cz  Czech      uk  EN

DEKRA CZ a TURANCAR CZ- Škola bezpečné jízdy v praxi

VISIGO Polygon Most 2

Škola bezpečné jízdy v praxi je nejlepší způsobem, jak získat správné návyky při řízení motorového vozidla v krizových situacích. Redakce BusPress pro lepší pochopení významu kurzů bezpečné jízdy DEKRA na polygonech udělala zajímavý pokus. Ve spolupráci s firmou TURANCAR CZ si zapůjčila nový zájezdový autobus VISIGO a na mosteckém polygonu nechala tentokrát řídit samotné instruktory DEKRA. Bylo skutečně zajímavé sledovat jejich komentované ukázky jednotlivých „nebezpečných“ situací. Podařilo se nám „zabít hned dvě mouchy jednou ranou“, vyzkoušeli jsme si jízdní vlastnosti nového modelu autobusu VISIGO a zároveň jsme si udělali názorný obrázek, jak správně by se měl řidič zachovat v krizových situacích. Z našeho pokusu vzniklo krátké působivé video a také následující reportáž o smysluplnosti a významu těchto adrenalinových kurzů, které se také označují jako Škola smyku. Došli jsme k závěru, že pro zvýšení bezpečnosti na našich silnicích by měli kurz bezpečné jízdy absolvovat všichni řidiči, jak amatéři, tak i profesionálové bez rozdílu. Možná budete namítat, že je to drahé a kdo to zaplatí? Daleko dražší jsou následky tragických nehod řidičů, kterým schází zkušenosti a svá vozidla dobře neovládají. Určitě mnoha nehodám s tragickým koncem by se dalo předejít systematickým praktickým školením bezpečné jízdy řidičů v masovějším měřítku. Mohlo by v budoucnu kurzy absolvovat alespoň třeba 5 – 10% procent všech řidičů? Tady je určitě námět k zamyšlení pro provozovatele nákladní i osobní dopravy, jak svým řidičům umožnit získat novou zkušenost při řízení. V následujícím článku se pokusíme vysvětlit, proč si myslíme, že kurzy bezpečné jízdy by mohly alespoň částečně snížit nepříznivou bilanci nehod na našich silnicích. Našimi průvodci ve světě bezpečné jízdy na mosteckém polygonu byli pánové Stanislav Procházka a Antonín Vohradský a roli vnímavého žáka si tentokrát vyzkoušel také sám šéf společnosti TURANCAR CZ pan Viktor Wiesner.

VIDEO: DEKRA + TURANCAR – Škola bezpečné jízdy

Zaručený recept, jak řídit zcela bezpečně, patrně neexistuje

Škola bezpečné jízdy není pouze adrenalinovou zábavou na kluzkém povrchu polygonu, ale velmi pečlivě vypracovaným sofistikovaným systémem školení pro jednotlivé kategorie řidičů. Účelem není jenom si v praxi vyzkoušet zvládnutí smyku, ale také hlavně věci správně pochopit. Naučit se vozidlo bezpečně ovládat a hlavně pochopit věci v daných souvislostech umožňuje moderní systém výuky DEKRA. V hlavních bodech má snahu řidičům vysvětlit, jak při různých okolnostech za volantem správně uvažovat a rozhodovat se. Umět zvládnou dobře nebezpečnou situaci je hodně důležité, ale zrovna tak důležité je umět nebezpečné situaci v zásadě předejít! Pátý smysl, umění předvídat je jednou ze stěžejních vlastností dobrého řidiče. Vypěstovat si „pátý smysl“ vám pomůže také absolvování teoretické části kurzu bezpečné jízdy DEKRA, naučíte se rozpoznávat pomyslnou hranici mezi tím, kdy ještě jedete bezpečně a kdy již riskujete. Zaručený recept, jak řídit zcela bezpečně, patrně neexistuje, ale k dispozici je celá řada obecných zásad a doporučení, které když budete striktně dodržovat a řídit se jimi, tak si v budoucnu ušetříte mnoho nepříjemných situací, které vás na silnici mohou potkat.

