cz  Czech      uk  EN

DPP si připomíná 100 let od první pokuty za jízdu „na černo“ v pražské MHD

10403542_659506504139204_7701864266596847931_n

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) si letos připomíná sté výročí od zavedení pokut za jízdu „na černo“ v prostředcích pražské městské hromadné dopravy. Přepravní kontroloři začali poprvé pokutovat cestující za jízdu bez platného dokladu 1. července 1914. Do té doby museli cestující přichycení bez platné jízdenky zaplatit jen jízdné bez přirážky.

Od 1. července 1914 začali cestující v pražské městské dopravě (tehdy jen tramvajové) platit pokutu, pokud se při přepravní kontrole nemohli revizorům prokázat platnou jízdenkou. Do té doby bylo jediným trestem pro „neplatiče“ zaplacení nebo v případě ztráty jízdenky opětovné zaplacení jízdného.

Motivem k zavedení nového dopravního řádu byla snaha sjednotit v základních rysech pravidla všech tramvajových provozů na rakouském území. Zavedením pokut se Praha inspirovala Vídní, kde se přirážky začaly vybírat v roce 1912.

Původní výše pokuty měla být stejně jako ve Vídni 2 koruny, ale nakonec správní rada Elektrických podniků svůj návrh revidovala a v dopravním řádu se objevila pokuta ve výši 1 koruny. V Praze v té době platil pásmový tarif, odvozený podle počtu projetých pásem. Při jízdném 30 haléřů za jízdu přes 10 pásem proto černí pasažéři zaplatili pokutu ve výši 3,3násobku jízdného. Pokud měl cestující platit jízdné 22 haléřů (jízda nad 3 pásma do 10 pásem), činila pokuta 4,5násobek jízdného a jestliže cestující jel nejkratší vzdálenost do tří pásem, za 14 haléřů, musel při ztrátě anebo nezakoupení jízdenky zaplatit 7,1násobek jízdného.

Kuriózní byla skutečnost, že zpočátku se jako doklady o zaplacení pokuty používaly starší stvrzenky na pokuty za poškození vozu, např. za rozbití okna. Pokud cestující odmítal pokutu zaplatit a nechtěl se ani legitimovat, byl průvodčí oprávněn přivolat „c. k. stráž bezpečnosti“.

Zavedení pokut neznamenalo, že do té doby v pražské městské hromadné dopravě neexistovali revizoři. Ti prováděli kontrolu od počátku, tedy i na koněspřežné tramvaji. Neměli ale na starosti jen nezbedné cestující, ale kontrolovali také provozní personál, především prodej a kontrolu jízdenek. A čas od času byli zvláštními úředníky kontrolováni i sami revizoři, zda svědomitě a důsledně vykonávají kontrolu.

Zpočátku měli revizoři stejnokroj, ale časem začali používat přesně definovaný civilní oděv, včetně charakteristického „tvrdého klobouku“. Od 1. října 1904 (letos tomu tedy bude 110 let) se revizoři při výkonu služby prokazují nezbytným služebním odznakem, jehož podoba se během desetiletí pochopitelně několikrát změnila.

Základní principy práce revizorů se během sta let nezměnily: Revizor se prokazoval služebním odznakem, uděloval pokutu (později přirážku), měl možnost zjistit totožnost černého pasažéra a v případě potřeby mohl zavolat strážníka.

S černými pasažéry se DPP potýká již od počátku svého vzniku. V současné době lidé bez platného jízdního dokladu každoročně připraví společnost o stovky milionů korun, které by DPP výrazně pomohly navýšit investice do dopravních a přepravních technologií.

„DPP přichází každoročně kvůli černé jízdě přibližně o 360 milionů korun, které bychom mohli vložit do výstavby bezbariérových prvků na zastávkách či ve stanicích metra nebo do další modernizace dopravního informačního systému,“ uvedl Jaroslav Ďuriš, generální ředitel DPP.

