cz  Czech      uk  EN

Jak vidíte rozvoj elektromobility v ČR a ve světě – rozhovor

14 - Ing. Miroslav Kuželka

Rozhovory, komentáře Nová rubrika „Rozhovory, komentáře“ na Proelektrotechniky.cz

Rozhovor pro informační portál Proelektrotechniky.cz na téma elektromobilita odpovídá Miroslav Kuželka, Account manager of Emobility ze společnosti ABB, globálního leadra v oblasti energetických a automatizačních technologií.

Když se řekne „elektromobilita“, představí si většina lidí elektrické automobily, skútry nebo elektrokola. Když se ale podíváme na portfolio produktů ABB pro elektrickou dopravu, sahající od zásuvkových dobíjecích stanic přes trakční výzbroj a automatické dobíjení elektrobusů až po „inteligentní“ měnírny, je patrné, že ABB tento pojem pojímá mnohem šířeji. Pojďme si tedy pohovořit o jednotlivých oblastech elektromobility a jejich vývojových trendech, tak jak je vnímá tento světový výrobce.

Jak se podle Vašich zkušeností v posledních letech vyvíjejí jednotlivé oblasti elektromobility, tedy různých druhů elektrické dopravy, a co je pro tento vývoj charakteristické?

Trend je dostat do měst zcela bezemisní vozidla. Tento požadavek splní pouze vozidla na elektrický pohon.  Formují se dvě základní oblasti, osobní a hromadná doprava (elektrobusy). Obecně je patrný posun od různých „individuálních řešení“ k mezinárodnímu nabíjecímu standardu CCS (CCS – Combined Charging System). V oblasti osobních elektromobilů je standardizace ukončena a akceptována jak u výrobců vozidel, tak i nabíjecích technologií. Je pravděpodobné, že CCS bude následně akceptováno i v segmentu MHD, tedy elektrobusů. Zde bych zmínil spolupráci ABB a Škoda Electric. Cílem této spolupráce je právě prosazení standardu CCS do segmentu MHD.  Vývoj   elektromobility je nyní charakterizován přechodem z testovací fáze do fáze čistě komerční.

Kam vývoj v jednotlivých oblastech elektromobility směřuje?

Je nepochybné, že se počet elektrických vozidel bude rychle zvyšovat. Především ve velkých městech, kam elektrická vozidla primárně patří. Ze začátku půjde o větší profesionální flotily (taxi, kurýrní služby, atd), kde je rozumná ekonomická návratnost již dnes. S postupným poklesem cen nových technologií se dostane následně i do segmentu čistě privátního. V oblasti MHD jde především o náhradu klasických dieselových autobusů za elektrobusy. Kalkulace naznačují, že náklady (TCO) na linku provozované elektrobusy by mohly být v horizontu pár let až o 25 % nižší oproti lince provozované klasickými autobusy.

To by mohla být dostatečná motivace pro operátory v MHD.

Jak dalece je tento proces vývoje uspořádaný – nebo chceme-li, koordinovaný? Funguje tady standardizace?

Proces se nyní koordinuje v podstatě sám, právě díky přechodu do zmiňované komerční fáze elektromobility. Kdo chce na straně výrobců na trhu uspět,  musí následovat standard. Stejně to funguje i na straně uživatelů, kdo chce systém efektivně využívat, musí opět následovat standard. Standardizace funguje tedy perfektně.

Proč je standardizace tak důležitá?

Aby se otevřel trh a přirozené konkurenční prostředí. Zákazník musí mít možnost vybrat si technologii (tedy vozidlo, resp. nabíjecí systém) od více výrobců současně a nezávisle. To umožní pouze standardizace. Je to stejné jako u klasických spalovacích vozidel, máme standardní paliva (resp. čerpací stanice) a standardní vozidla, která na ně umí jezdit. Pokud si koupíte „uzavřené řešení“, které je nestandardní, stáváte se automaticky rukojmím svého jediného dodavatele.

Jaké máte zkušenosti se spoluprací lidí a organizací, které se na rozvoji elektromobility podílejí – tedy především průmyslu, energetických společností, dopravců, uživatelů, akademické sféry a veřejných institucí?

Velmi dobré. V ČR je vynikající technický a intelektuální potenciál, zejména pro nové technologie. Výborná spolupráce je s univerzitami např. Fakultou dopravní ČVUT a Fakultou elektrotechnickou ČVUT. Také dopravci (zejména v oblasti MHD) vidí velký potenciál pro využití elektromobility.

Je rozdíl mezi zákazníky pro produkty elektromobility v ČR a v zahraničí – mají velmi odlišné představy, požadavky a finanční možnosti?

Představy a požadavky jsou prakticky identické, ale ve srovnání se zahraničím jsou v ČR finanční možnosti zatím podstatně menší.

Děkuji za rozhovor.

Jakub Slavík

Uveřejněno v rámci partnerské spolupráce s portálem Proelektrotechniky .cz

 

logo proelektrotecniky OK

 

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.