cz  Czech      uk  EN

Smart city v praxi – odborná konference pro AMPER 2016 je připravena

 • 15. března 2016 od 9:00 hodin Výstaviště Brno, pavilon P, sál P4, 2. patro

„Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu“

Téma inteligentních měst – smart city – se stává stále aktuálnějším s ohledem na potřebu měst využívat ke svému rozvoji možnosti, které nabízejí moderní technologie. Týká se to všech základních oblastí infrastruktury smart city: inteligentní energetiky a služeb, inteligentní mobility a informačních a komunikačních technologií jakožto zastřešující a propojující technologie. V neposlední řadě se inteligentním městům nabízejí možnosti dotací ze zdrojů EU nad rámec operačních programů.

Vzhledem k aktuálnosti problému, informacím ze světa moderních technologií publikovaným na našem portále i odborným zkušenostem naší provozovatelské firmy Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services jsme připravili ve spolupráci s veletržní agenturou Terinvest samostatnou konferenci s názvem „Smart city v praxi“. Tato konference je doprovodným programem veletrhu AMPER 2016 v Brně. Koná se 15. března 2016 na Výstavišti Brno, pavilon P, sál P4, 2. patro. Odborným garantem a zároveň moderátorem konference je Ing. Jakub Slavík, MBA, člen řídicího výboru pro přípravu certifikované metodiky smart city v ČR, spoluautor modrožluté knihy Smart Písek a majitel pořádající organizace.

Program konference bude rozdělen do dvou bloků. V prvním bloku „Smart city jako partnerství měst a průmyslu“ budou prezentovány zajímavé zkušenosti z oblasti inteligentních měst a možnosti financování investičních projektů, jimiž se politický koncept inteligentního města naplňuje prakticky. Ve druhém bloku „Nové technologie pro smart city“ budou ukázány příklady konkrétních technologií z výše uvedených oblastí infrastruktury smart city.

BusPress – mediální partner Smart city v praxi 2016

Mmart-City-XXXX[1]

Program konference:*

 • 8:15 Prezence účastníků, pozvání na kávu
 • 9:00 Zahájení konference
 • Jakub Slavík, MBA – Consulting Services
 • Antonín Macháček, Sdružení dopravních podniků ČR

9:15 I. blok „Smart city jako partnerství měst a průmyslu“

 • Inteligentní systémy v dispečerském řízení MHD vBrně Ing. Pavel Zemánek, Dopravní podnik města Brna
 • Smart Cities optikou MMR, Ing. František Kubeš, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS), Ondřej Bílý, Ministerstvo dopravy ČR
 • Příležitosti k financování projektů smart city, Ing. Vladimír Zadina, SmartPlan
 • K čemu je městu dobrá strategie smart city, Obecně a s příklady zahraničních projektů smart city a inteligentních technologií, Jakub Slavík, MBA – Consulting Services

 

 • 11:15 – 11:45 PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM
 • 11:45 II. blok „Nové technologie pro smart city“

 • Smart Region Vrchlabí a ČEZ Smart City, Martin Machek, ČEZ ESCO
 • Aktivní geografické informační systémy a metropolitní sítě – základ chytrého města, Ing. Jaromír Klaban, TECO
 • Rodina základ státu, SmartHouse základ SmartCity,Energie v izolovaném chytrém domě a zacházení s energií v síti mezi více chytrým domy, Jaromír Klaban, TECO
 • ABB-free@home: Inteligentní elektroinstalace. Snazší než kdykoli předtím.Systém domovní automatizace od ABB nabízí nepřeberné množství možností pro řešení elektroinstalace, lze jej ovládat i dálkově.Ing. Petr Mašek, ABB
 • 13:20 – 13:30 PŘESTÁVKA
 • Elektromobilita v praxi, Marek Šafarčík, Nissan
 • Městská infrastruktura pro elektrobusy pro města, resp. DP, nabízí společnost ABB ve spolupráci s partnery Eltodo a Česká spořitelna komplexní řešení výstavby infrastruktury pro elektrobusové linky včetně možnosti profinancování. Ing. Miroslav Kuželka, ABB
 • EKOVA ELECTRIC – Partner elektromobility – Představení elektrobusu EKOVA ELECTRON 1. Radoslav Hanzelka, EKOVA ELECTRIC
 • 14:30 Shrnutí a závěr konference
 • *Změna programu vyhrazena.

