cz  Czech      uk  EN

Siemens představí na MSV v Brně ucelený koncept časových a energetických úspor

58058_26213__01_BMW_i3_300dpi

Společnost Siemens, která se zúčastnila všech dosud konaných ročníků Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, za což byla v loňském jubilejním roce oceněna čestným uznáním, nebude na této významné veletržní události chybět ani letos. Na stánku číslo 17 v pavilonu P budou mít návštěvníci možnost zhlédnout ucelenou expozici, jejímž hlavním tématem bude časová a energetická efektivita v rámci celého životního cyklu stroje – od jeho návrhu až k výrobě. Že je ochrana životního prostředí pro Siemens téma číslo jedna, podpoří i divácky atraktivní část expozice, ve které se představí nový model elektromobilu BMW i3, který je od jara letošního roku součástí vozového parku společnosti Siemens.

„Strojírenství jde ruku v ruce s automobilovým průmyslem“

 „Každý rok se snažíme přijít na MSV s nějakým novým nápadem,“ říká Jiří Karas, ředitel obchodního úseku Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje společnosti Siemens, „a nejinak je tomu i letos. I když základní koncepce stánku zůstává podobná jako v předchozích letech, přibude i řada novinek. K tradičním pilířům naší expozice již několik let patří prezentace podpory technického vzdělávání společnosti Siemens, kterou považujeme za mimořádně důležitou, pochopitelně pak nové produkty z oblasti řídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje a v neposlední řadě část věnovaná nabídce produktů a služeb divize Siemens PLM Software.“

„Co zde ale návštěvníci letos uvidí poprvé, je prezentace naší partnerské firmy Pemavako, která zde představí velmi pokročilé simulace stroje v procesu obrábění v PLM softwaru NX CAM, který obsahuje jádro z řídicího systému Sinumerik,“ pokračuje Jiří Karas a dodává: „Letos jsme se rozhodli ukázat ucelené komplexní řešení úspor času i energie, které může českým konstruktérům a výrobcům obráběcích strojů pomoci, aby se posunuli z hlediska ecodesignu na špici světové produkce, a tím vystoupali i na žebříčku mezinárodní konkurenceschopnosti.“

58141_26300_MSV_2014

 Pomáháme učit

V rámci svého celosvětového programu „Train the Trainer“ se také v České republice Siemens aktivně věnuje průběžnému školení a podpoře učitelů na středních odborných školách technického směru. Na MSV v Brně se tedy i letos představí tři hlavní partnerské střední školy – SOU a VOŠ v Jičíně, SOU v Domažlicích a SOU v Mohelnici, které prošly prvotní certifikací a tu si každoročně obnovují.

Na poli vysokoškolského vzdělávání spolupracuje Siemens ČR s Katedrou mechatroniky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Výsledkem této spolupráce je mimo jiné Technologické a aplikační centrum (TAC), které je vybavené nejmodernějšími stroji a řídicími systémy Siemens a které slouží k testování speciálních aplikací a školení nejen zákazníků a zaměstnanců společnosti Siemens.

S desítkami středních a vysokých škol po celé České republice spolupracuje také divize Siemens PLM Software. Studentům poskytuje nejmodernější inženýrské nástroje, které používají významné firmy po celém světě. Studenti tak získají potřebnou praxi a rozšíří možnosti svého pracovního uplatnění.

Každoročně je Siemens rovněž partnerem soutěže mladých programátorů, kterou pořádá Svaz strojírenské technologie. Tato soutěž je určena pro žáky středních odborných učilišť a středních škol strojírenského zaměření a na brněnském výstavišti v pavilonu A se koná denně po celý veletržní týden. V rámci tohoto partnerství také letos vybaví Siemens jednu ze tří učeben deseti pracovními stanicemi, na kterých budou soutěžící řešit zadané úlohy v řídicím systému Sinumerik. Pro vítěze má firma rovněž připraveny hodnotné věcné ceny.

