cz  Czech      uk  EN

Druhý veletrh BUS SHOW s podporou slovenských vládních institucí

Druhý ročník slovenského dopravního veletrhu BUS SHOW zdravá doprava NITRA 2019 se uskuteční za podpory Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Oba ministři otevřeně vyjádřili podporu dopravnímu veletržnímu projektu a poskytli záštitu pro druhý ročník, který se uskuteční na Národnom výstavisku agrokomplex v Nitře od 19. do 21. února 2019.

  • BUS SHOW zdravá doprava 2019, 10 000 m² výstavní plochy
  • Bezpečné a ekologické autobusy s efektivním provozem
  • Progresivní elektronické odbavovací, řídící a informační systémy
  • Špičková servisní technika a distribuce náhradních dílů
  • Platforma E BUS3000 pro podporu elektromobility ve veřejném prostoru
  • Podpora inteligentních dopravních projektů „SMART CITY“
  • Anketa návštěvníků OPTIMAL SLOVAK BUS
  • Dosah marketingového okruhu bez hranic – Čechy, Morava, Slovensko, Rakousko, Maďarsko
  • BUS SHOW TOUR, nevšední marketingový partnerský projekt  

Veletrh BUS SHOW zdravá doprava je jednou z nevýznamnějších událostí podpory rozvoje veřejné autobusové dopravy na Slovensku. Hlavním cílem je představit nové progresivní technologie a nejmodernější dopravní prostředky hromadné dopravy, rozpohybovat stojaté vody v obchodování s autobusy a také představit nové možnosti financování. Veřejná doprava je jedním z klíčových odvětví pro fungování státu a zaslouží si zvláštní pozornost.

Veletrh veletrhem dělají renomované značky, ale také početné publikum odborných návštěvníků. Veletrhy jsou stále nejsilnějším marketingovým nástrojem, vidíme to na příkladech ve vyspělých zemích západní Evropy.  Renomované veletrhy jsou prestižní záležitostí pro město i stát, o čemž svědčí právě záštity, udělené tomuto projektu nejvyššími státními institucemi Slovenské republiky. 

BUS SHOW je teprve na svém začátku, ale již po prvním ročníku je patrné, jakým směrem se bude ubírat. Využívá volného prostoru a profiluje se jako východoevropský veletrh, je to vidět i z grafického znázornění dosahu marketingového okruhu. 

Při první ročníku byl v Nitře položen základní kámen k nové tradici, nyní má každý z potenciálních vystavovatelů možnost přidávat další „kvádry“ a podílet se na vzniku ambiciózního projektu. BUS SHOW je nízkorozpočtový veletrh s jednoznačně nejnižšími cenami za výstavní plochy, ovšem s nejvyšší možnou mírou reklamní podpory pro vystavovatele. BUS SHOW je velkou výzvou pro výrobce a importéry dopravních prostředků a dalších dopravních technologií. Veletrh BUS SHOW zdravá doprava vzniknul díky dobrým partnerským vztahům a všem, kteří se prvního ročníku zúčastnili jak v roli vystavovatelů, tak i návštěvníků.

Veškeré další informace jsou uveřejněné na portálu BUS SHOW EU: www.busshow.eu

Slevy za pronájem výstavní plochy ve výši 12% platí do 1. 10. 1018   

.

.

Záštita v pdf: Záštita Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

.

.

Záštita v pdf: Záštita Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

.

Dosah marketingového okruhu bez hranic – Čechy, Morava, Slovensko, Rakousko, Maďarsko

.

 

BUS SHOW TOUR, nevšední marketingový partnerský projekt  

 

E BUS3000

       Platforma E BUS3000 pro podporu elektromobility ve veřejném prostoru

       .

reklama

O slovenském veletrhu BUS SHOW 2019

WWW.BUSSHOW.EU

Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO Nitra 19.2. – 21. 2. 2019

Veletrh se koná pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky  

 

.