Vstup na konferenci je zdarma po registraci k účasti na konferenci na: info@proelektrotechniky.cz

 

Smart city 2016

Další informace:

Impulsem pro vznik konference byla naše prezentace problematiky smart city na tradiční odborné elektrotechnické akci „Poděbrady 2015“. Zde se ukázalo, že dosavadní konference zaměřené na toto téma cílí spíše na vrcholovou politickou úroveň a neoslovují tolik odborníky z praxe, kteří budou tento koncept reálně implementovat pomocí zavádění moderních technologií. Konference „Smart city v praxi“ je proto orientována přesně na tyto technicky zaměřené lidi, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Těsné propojení mezi konferencí a veletrhem AMPER zároveň vychází vstříc názornosti, kterou účastníci konference potřebují: Mnohé technologie a chytrá řešení pro města, o nichž půjde řeč během konference, si bude možno naživo prohlédnout na veletrhu. Takovéto technologie si mohou vystavovatelé zvlášť označit. Tyto technologie pak budou zahrnuty do veletržního průvodce po smart city na AMPERu 2016. Zapojení do doprovodného programu Smart City tedy umožní vystavovatelům a partnerům konference, aby se zviditelnili vůči těm, kdo budou koncept inteligentních měst realizovat v praxi. Pochopitelně se tím nijak nezmění např. proces výběrových řízení na dodavatele příslušných technologií. Je však třeba nejprve ukázat, že takovéto technologie vůbec existují a jaké příležitosti nabízejí. Podvědomě se pak také v paměti návštěvníků propojí daný typ technologie s dodavatelem nabízeného konkrétního řešení – lidská mysl zkrátka takto funguje. A k tomu všemu je účast v tomto doprovodném programu velmi dobrou příležitostí.

Konference „Smart city v praxi“ navazuje na úspěšnou sérii našich odborných konferencí „Elektrické autobusy pro město“, pořádaných v roce 2015 již počtvrté, které se vyprofilovaly jako zcela ojedinělé prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Téma elektrické dopravy je v konceptu smart city dále rozšiřováno na vyšší úrovni.

Vzhledem k této provázanosti mezi elektrickou městskou dopravou a konceptem inteligentního města je konference součástí spolupráce naší provozovatelské firmy se Sdružením dopravních podniků ČR (SDP ČR) v rámci Pracovní komise pro elektromobilitu SDP ČR. SDP ČR také již přislíbilo konferenci svoji záštitu. O záštitách se rovněž jedná s příslušnými ministerstvy, především s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které má problematiku inteligentních měst ve své gesci.

Vstup na konferenci bude po registraci zdarma. Tímto způsobem lze efektivně propojit průmyslové partnery a zájemce o danou problematiku bez dalších omezení.

Další aktuální informace o připravované konferenci budeme průběžně zveřejňovat na našem portále.

Zájemci o účast na konferenci registrujte se prosím na: info@proelektrotechniky.cz

Účast na konferenci po registraci zdarma.

 

logo proelektrotecniky OK

WWW.PROELEKTROTECHNIKY.CZ

 

Reklama na Buspressu – Klíč k nejlepším obchodům

dekra_skola MM

DEKRA ŠKOLA SMYKU – WWW.DEKRA.CZ

CZECHBUS 2016 1

CZECHBUS VELETRH AUTOBUSŮ – WWW.CZECHBUS.EU

Anvi_Trade

ANVI TRADE, PODLAHOVÉ MATERIÁLY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.EU

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.