58067_26215__02_Ridici_systemy_Sinumerik_300dpi

 Sinumerik – úsporný řídicí systém

Hlavní část stánku Siemens bude i letos tradičně věnována řídicím CNC systémům Sinumerik a generaci nových ovládacích panelů. Zastoupeny zde budou všechny tři nejprodávanější typy řídicích CNC systémů v následujících konfiguracích: Sinumerik 828D, PPU281.1 horizontální layout; 840D sl + OP015, NCU 720.3 + operátorské prostředí Sinumerik Operate 4.5; a 808D. Kromě těchto „prezentačních kufrů“ bude možné prohlédnout si čtyři panely nové generace OP 015, OP 019, OP 08 a HT 08, z nichž tři budou pasivní a čtvrtý aktivní, aby si návštěvníci mohli přímo na místě vyzkoušet jeho funkčnost. Zajímavá bezesporu  bude také demonstrace, jak lze tyto panely spárovat mezi sebou – například OP 08 s numerikou spojený prostřednictvím kabelů s OP 15.

V návaznosti na letošní ústřední téma expozice Siemens se však bude Sinumerik prezentovat především z pohledu energetické úspornosti pro široké spektrum obráběcích strojů. Hovoříme o konceptu Ctrl – Energy, který je integrovaný do systému Sinumerik a lze ho použít na téměř všech obráběcích strojích – od standardních strojů až po sofistikovaná obráběcí centra.

V případě řídicího systému Sinumerik 840D sl, který je vlajkovou lodí tohoto produktového portfolia, tak i Sinumeriku 828D, který je určený pro jednoduché kompaktní stroje, je Ctrl – Energy součástí systému v jeho základním provedení. Jeho nosnou myšlenkou je „Měřit a řídit“. V řídicím systému Siemens Sinumerik Operate jsou k dispozici funkce, pomocí kterých lze měřit, vyhodnocovat a přímo i řídit spotřebu energie stroje.

 Virtuální zprovoznění výrobních zařízení

Siemens PLM Software bude na Strojírenském veletrhu v Brně prezentovat řešení pro virtuální zprovoznění automatizovaných systémů a technických provozů, které umožňuje pomocí kinematických 3D modelů ověřit komplexní funkce systémů před jejich uvedením do provozu.

Řešení spočívá v tom, že chování zařízení se namodeluje do virtuálního prostředí, tzn. kinematika a řídicí PLC kódy. Ve virtuálním prostředí se ověří funkčnost modelu reálného zařízení, odstraní se případné kolize, otestuje se správné fungování PLC kódů a provede se  jejich úprava. Po ukončení tohoto optimalizačního procesu se změny zaznamenají a převedou do reálného prostředí.

Výhodou tohoto řešení je, že virtuálním zprovozněním se odladí co největší počet funkcí zařízení už ve fázi vývoje, čímž se předejde chybné výrobě. „Tímto virtuálním odladěním se zabrání mechanickým kolizím, které mohou způsobit značné škody, další investice a opoždění výroby,“ vysvětluje ředitelka obchodu Siemens Industry Software Iveta Verešová a dodává: „Díky tomu je možné významně zkrátit čas potřebný k dodání produktu či zařízení zákazníkovi a garantovat čas dodávky.“

 Solid Edge se synchronní technologií 7

Součástí prezentace Siemens PLM Software bude také oficiální představení novinky pro konstruktéry Solid Edge se synchronní technologií 7, které se uskuteční ve středu 1. října v sále 102 v administrativní budově. Na tuto akci je nutná předchozí registrace na internetové adrese http://www.siemens.cz/plm.

Nejnovější verze softwaru Solid Edge (Solid Edge ST7) obsahuje nové funkce, které výrazně zrychlují konstrukční proces. Vylepšené 3D modelování a renderování fotorealistických vizualizací umožňuje konstruktérům provádět určité úkoly až pětkrát rychleji oproti předchozí verzi. Vyšší produktivitu práce a efektivitu přináší také vylepšená správa konstrukčních dat a uživatelské prostředí Solid Edge. Současně se Solid Edge ST7 uvedla společnost Siemens na trh širší portfolio in-house aplikací a aplikací třetích stran v rozsáhlé oblasti správy životního cyklu výrobku (PLM), které dále rozšiřují funkčnost Solid Edge. Na veletrhu bude také představena novinka pro české uživatele – možnost měsíčního pronájmu tohoto špičkového 3D CAD systému.