Společnost v roce 2013 dosáhla příjmů z postihů za černou jízdu a z prodejů pohledávek za nezaplacené postihy ve výši 136,3 mil. Kč. Spolu s částkou, o kterou DPP každoročně přichází vlivem černé jízdy, by DPP přitom mohl vynaložit tyto prostředky do potřebných investic.

Přepravní kontroloři, jejichž celkový počet se pohybuje okolo 150, také v rámci svých povinností vyloučili z přepravy v roce 2013 celkem 5 339 cestujících, kteří svým jednáním nebo oděvem znečišťovali prostory vozidel MHD. „V tomto ohledu dlouhodobě spolupracujeme s městskou policií i Policií ČR a několikrát ročně se podílíme na společných akcích, které jsou zaměřeny na zajištění pořádku na denních i nočních linkách. Loni se takových kontrolních akcí realizovalo celkem 176,“ upřesnil Josef Hocek, vedoucí odboru Přepravní kontrola DPP.

DPP od 1. 1. 2014 navýšil přirážku k jízdnému za nesplnění přepravně-tarifních podmínek cestujícím z původní 1000 Kč na 1500 Kč. „Vysoký rozdíl mezi pokutou zaplacenou na místě a pokutou zaplacenou později, ale ve stanovené lhůtě, se ukazuje jako dobré opatření. Za prvního půl roku se zvýšil počet pokut zaplacených na místě a zaplacených v doplatkové pokladně, a to znamená pro Dopravní podnik přímý zisk, bez poplatků za vymáhání pohledávek,“ uvedl Jiří Pařízek, radní pro dopravu. Z historického přehledu vyplývá, že tato částka je v poměru k aktuálnímu jízdnému nižší, než tomu bylo například v 70., 80. a 90. letech minulého století (viz tabulka níže).

Bez názvu

 

DĚKUJEME ŽE JEZDÍTE POCTIVĚ

U příležitosti 100. výročí existence pokut v pražské MHD, DPP zveřejnil na internetových stránkách www.dpp.cz anketu pro cestující, prostřednictvím které chtěl zjistit názor veřejnosti na důsledky, jež přináší jízda bez platného jízdního dokladu. V anketě, která trvala od 20. do 27. června 2014, celkově hlasovalo 5 761 respondentů. Bez platné jízdenky jelo prostředky MHD za poslední rok více než 2/5 hlasujících (41 %), přičemž jako nejčastější důvod uváděli nepozornost při sledování termínu platnosti jízdenky (45 %). Částku 360 milionů korun, kterou Dopravní podnik ročně tratí na „černé jízdě“, považuje 70 % lidí, kteří odpovídali v anketě na internetových stránkách DPP, za vysokou. Zároveň ovšem téměř polovina (49 %) z 5 761 respondentů považuje současnou pokutu za vysokou a jako účinné opatření v boji s černými pasažéry vidí 45 % odpovídajících zavedení turniketů do systému MHD. Práci revizorů hodnotila mírná většina účastníků ankety (59 %) jako nutnou nebo prospěšnou a zbylých 41 % jako zbytečnou a obtěžující. Názory cestujících na vybraná přepravní témata jsou pro DPP velmi cenné. Prostřednictvím anket získává důležitou zpětnou vazbu, kterou potom zohledňuje při různých provozních opatřeních. Anketa v tomto směru poskytla cenný pohled pasažérů na konkrétní otázky spojené s jízdou bez platného jízdního dokladu. Dopravní podnik rovněž připravil v souvislosti se 100. výročím od zavedení pokut za jízdu „na černo“ malé poděkovaní pro cestující, kteří se prokáží platným jízdním dokladem. Poctiví cestující dostanou v den 100. výročí (tj. v úterý 1. 7. 2014) od přepravních kontrolorů kapesní kalendář s poděkováním: Děkujeme, že jezdíte poctivě!

TZ:DPP

LOGO DPP OK

Tagy: ,

Komentáře uzavřeny.