cz  Czech      uk  EN

„Smart city v praxi“ – trend, který přilákal do Brna více než 220 účastníků!

DSC_5112

Konference „Smart city v praxi“ na veletrhu AMPER, velký zájem, zajímavé poznatky

Inteligentní město – smart city je v současné době velmi žhavé téma, pro většinu ze zájemců o jeho realizaci je však stále dosti neuchopitelné. Nebývalému zájmu více než 220 účastníků a zájemců se proto těšila konference „Smart city v praxi“, pořádaná na veletrhu AMPER 2016 naší provozovatelskou firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR, ministra průmyslu a obchodu ČR, ministra dopravy ČR, primátora města Brna a Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR).

DSC_5113

Smart city v praxi Brno 2016, foto: Zdeněk Nesveda

Konference jako součást doprovodného programu AMPER SMART CITY a Pracovní komise pro elektromobilitu při SDP ČR

Tato konference je součástí doprovodného programu AMPER SMART CITY na právě probíhajícím veletrhu AMPER 2016 a provozovatel našeho portálu, Ing. Jakub Slavík, MBA je jeho odborným garantem. Kromě konference „Smart city v praxi“ jsou součástí tohoto doprovodného programu také expozice vybraných vystavovatelů, ať již své technologie a řešení na konferenci prezentovali nebo pouze projevili zájem být v rámci veletrhu s konceptem smart city spojováni.

DSC_5196

Ing. Jakub Slavík, MBA je odborným garantem, konference Smart city v praxi, foto: Zdeněk Nesveda 

Konference je zároveň jednou z aktivit Pracovní komise pro elektromobilitu při SDP ČR, v níž je naše provozovatelská firma stálým spolupracovníkem SDP ČR, stejně jako naše konference „Elektrické autobusy pro město“ na veletrhu Czechbus v Praze. Je proto nasnadě, že pod „čistou městskou mobilitou“, tímto jinak dosti nejednoznačným pojmem, se v pojetí této konference rozuměla především chytrá a lokálně bezemisní elektrická městská doprava. Jak konference ukázala, koncept smart city kromě toho nabízí jejím provozovatelům využití jejich technického zázemí a cenných praktických zkušeností také při rozvíjení „malé“ elektromobility ve městech, tedy při provozování, správě a udržování osobních a užitkových elektromobilů pro nejrůznější účely.

Praktické zaměření konference

Konference „Smart city v praxi“ reaguje na situaci, kdy většina vzdělávacích akcí na téma smart city cílí spíše na vrcholovou politickou úroveň, a neoslovují tolik odborníky z praxe, kteří budou tento koncept reálně implementovat pomocí zavádění moderních technologií. Svým obsahem proto oslovila především tyto technicky zaměřené lidi, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference se však v nemalé míře zúčastnili také zástupci průmyslu, pro které projekty smart city představují potenciální nové trhy, i učitelé a studenti dychtiví po nových a zajímavých informacích.

První blok konference: „Smart city jako partnerství měst a průmyslu“

Své praktické zaměření ukázala konference hned od samého začátku: Hostitelské město Brno zde zastupoval Dopravní podnik města Brna, jehož zástupce hned na uvítanou předvedl, jak chytrý řídicí informační systém městského dopravního podniku může sloužit městu nad rámec pouhého dispečerského řízení MHD.

I zástupci vrcholových státních institucí byli ve svých prezentacích velmi praktičtí. Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, které má problematiku inteligentních měst ve své gesci, ukázal, jak koncept smart city zapadá do odvětvové strategie regionálního rozvoje v ČR a jakým způsobem je tento koncept ze strany ministerstva podporován. Zástupce ministerstva dopravy se zaměřil na podporu a další směrování vývoje u inteligentních dopravních systémů, které jsou důležitou součástí konceptu smart city, na vrcholové úrovni.

První, ekonomicky zaměřený blok konference zakončili odborní poradci v oblasti financí a strategického řízení, kteří ukázali praktický užitek a rozmanité zdroje financování u projektů, naplňujících koncept smart city, včetně důvodů, proč je vhodné využít koncept smart city namísto realizování takovýchto projektů izolovaně, mimo tento koncept. Nebyly přitom opomenuty ani souvislosti mezi „šedou“ a „zelenou“ infrastrukturou měst, které se navzájem doplňují a potřebují.

