problematiky CNG, dokládá v neposlední řadě udělení titulu „Bus of the Year 2015“. Oceněn byl autobus MAN Lion’s City GL CNG za svůj mimořádně ekologicky šetrný, silný a přitom zároveň ekonomický pohon.

Podvozky do celého světa – Dobrý základ

Se svými podvozky pokrývá MAN Truck & Bus kompletní produktovou paletu v segmentech zájezdových, meziměstských i městských autobusů.

 • MAN Truck & Bus nabízí rozsáhlé portfolio autobusových podvozků od Euro 3 do Euro 6
 • Všechny podvozky zájezdových a meziměstských autobusů jsou k dostání s nejnovějšími asistenčními systémy
 • Velké zakázky potvrzují atraktivitu produktové palety

MAN nabízí se svým rozsáhlým portfoliem autobusových podvozků řešení pro každé použití. Program pokrývá segmenty Low-Floor, Low Entry, High Floor a Frontmotor pro délky nástaveb od 10,2 m do 27 m, stupně emisního provedení od Euro 3 do Euro 6 a dále motory na CNG pro městské a meziměstské autobusy. Pro země s vysokým obsahem síry v palivu nabízí MAN podvozky pro zájezdové autobusy s technologií SCR v provedení Euro 4 a EEV. Pro země s dovozním clem na podvozky jsou tyto dostupné i jako sady dílů (tzv. Chassis in the box – CIB). Vyráběny jsou podvozky zejména v německém Salzgitteru, v Polsku a v Indii.

B_bus_chassis_produkte_620_width_1480_height_1110

 Podvozek MAN, foto: MAN Truck & Bus 

Výzvou je standardizace

Všechny podvozky zájezdových a meziměstských autobusů jsou k dostání s nejnovějšími bezpečnostními systémy i systémy komfortu: s aktivním tempomatem ACC (Active Cruise Control), asistentem nouzového brzdění EBA (Electric Brake Assist) a se systémem sledováním jízdního pruhu LGS (Lane Guard System). Od počátku roku 2017 bude na přání k dispozici pro podvozky městských a zájezdových autobusů světelný a dešťový senzor.

MAN spolupracuje po celém světě s více než 80 výrobci nástaveb. Tato spolupráce je neustále dále prohlubována s cílem zajistit pro zákazníky trvale vysokou kvalitu vozidel. Jedním ze společných úspěchů je nový 12metrový městský patrový autobus pro trhy v Hongkongu a Singapuru, který byl vyvinut společně s firmou Gemilang v Malajsii a který absolvoval testy těžkého provozu v Mnichově. Do Hongkongu a Singapuru bylo prodáno již 247 takových patrových autobusů.

Dalším úspěchem jsou první Low Entry autobusy od MAN v Manile (Filipíny). Firma Fröhlich Tours v Manile zajišťuje přímé linky s pomocí 65 vozidel na podvozcích MAN A84 a MAN RC2.

Další velké zakázky přišly mimo jiné z Tuniska, kde bylo objednáno 400 podvozků A24 a RR8, a z Maroka, kde jde o velkou objednávku na podvozky 4×2 Coach.

Komfortně, efektivně & bezbariérově – Na dálkových linkách s MAN a NEOPLAN

MAN Truck & Bus prezentuje své portfolio pro segment autobusů pro dálkové linky

 • Většina zájezdových autobusů MAN a NEOPLAN vyhovuje požadavkům na bezbariérovou dopravu na dálkových linkách
 • Předvídavý tempomat EfficientCruise zahrnuje ve své nové generaci funkci „plachtění“ EfficientRoll pro ještě větší úsporu paliva
 • Systém AttentionGuard varuje při nepozornosti

Od té doby, co se otevřel před třemi lety trh pro dálkové autobusové linky, se autobusy velmi dobře etablovaly jako nákladově příznivé a pro životní prostředí vlídné dopravní prostředky. Minimálně dvojciferné míry růstu ročního počtu cestujících dokládají atraktivitu této alternativy cestování. V uplynulém roce autobus na dálkové lince využilo přes 20 milionů cestujících.