DEKRA_ Bezpečná_jízda_cisterny 33

Instruktoři DEKRA Ing. Stanislav Procházka a Antonín Vohradský, foto: Zdeněk Nesveda

Dozvěděli jsme se, jak na kluzkém povrchu bezpečně řídit autobus

Náš autobus, který jsme měli k dispozici, patří do kategorie středně velkých, vybavených běžnými bezpečnostními systémy jako například ABS/ASR, ESP. V podstatě běžný typ autobusu, jakých na silnicích potkáváme tisíce, možná jenom s tím rozdílem, že jsme použili k našemu pokusu zbrusu nový model autobusu VISIGO Euro6. Zároveň jsme si v rámci testování chtěli ověřit jeho jízdní vlastnosti. Hromadná doprava osob patří do choulostivé kategorie a právě řidiči autobusů jsou pod drobnohledem veřejnosti i medií. Chyba nebo špatné rozhodnutí řidiče autobusu může mít naprosto fatální následky. V tomto článku vám určitě nechceme vysvětlit, jak správně řídit autobus, ale podtrhnout význam a důležitost kurzů, které řidičům vštěpují správné zásady, ale také ukazují na nebezpečné zlozvyky, které si řidiči napěstovali v minulosti. Možná se opakujeme, ale na bezproblémové, bezpečné řízení má v podstatné míře vliv již samotná psychika řidiče, umění se správně rozhodnout a dobře reagovat na vzniklou situaci. „Řidič nepřizpůsobil jízdu stavu a povaze vozovky“ to je nám všem známý výraz, který zaznamenáváme snad u každé druhé dopravní nehody, ale co je myšleno tím nepřizpůsobením? Je to hlavně neměřitelná hodnota rizika, která vzniká, když nezvládáme jízdu my nebo naše vozidlo. Právě proto jsme se sešli tady na mosteckém polygonu DEKRA, abychom dozvěděli od zkušených školitelů, jak dělat věci správně, abychom se zmiňovaným situacím vyhnuli. Pánové Procházka a Vohradský ze společnosti DEKRA CZ za volantem našeho autobusu nám postupně předváděli jednotlivé situace od zdánlivě jednoduchých, až na první pohled složitých s vysokými nároky na správnou techniku jízdy. Začínáme tím nejméně složitým, intenzivním brzděním na suchém asfaltovém povrchu při rychlosti 30 km/h, zde to autobus zvládá zcela bez problému a bezpečně zastavuje přibližně 15m před vyznačenou překážkou. Druhý pokus, stejná situace, ale nájezdová rychlost 60 km/h, brzdná dráha je již podstatně delší a již je nutné lehce korigovat směr autobusu. Autobus se z dráhy lehce vychýlil patrně díky úplně novým pneumatikám a brzdám, které nemají v našem případě najeto ani 3000 km, vysvětluje instruktor pan Vohradský. Další pokus jsme absolvovali již na mokrém povrchu opět při nájezdových rychlostech 30 a 60 km/h. Nyní máme okamžitou možnost porovnání, jak se náš autobus chová na suchém a mokrém povrchu. Je to skutečně diametrální rozdíl, naše rychlosti při zkouškách při 30 a 60km/h nejsou nějak vysoké, ale účinnost brzd je výrazně odlišná. Brzdná dráha, která byla poprvé 15m na suchém povrchu, je nyní při 60km/h rychlosti na mokru více než 100 m! Mění se i směrová dráha autobusu, pan Vohradský vysvětluje, že je nutné prudce brzdit, ale práce s volantem musí být vždy plynulá, bez „škubání“. Jsou to věci, které v běžném provozu si ani neuvědomujeme, dovedete si představit, jak dlouhá je vaše brzdná dráha na mokrém povrchu při 130 km/h na dálnici? Míru skutečného nebezpečí a obrovské riziko při vysokých rychlostech na mokrém povrchu si uvědomíte právě až zde na polygonu ve Škole bezpečné jízdy. Jízdy na polygonech vám přesně ukáží, co jste ještě schopni zvládnout a co je již za hranici vašich možností.

VISIGO Polygon Most 15

DEKRA CZ a TURANCAR CZ- Škola bezpečné jízdy v praxi 2015 s autobusem VISIGO, foto: Zdeněk Nesveda

Další disciplínou, se kterou nás instruktoři DEKRA seznámili, je jízda ze svahu ukončená zatáčkou a opět celé v mokrém a velmi kluzkém prostředí. Za volant usedá vedoucí lektor bezpečné jízdy na polygonech pan Stanislav Procházka a my sledujeme jeho počínání. Nájezdové rychlosti nejsou zdaleka tak vysoké jako jsme všichni zvyklí jezdit v běžném provozu a vidíme, že i při bravurním ovládání autobusu panem Procházkou musí k bezpečnému projetí zatáčky vynaložit značné úsilí. Zásady, které zde platí, nám připomíná: nezpanikařit, důležitá je plynulá práce s volantem, při smyku tzv. „kontra“, pokud však zjistíme, že naše rychlost je tak vysoká, že zatáčku již nezvládneme, je nutné zmírnit následek nehody. Stále prudce brzdíme a kola držíme v přímém směru, v tento okamžik musíme za každou cenu zabránit převrácení vozidla a snažit se ho udržet i za cenu nehody stále na kolech. Zde se nám opět nabízí otázka, kde jinde si takovou situaci bezpečně vyzkoušet a natrénovat, než na k tomu upravených polygonech, které mají vybudované bezpečné únikové zóny. Nemusíme zdůrazňovat, jaké následky může mít převrácení autobusu. Kroužíme s autobusem po polygonu, testujeme, kolik naše VISIGO snese. VISIGO je poměrně subtilní, nízký autobus s dobrým rozmístěním váhy a je celkově dobře ovladatelné, to nám potvrzují i oba pánové z DEKRY. Připomínají však také, že úplně jiné vlastnosti mají velké těžké autokary s vysoko posazeným těžištěm a tomu se musí také přizpůsobit technika jízdy. Redakce BusPress již absolvovala takový kurz s těžkými autobusy na polygonu při pilotním programu dopravní společnosti Vega Tour. Skutečně nejlepší je ověřit si své schopnosti se svým vozidlem, které užíváme běžně v provozu a to bez ohledu na to,zda se jedná o autobus, kamion nebo osobní auto, dodává Antonín Procházka.

