cz  Czech      uk  EN

Green Deal naděje na lepší budoucnost, nebo cesta do pekla…

Green Deal je téma, které rozděluje společnost a nejen tu českou. To že jsme si zemi zničili systematický nezodpovědným chováním o tom asi nikdo z nás nepochybuje. Nyní je snaha svět zachránit radikálním, možná i sebezničujícím procesem. Samotná Evropa svojí plochou však tvoří pouhých 7% zemského povrchu a v Evropě žije necelých 9 % světové populace. Možná je ambiciózní plán Evropské komise na klimatickou záchranu světa pouhým naivním nereálným nápadem, který bude evropskou společnost stát neskutečné prostředky s nedozírnými následky. Je to jedna ze základních otázek, na kterou si nyní nejsme schopni ani sami sobě odpovědět.

Trend zvaný elektromobilita

Přesto přes to přese všechno je elektromobilita silný nastupující trend a určitě v budoucnu bude hrát v dopravě dominantní roli. Jaký způsobem a kdy se nám podaří dosáhnout uhlíkové neutrality je však druhá otázka. Možná více než v České republice vidíme „zelené aktivity“ v zemích směrem na západ od nás.

Velký krok společností Daimler Truck, Traton Group a Volvo Group

Před nedávnem vznikl triumvirát společností Daimler Truck, Traton Group (MAN/Scania/VW) a Volvo Group, které nyní podepsaly závaznou dohodu o vytvoření společného podniku pro instalaci a provoz vysoce výkonné sítě veřejných nabíjecích stanic, pro dálkové autobusy s elektrickým pohonem a těžká nákladní vozidla, rozmístěných po celé Evropě.

Tři generální ředitelé Martin Daum, Christian Levin a Martin Lundstedt.

Tito tři partneři to považují za průlomovou událost v odvětví dopravy ke snížení emisí uhlíku, ale i výrazný signál pro další průmyslová odvětví, která z toho budou mít prospěch v mnoha dalších aspektech. Je to také dobrá zpráva pro další zúčastněné strany, dobíjecí síť bude otevřená a přístupná všem užitkovým vozidlům v Evropě bez ohledu na značku.

Je až pozoruhodné, že tři nelítostní konkurenti v oblasti nákladních vozidel a automobilových technologií společně podnikají kroky k zahájení budování potřebné nabíjecí infrastruktury. Chceme se společností s Volvo Group a Traton Group vyslat jasný signál všem relevantním zúčastněným stranám, aby následovaly našeho příkladu a také začaly jednat“ uvedl generální ředitel společnosti Daimler Truck Martin Daum.

200 nových plnících vodíkových stanic

Minulý měsíc Daimler oznámil partnerství s palivovými společnostmi BP a Total, aby prozkoumaly možnosti výstavby až 200 vodíkových čerpacích stanic po celé Evropě.

Mimořádně velká velká investice do ekologie

Strany triumvirátu se společně zavazují investovat 500 milionů EUR, což je považováno za dosud největší investici do dobíjecí infrastruktury v evropském odvětví těžkých nákladních vozidel. Plánem je instalovat a provozovat nejméně 1 700 vysoce výkonných nabíjecích stanic pro zelenou energii na dálnicích a v jejich blízkosti, jakož i v logistických a cílových bodech do pěti let od založení společného podniku.

Připomínáme vám co je Green Deal

Zelená dohoda pro Evropu (anglicky European Green Deal) je soubor politických iniciativ Evropské komise, jejichž hlavním cílem je dosáhnout toho, aby Evropa byla v roce 2050 klimaticky neutrální. Obsahuje plán s vyhodnocenými dopady, jehož cílem je snížit emise skleníkových plynů EU do roku 2030 o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Dohoda byla představena 11. prosince 2019. Obsahuje opatření ke snížení emisí, investice do špičkového výzkumu a inovací a ochranu přírodního prostředí evropského kontinentu. Druhým cílem dohody je transformace evropské ekonomiky tak, aby byla dlouhodobě udržitelná, tedy aby byl možný její růst, aniž by se zvyšovalo využívání přírodních zdrojů“

Zdeněk Nesveda

zdroj: Mercedes Truck, Traton Group, Volvo Group, Wikipedie

Tagy: , , , ,

Komentáře uzavřeny.