MAN Lion's Coach with Design “100 Years”: The history of commercial vehicle construction at MAN started 100 years ago. MAN built the first trucks and buses 1915 in Lindau in cooperation with the firm Saurer. 1924, MAN presented the first bus on a low-frame chassis. The coach MAN Lion®s City was launched in 1996. 2015, this model, built in Ankara, is one of the most successful of MAN. With the GPS-controlled EfficientCruise technology and the Emergency Brake Assist, it has the latest assistant systems on board. DE: MAN Lion's Coach mit Design “100 Years”: Vor 100 Jahren begann die Geschichte des Nutzfahrzeugbaus bei MAN. 1915 baut MAN in Kooperation mit der Firma Saurer die ersten Lkw und Busse in Lindau. 1924 stellt MAN den ersten Omnibus auf einem Niederrahmen-Chassis vor. Den Reisebus Lion®s Coach stellte MAN 1996 vor. 2015 ist das in Ankara gebaute Modell eines der erfolgreichsten von MAN. Mit dem GPS-Tempomaten EfficientCruise und dem Notbremsassistenten EBA sind die modernsten Systeme an Bord. UK: MAN Lion's Coach with Design “100 Years”: The history of commercial vehicle construction at MAN started 100 years ago. MAN built the first trucks and buses 1915 in Lindau in cooperation with the firm Saurer. 1924, MAN presented the first bus on a low-frame chassis. The coach MAN Lion®s City was launched in 1996. 2015, this model, built in Ankara, is one of the most successful of MAN. With the GPS-controlled EfficientCruise technology and the Emergency Brake Assist, it has the latest assistant systems on board.

Od ledna 2016 musejí být všechny nově registrované autobusy na dálkové linky vybaveny minimálně dvěma místy pro invalidní vozíčky a rovněž musí disponovat bezbariérovou možností nástupu do vozidla. MAN Truck & Bus tyto požadavky splňuje s většinou svých zájezdových autobusů, jak bude vidět na exponátech během letošního veletrhu IAA. Pro přístup do vysokopodlažních vozidel je v MAN Lion´s Coach a rovněž tak v NEOPLAN Tourliner k dostání výtah pro vozíčkáře. V případě autobusu NEOPLAN Skyliner mohou cestující s pohybovým omezením do autobusu díky sklopné rampě. Pro zajištění potřebného místa uvnitř vozu vyvinul MAN pro provozovatele autobusové dopravy velice komfortní řešení, u kterého je možné pomocí kolejnicového systému k sobě přisunout až tři dvojsedadla. Dopravci to ušetří nutnost kompletního vyndání sedadel. Sedadla tak zůstávají ve vozidle, což umožňuje přestavbu nejen v provozovně dopravce, ale i přímo na cestě během několika málo minut.

Kromě těchto řešení bodují autobusy i díky svým asistenčním systémům a systémům pro vyšší efektivitu.

Bezpečně & efektivně: EfficientCruise, EfficientRoll a AttentionGuard

MAN nabízí pro autobusy MAN a NEOPLAN předvídavý tempomat pod názvem MAN EfficientCruise, který byl ve své nové generaci ještě vylepšen. Tento asistenční systém zohledňuje následující profil trasy se svým stoupáním, popř. klesáním a přizpůsobuje jízdní stupeň a rychlost s cílem hospodárnější jízdy. V novém EfficientCruise byla mimo jiné dále optimalizována předvídavá regulace rychlosti, která aktivně zasahuje do volby rychlostního stupně. Systém nyní například potlačuje řazení převodovky TipMatic směrem dolů, zvolí vždy optimální rychlostní stupeň pro stoupání, a vyhýbá se tak řazení v kopcích s dlouhým přerušováním hnací síly. Jako další inovace se stará v nové generaci tempomatu EfficientCruise funkce volnoběhu EfficientRoll o další plus v efektivitě při mírných klesáních tím způsobem, že převodovka se přepne automaticky do polohy neutrálu „N“ a autobus jede dále s minimálními ztrátami energie způsobenými třením v pohonném řetězci. Již s dosavadní generací EfficientCruise bylo možné ušetřit až 6 % paliva. S novými funkcemi je nyní spojen ještě další růst efektivity využití paliva.

stage_bus_02_width_1200_height_434

Díky svým funkcím je nový MAN EfficientCruise schopen předcházet překročení povolené rychlosti: Během dlouhých úseků klesání dovoluje jet nezávisle na přání popř. nastavení rychlostí 100 km/h. Překročení do maximálně 104 km/h je možné nanejvýše po dobu 30 sekund. Pokud dlouhodobý brzdný výkon nestačí, je řidič před příliš vysokou rychlostí varován opticky a akusticky. Může potom pomocí provozní brzdy vozidlo přibrzdit, aniž by tím deaktivoval tempomat.

