cz  Czech      uk  EN

Český Siemens po sedmnácté ocenil studenty, mladé vědce a pedagogy

Werner von Siemens

Ceny Wernera von Siemense byly již po sedmnácté předány na slavnostním večeru v Betlémské kapli. Oceněni byli talentovaní studenti, nadějní mladí vědci i vysokoškolští pedagogové z významných technických a přírodovědných univerzit i akademických institucí z celé České republiky. Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje český Siemens ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Vítězové získali odměny v celkové výši 1,2 milionu korun.

„V dnešním světě obrovské konkurence mezi státy a světadíly se snažíme přispět k tomu, aby Česká republika na poli technického a přírodovědného vzdělávání krok nejen udržela, ale byla dokonce i napřed. Jsem přesvědčen, že právě Cena Wernera von Siemense, která je nejlepším studentům, mladým vědeckým týmům a pedagogům udělována, je tím nejlepším prostředkem, jak úsilí a schopnosti našich mladých vědců nejen ocenit, ale i zviditelnit a tím posílit společenskou prestiž vědecké a pedagogické práce,“ uvedl generální ředitel skupiny Siemens v České republice Eduard Palíšek. „Dnes, kdy je technické zázemí univerzit a vědeckých pracovišť na srovnatelné úrovni se zbytkem světa, je důležitá hlavně motivace. Věřím, že ocenění Cenou Wernera von Siemense může přispět k tomu, aby mladí, talentovaní odborníci motivaci neztráceli a své znalosti a nadání dále rozvíjeli a uplatňovali v České republice.“ dodal. „I když by věda a výzkum měly být založeny na faktech a výsledcích, i v těchto oborech se můžeme setkat s předsudky. Jsem proto velmi rád, že jsme v letošním ročníku poprvé udělovali ceny v nové kategorii určené studentkám – ženám. Vítězky této kategorie svými pracemi jasně dokazují, že jediné, na čem záleží, je nadšení, píle a snaha o dosažení těch nejlepších výsledků“ uzavřel Palíšek.

58359_26596__20140206_292

Sedmnáctý ročník se vyznačuje nejen vysokou kvalitou přihlášených prací, ale i velkou pestrostí oborů a témat, která byla nakonec oceněna. Ceny získaly práce ze širokého spektra technických a přírodovědných oborů od matematiky po medicínu a Cena Wernera von Siemense tak potvrdila svou otevřenost.

Vítězné práce vybírají poroty složené z rektorů a prorektorů pro vědu a výzkum českých technických a přírodovědných vysokých škol a předních zástupců Akademie věd České republiky. V letošním roce poroty vybíraly ze 109 vysoce kvalitních diplomových a dizertačních prací přihlášených ze všech významných technických a přírodovědných univerzit a také z řady projektů základního výzkumu, vývoje a inovací.

V kategoriích pro nejlepší diplomové a disertační práce Cena Wernera von Siemense vedle studenta oceňuje také pedagoga – vedoucího práce. V kategoriích nejvýznamnější výsledek základního výzkumu a nejvýznamnější výsledek v oblasti vývoje a inovací jsou oceňovány mladé řešitelské týmy. Ocenění je udělováno také nejlepšímu pedagogovi za přínos oboru, výchovu mladé generace a nové učební metody.

Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice. V dosavadních ročnících bylo oceněno 265 studentů, pedagogů a mladých vědců.

58341_26605_Medaile___Werner_von_Siemens___lic

Ceny pro studenty i vědce

V 17. ročníku Ceny Wernera von Siemense získal cenu za Nejlepší výsledek základního výzkumu kolektiv autorů pod vedením profesora Šimandla ze Západočeské univerzity. V kategorii Nejlepší výsledek vývoje/inovace zvítězil kolektiv autorů pod vedením Zbyňka Prokopa z Masarykovy univerzity v Brně. Cena za nejlepší diplomovou práci byla udělena Janu Královi pod vedením Michala Kubíčka a Davida Bělohrada  z VUT v Brně, cena za nejlepší disertační práci Lucii Augustovičové pod vedením Pavla Soldána z UK v Praze a v kategorii nejlepší diplomová/ disertační práce ve spolupráci se společností Siemens získal cenu Adam Gassmann pod vedením Michala Dordy z VŠB-TU v Ostravě.

Novinkou v letošním ročníku je ocenění pro nejlepší absolventskou práci, jejíž autorkou je žena. Cenu si odnesly hned dvě autorky – Naděje Havlíčková z Fakulty elektrotechnické na ČVUT za diplomovou práci a Lucie Augustovičová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy za dizertační práci.

Cena pro nejlepšího pedagoga

V letošním ročníku byl v kategorii nejlepší pedagogický pracovník oceněn prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. z 1. lékařské fakulty UK v Praze. Za svou 50letou pedagogickou praxi získal profesor Štípek pověst oblíbeného učitele, jeho jméno je navíc nerozlučně spjato s počátky e-learningu ve výuce medicíny.

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice.  Již 125 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. S počtem 9,2 tisíce zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2014 obrat 34,9 miliard Kč.

Více informací naleznete na: http://www.siemens.cz.

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 165 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a celosvětového působení. Společnost působí ve více jak 200 zemích a své aktivity rozvíjí zejména v oblastech elektrifikace, automatizace a digitalizace.  Siemens AG patří k největším poskytovatelům technologií šetrných k životnímu prostředí. Siemens je jedničkou na trhu v instalaci offshore větrných elektráren, patří mezi hlavní dodavatele pro paroplynové zdroje a technologie pro přenos energie, je průkopníkem v oblasti řešení pro veřejnou infrastrukturu, průmyslovou automatizací a softwarová řešení.  Společnost je také předním dodavatelem zdravotnických zobrazovacích zařízení a technologií pro laboratorní diagnostiku. Ve finančním roce 2014, který skončil 30. září 2014, dosáhl Siemens obratu 71,9 miliard EUR s čistým ziskem 5,5 miliard EUR a zaměstnával 357 tisíc zaměstnanců po celém světě.

Více informací naleznete na:   http://www.siemens.com.

Siemens-logo

 

 

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.