DSC_5155

Druhý blok konference: „Nové technologie pro smart city“

Druhý, technologický blok konference představoval pestrý průřez technologiemi v oblasti inteligentní mobility, energetiky a městské infrastruktury a informačních systémů, které mohou pomoci naplnit koncept smart city v praxi. Účastníci tak mohli sledovat zajímavé aplikace v oblasti chytrých energetických sítí (smart grids), řídicích systémů pro inteligentní budovy a městské služby, geografických informačních systémů, internetu věcí a elektromobility, a to jak „malé“ (elektrická osobní a užitková vozidla“), tak „velké“ (elektrobusy pro městskou dopravu a jejich nabíjecí infrastruktura).

Některé z prezentovaných řešení si účastníci vzápětí mohli naživo prohlédnout na expozicích vystavovatelů. Jedním z nich se dokonce mohou během veletrhu svézt – je jím nejnovější český elektrobus EKOVA ELECTRON 12, který měl svoji domácí premiéru na veletrhu Czechbus 2015 a odborné veřejnosti byl prezentován na již zmíněné konferenci „Elektrické autobusy pro město IV“ v rámci tohoto veletrhu.

Společné pro první i druhý blok konference bylo množství praktických příkladů konkrétních projektů smart city a smart regionů ze zahraničí i z domova. Mnohé z nich již znají čtenáři našich stránek www.smartcityvpraxi.cz a našeho bulletinu „Smart city v praxi“, který je na těchto stránkách volně ke stažení.

Důležité poznatky z konference

Průběh konference ukázal, že o koncept smart city je zájem, a to jak u představitelů měst, městských služeb a dalších organizací veřejného sektoru, tak mezi zástupci průmyslu a škol.

Konference zároveň ukázala, že pojem „smart city“ je u zástupců veřejného i soukromého sektoru stále poněkud nejasný a plný přetrvávajících nedorozumění: Na jedné straně je smart city svými odpůrci někdy prezentováno jako pouhý módní pojem bez reálného obsahu a přínosu. Na druhé straně je smart city někdy mylně vykládáno v dodavatelském prostředí jako způsob, jak obejít administrativu kolem veřejných zakázek a dostat se „zkratkou“ k výhodné dodávce pro veřejný sektor. Oběma těmto extrémům v chápání smart city je pochopitelně třeba se vyhnout.

Konference dále ukázala, že na českém trhu existují technická a obchodní řešení vhodná pro implementaci projektů v rámci konceptu smart city i rozmanité zdroje pro financování těchto projektů. Inspirací pro takovéto projekty jsou mnohé zahraniční, a stále více i domácí zkušenosti.

Z průběhu konference i z komunikace jejích organizátorů s průmyslovou sférou v procesu její přípravy bylo zároveň zřejmé, že existují mnohá další technická řešení, která jsou pro smart city vhodná, jenže sami jejich dodavatelé si to dosud neuvědomují nebo uvědomují jen pomalu a postupně.

To vše je důvodem, proč dále pokračovat v prakticky zaměřené osvětě pro veřejný i soukromý sektor k tématu smart city a způsobů jeho realizace. Již nyní je proto zřejmé, že konference „Smart city v praxi“ letos na veletrhu Amper bude mít v příštích letech pokračování.

redakce Proelektrotechniky.cz

Plné znění zprávy z konference se připravuje a bude zveřejněno v týdnu od 21. 3. 2016. Součástí zprávy budou i prezentace z konference volně ke stažení.

Zdeněk Nesveda – BusPress

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

dekra_skola-MM

DEKRA, ŠKOLA SMYKU – WWW.DEKRA.CZ

CZECHBUS 2016 1

CZECHBUS, VELETRH AUTOBUSŮ V PRAZE – WWW.CZECHBUS.EU

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.CZ

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

Anvi_Trade

ANVI TRADE, PODDLAHOVÉ MATERIÁLY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ – WWW.ANVITRADE.CZ

 

Komentáře uzavřeny.