cz  Czech      uk  EN

Plzeňské trolejbusy Škoda jezdí ve střední Asii

Celkem devět trolejbusů z dílny Škody Electric zamířilo do uzbeckého města  Urgenče. Škoda Electric tím úspěšně navázala na starší dodávky těchto ekologických vozidel. První čtyři vozy jsou v provozu již od letošního srpna. Dalších pět vozidel bylo vyexpedováno během září.

Trolejbusy jezdí na více než třicetikilometrové meziměstské trase mezi Urgenčí a starobylou Chivou, která se pyšní titulem památka UNESCO. Místní specifické podmínky si vyžádaly i speciální úpravu vozů. „Naše firma sice do Urgenče dodává trolejbusy typu Škoda 24 Tr, ale jejich konstrukce je na míru přizpůsobená právě uzbeckému podnebí. Karosérie, střešní jednotka a pomocné pohony jsou upravené tak, aby dlouhodobě odolaly vysokým teplotám vzduchu a nepoškodila je ani velká prašnost, která je právě v této části Uzbekistánu běžná,“ říká Karel Majer, ředitel divize Trolejbusy Škody Electric.

Náročný byl ale také samotný převoz trolejbusů do Urgenče. Vozidla byla naložena na nákladní vlaky a přes Ukrajinu, Rusko a Kazachstán musela urazit téměř čtyři tisíce kilometrů za 19 dní. Každý z vozů, který se z Plzně expedoval do vzdáleného Orientu, byl pečlivě chráněn speciálními obaly, mezi nimiž nechyběly ani teplem smrštitelné folie, aby se předešlo sebemenšímu  poškození vozů při převozu.

Místa, kde škodovácká vozidla slouží, patří k velmi zajímavým starobylým lokalitám. Trolejbusy vyrážejí z Urgenče do opevněného starodávného města Chiva, kde mohou turisté obdivovat četné historické památky, i proto je Chiva na seznamu světového dědictví UNESCO. „Trolejbusy jsou zde preferovány i pro svůj bezemisní provoz, některé plány hovoří i o dalším rozšiřování tohoto druhu veřejné dopravy ve městě,“ doplňuje Karel Majer.

V letech 1997-1998 dodala do Urgenče plzeňská Škodovka 6 kusů trolejbusů Škoda 14 Tr a 3 kusy Škoda 14 Tr. V současnosti má Škodovka v Urgenči několik zaměstnanců, kteří pomáhají s uváděním vozů do provozu a také se školením tamějších techniků v servisu vozidel.

 

Škoda Electric

Škoda Electric, dceřiná společnost Škoda Transportation, je tradičním výrobcem elektrických pohonů a trakčních motorů pro lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, metro, trolejbusy, tramvaje, důlní vozidla apod. Navazuje na dlouholetou tradici elektrotechnické výroby Škodových závodů v Plzni, která byla zahájena v roce 1901 v Elektrotechnickém závodě. Vysoká technická úroveň výrobků Škoda Electric, dlouhodobá zkušenost s výrobou a vynikající kvalita technologie spolu s vysokou produktivitou zaměstnanců nabízí efektivní podmínky pro úspěšnou výrobu určenou pro domácí i zahraniční trhy. Více na: www.skoda.cz

TZ: Škoda Electric

BusPress – mediálně podporuje rozvoj alternativních zdrojů energií

Komentáře uzavřeny.