Pod názvem AttentionGuard nabízí MAN pro všechny zájezdové autobusy obou značek asistenční systém kontrolující pozornost řidiče. Cílem tohoto systému je rozpoznat sníženou pozornost řidiče, způsobenou například únavou nebo jeho rozptýlením, a v takovém případě řidiče varovat. MAN považuje za hlavní oblast využití tohoto systému dlouhé úseky s vysokým podílem jízdy po dálnici, neboť při jízdě bez větších zákrut a při relativně konstantní rychlosti je riziko, že pozornost řidiče ochabne, výrazně zvýšené. Je to tedy jako dělané pro využití na dálkových linkách. V kombinaci s asistentem jízdního pruhu LGS (Lane Guard System) a brzdovým asistentem EBA (Electric Brake Assist) je tak autobus ještě bezpečnější.

Systém AttentionGuard varuje řidiče opticky a akusticky, zjistí-li nepozornost, do řízení však aktivně nezasahuje. Předpokladem je vybavení autobusu asistentem jízdního pruhu LGS, neboť AttentionGuard využívá mimo jiné údajů z LGS kamery. Změní-li se náhle způsob řízení ve srovnání se začátkem jízdy, je to indicie pro nepozornost, rozptýlení či únavu. Zjistí-li AttentionGuard u řidiče nepozornost, zobrazí se na kombinované přístrojové desce hlášení „Doporučena přestávka“. K tomu se jednou ozve akustický signál pro řidiče přes reproduktor na místě řidiče. Tímto způsobem AttentionGuard aktivně přispívá k bezpečnosti jízdy.

NEOPLAN Skyliner: Úspěšná jízda pokračuje

Od června 2015 je NEOPLAN Skyliner dostupný v provedení Euro 6. Prémiový dvojpodlažní autokar přesvědčuje díky optimálnímu propojení hospodárnosti, vlídnosti k životnímu prostředí a exkluzívního komfortu. Oceňovaný „Sharp Cut-Design“ s čistým průběžným vedením křivek garantuje nejlepší hodnoty z hlediska aerodynamiky. Výsledkem je až 5% úspora paliva ve srovnání s patrovými autobusy bez opatření k optimalizaci aerodynamiky. Další silnou stránkou autokaru NEOPLAN Skyliner je také zavazadlový prostor: 11 m3 poskytuje dostatek úložného prostoru pro všechna zavazadla.

Truck-Bus-Show-2015-71

NEOPLAN Skyliner, foto: Zdeněk Nesveda

Velkoryse pojatý interiér poskytuje v patrovém autobusu maximální svobodu pohybu. Skyliner je se svými až 83 místy k sezení ideální pro nasazení na dálkové linky. Výbava pro dálkové linky spočívající v infopanelu pro zobrazení cíle jízdy, zásuvkách na 230 V nebo/a USB zásuvkách na všech sedadlech a dále nové sedadlo řidiče s optimalizovanou pozicí se starají o vyšší komfort pro pasažéry i řidiče. Zábavu i během dlouhých jízd může nabídnout systém zábavy Onboard Entertainment. Kromě možnosti Wi-Fi na palubě sem patří také TopLine-Mulitmediacenter se dvěma 19palcovými monitory nahoře a 10palcovými plochými obrazovkami dole. A pro speciální požadavky nabízí MAN Bus Modification Center v německém Plavnu širokou paletu možností vestaveb.

TZ: MAN Truck & Bus Czech Republic

MAN

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

dekra_skola-MM

DEKRA, ŠKOLA SMYKU – WWW.DEKRA.CZ

CZECHBUS 2016 1

CZECHBUS, VELETRH AUTOBUSŮ V PRAZE – WWW.CZECHBUS.EU

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.CZ

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

Anvi_Trade

ANVI TRADE, PODDLAHOVÉ MATERIÁLY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ – WWW.ANVITRADE.CZ

PRAHA TIP

PRAHA TIP, portál plný zajímavých informací nejen o dopravě – WWW.PRAHA-TIP.CZ

 

 

 

Tagy: ,

Komentáře uzavřeny.