Nové nástroje a aplikace od Siemens PLM Software

Expozici divize Siemens PLM Software doplní také tři nové, praktické nástroje. Prvním z nich je Geolus, vyhledávací nástroj, který pracuje na základě 3D geometrie a je neocenitelným pomocníkem jak ve vývoji, tak i v kontrolním oddělení a v oddělení nákupu dílů.

Shop Floor Connect je add-on aplikace pro Teamcenter (světově nejrozšířenější software digitálního řízení životního cyklu), která umožňuje snadný přístup výrobního personálu k aktuálním CNC programům, výkresům, 3D modelům a ostatním datům spravovaným v Teamcenteru. Nejedná se o pouhý DNC systém, protože připojení k centralizované databázi Teamcenter dokáže zabránit duplikaci dat a revize spravuje takovým způsobem, aby se se ve výrobním provozu vždy použila správná výrobní data. Tato aplikace rovněž umožňuje uložit nová nebo upravená data zpět do Teamcenteru.

Nástroj Mechatronics Concept Designer, integrovaný do systému NX, je revolučním řešením pro navrhování ve strojírenství. Urychluje vývoj produktů, které obsahují kombinace mechanických, elektronických a softwarových prvků. Propojení vývojového prostředí umožňuje vývojářům pracovat paralelně s vazbou na jediný koncepční návrh. NX Mechatronics Designer je vybaven možností simulací, které lze využít pro rychlé vytvoření a ověření alternativních konceptů v raných fázích vývojového cyklu.

Simulace stroje v procesu obrábění

Společnost Pemavako, která se letos poprvé bude na MSV v Brně prezentovat po boku společnosti Siemens, nabídne simulaci obrábění v PLM softwaru NX CAM, který obsahuje jádro z řídicího systému Sinumerik – jedná se o propojení řídicího systému Sinumerik 840D a simulace stroje v NX CAM.  Celý proces je virtuální a probíhá na PC s tím, že samotné pohyby simulovaného stroje jsou řízeny virtuálním řídicím systémem s rozhraním HMI panelu. V Brně bude představeno konkrétní řešení pro stroj Škoda HCW2.

VNCK (Virtual Numerical Control Kernel) simulace umožňuje testovat důležité vlastnosti stroje již v předvýrobní etapě. Technik může virtuálně připravovat vlastní cykly, nastavení řídicího systému Sinumerik 840D a připravit virtuální oživení stroje. To ale není všechno. Může dokonce připravovat případovou technologii na dosud nevyrobeném stroji. Samozřejmostí je rovněž odladění kolizních stavů v celém procesu obrábění, odladění NC technologie na konkrétní stroj, výpočty výrobního času včetně vedlejších pohybů a simulace obslužných zařízení stroje.

Kratší doba projektování stroje a jeho přípravy na výrobu znamená zkrácení času dodání stroje do výroby. Nedochází přitom pouze k výrazné úspoře času, ale také zdrojů i energie. Podstatným benefitem je rovněž možnost verifikace výrobního procesu nebo zaškolení obsluhy, které se nemusejí dělat přímo na stroji, jehož provoz je drahý, ale pouze u počítače. Tuto výhodu jistě ocení především výrobci velkých obráběcích strojů, jejichž výroba je dlouhá a nákladná.

O této spolupráci Jiří Karas říká: „Za rok trvání našeho partnerství jsme se již dostatečně utvrdili v tom, že tato spolupráce je přínosem jak pro nás, tak pro naše zákazníky. Naším cílem je prostřednictvím společnosti Pemavako poskytnout tuzemským výrobcům obráběcích strojů dodatečnou formu podpory.“

217456-top_foto1-k450s

 Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice.  Již 124 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. S počtem 9,7 tisíce zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2013 obrat 33,1 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 21,8 miliard Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz

 Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 165 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a celosvětového působení. Siemens AG je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které generují 43 % jeho celkového obratu. Ve finančním roce 2013, který skončil 30. září 2013, dosáhl Siemens obratu 75,9 miliard EUR s čistým ziskem 4,2 miliard EUR a zaměstnával  362 tisíc zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na  http://www.siemens.com

TZ:  Siemens, s.r.o., Communications

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.