VISIGO Polygon Most 14

DEKRA CZ a TURANCAR CZ- Škola bezpečné jízdy v praxi 2015 s autobusem VISIGO, foto: Zdeněk Nesveda

Další „atrakcí“, při které se vystřídali postupně všichni tři pánové Procházka, Vohradský a Viktor Wiesner, šéf společnosti TURANCAR , je jízda na mokrém svahu směrem dolu, kde se nečekaně objevují překážky v podobě vodních gejzírů. Jedná se o asi nejzajímavější a zároveň také nejnáročnější disciplínu, která vyžaduje asi nejvíce řidičského umění. Byli jsme svědky tří různých odlišných stylů jízdy, které však byly vždy vedeny v duchu dodržování námi zmiňovaných obecně platných pravidel. Jízdy jednotlivých pánů jsme sledovali jak za jízdy uvnitř autobusu, tak i z řídícího velínu, ale i přímo venku na svahu. Všechny komentáře k úkonům a reakce na ně jsme poslouchali ve vysílačce. Udělali jsme si přesný obraz toho, jak vnímá situace řidič a jak nahlas přemýšlí a na druhé straně jsme slyšeli kritická i kladná hodnocení instruktora v řídícím velínu. Snažíme se maximálně přesně definovat naše pocity při vnímání jízd s „překvapením“ nečekaných překážek. Jsou to situace, které nám mohou vzniknout kdekoliv a nečekaně, kdy nám chodec nebo dítě nečekaně vběhne do vozovky, jsou to i okamžiky, kdy nám znenadání nedá jiné auto přednost. Dalších nečekaných situaci, kdy řidič musí rychle a správně reagovat, je neskutečně mnoho. Z toho, co jsme na polygonu viděli i slyšeli, vyplývá: základem je soustředěnost a stálá bdělost, nenechat se překvapit a pohotově situaci vyhodnotit, správně reagovat. Správná reakce je taková, kdy opět intenzivně brzdíme, a opět velmi plynule otáčíme volantem. Každá špatná reakce může mít nedozírné následky, proto je důležité automobil v každém okamžiku mít pod kontrolou a vědět, co se s ním děje. Je důležité být stále plně soustředěný pouze na jízdu, při vzniku nepředvídané události se o vašem dalším osudu rozhoduje ve zlomku vteřiny. Skutečně nejlepší možností je si takové situace vyzkoušet přímo na vlastní kůži s vlastním autem na některém z polygonů DEKRA. Je to neocenitelná zkušenost, která možná i vám v budoucnu pomůže se vyrovnat s nepříjemnou situací.

 Pár slov na závěr…

Celý svět se řítí, nejen auta na silnicích šílenou rychlostí někam… Je třeba zvolnit, ubrat plyn, zrychlený životní rytmus s sebou přináší nesoustředěnost a nepozornost. Lidé, kteří usedají za volant s hlavou plnou myšlenek někde v oblacích, dělají neskutečné chyby, kterými vážně ohrožují nejen sebe, ale i ostatní lidi ve svém okolí. Koncentrace myšlenek na řízení, soustředění, dávka odpovědnosti je jenom jednou z několika základních věcí, které by měly být prioritou každého z nás, kdo usedáme za volant. Teprve při kurzech bezpečné jízdy jsem si uvědomil, kolik důležitých věcí přímo spojených s řízením vozidla s přehledem opomíjíme. Sáhněme si do svědomí, kdy naposledy jste si zkontrolovali, zda máte správnou, bezpečnou polohu sezení v autě, správně nastavený úhel sklonu opěradla, výšku a správnou vzdálenost sedáku od pedálů, která má velký význam pro bezpečné a hlavně přesné ovládání automobilu. Zda máte správně napnuté pásy a zda stále držíte volant ve správné poloze oběma rukama. Proč v nejtragičtějším letošním dnu 23. července muselo zahynout na našich silnicích 10 lidí? Patrně proto, že viníci nehod porušili některé z těchto pravidel, nevěnovali se plně řízení, nebo přecenili své možnosti. Naivně si nemyslím, že svět se dá změnit jedním napsaným článkem apelujícím na svědomí řidičů. Mám však dobrý pocit z činnosti Školy bezpečné jízdy, kde si řidič v praxi vyzkouší neobvyklé situace a vidím to jako správnou cestu. Je to také prostředí, kde je možné řidiče vychovávat k sebekázni a odpovědnosti. Problematika autobusové dopravy a autobusů je mi asi nejbližší, proto jsem pro dnešní instruktážní kurz zvolil autobus VISIGO. Sám za volant autobusu usedám již bezmála 40 let, od roku 1976. S odstupem doby vidím, jak důležité je měnit myšlení řidičů k odpovědnějšímu chování při řízení. Nehody jsou a budou, ale jejich následky se dají výchovou řidičů aspoň částečně zmírnit. Jsem rád, že jsme našli ve společnosti DEKRA partnera při prosazování myšlenky bezpečného prostředí na českých silnicích. BusPress je jedinečným unikátním prostorem, kde myšlenky o bezpečném řízení máme možnost šířit, pochopitelně s vazbou na všechny řidiče nejen autobusů. Děkuji všem, kdo se na zajímavé akci podíleli, Ing. Liborovi Budinovi, vedoucímu oddělení výcvikových center Akademie dopravního vzdělávání DEKRA CZ, instruktorům Ing. Stanislavu Procházkovi a Antonínu Vohradskému a Viktorovi Wiesnerovi Dis ze společnosti TURANCAR CZ, která nám autobus zapůjčila.

Zdeněk Nesveda – BusPress

 

VISIGO Polygon Most 11

Šéf společnosti TURANCAR CZ Viktor Wiesner za volantem VISIGO při testování na polygonu, foto: Zdeněk Nesveda

 VISIGO Polygon Most 7

DEKRA CZ a TURANCAR CZ- Škola bezpečné jízdy v praxi 2015 s autobusem VISIGO, foto: Zdeněk Nesveda

VISIGO Polygon Most 20

DEKRA CZ a TURANCAR CZ- Škola bezpečné jízdy v praxi 2015 s autobusem VISIGO, foto: Zdeněk Nesveda

VISIGO Polygon Most 6

DEKRA CZ a TURANCAR CZ- Škola bezpečné jízdy v praxi 2015 s autobusem VISIGO, foto: Zdeněk Nesveda

VISIGO Polygon Most 17

DEKRA CZ a TURANCAR CZ- Škola bezpečné jízdy v praxi 2015 s autobusem VISIGO, foto: Zdeněk Nesveda

VISIGO Polygon Most 1

DEKRA CZ a TURANCAR CZ- Škola bezpečné jízdy v praxi 2015 s autobusem VISIGO, foto: Zdeněk Nesveda

VISIGO Polygon Most 13

DEKRA CZ a TURANCAR CZ- Škola bezpečné jízdy v praxi 2015 s autobusem VISIGO, foto: Zdeněk Nesveda

VISIGO Polygon Most 8

DEKRA CZ a TURANCAR CZ- Škola bezpečné jízdy v praxi 2015 s autobusem VISIGO, foto: Zdeněk Nesveda

VISIGO Polygon Most 3

DEKRA CZ a TURANCAR CZ- Škola bezpečné jízdy v praxi 2015 s autobusem VISIGO, foto: Zdeněk Nesveda

VISIGO Polygon Most 15

DEKRA CZ a TURANCAR CZ- Škola bezpečné jízdy v praxi 2015 s autobusem VISIGO, foto: Zdeněk Nesveda

VISIGO Polygon Most 1

DEKRA CZ a TURANCAR CZ- Škola bezpečné jízdy v praxi 2015 s autobusem VISIGO, foto: Zdeněk Nesveda

VISIGO Polygon Most 5

DEKRA CZ a TURANCAR CZ- Škola bezpečné jízdy v praxi, Antonín Vohradský  foto: Zdeněk Nesveda

VISIGO Polygon Most 19

DEKRA CZ a TURANCAR CZ- Škola bezpečné jízdy v praxi 2015 s autobusem VISIGO, foto: Zdeněk Nesveda

VISIGO Polygon Most 18

DEKRA CZ a TURANCAR CZ- Škola bezpečné jízdy v praxi 2015 s autobusem VISIGO, foto: Zdeněk Nesveda

dekra_skola-MM

LOGO_isuzu_turancar

mm

 

    

     

Tagy: ,

Komentáře uzavřeny.