cz  Czech      uk  EN

Simulátor DEKRA – záchranáři při akci Pražská 155

IZS_ Dekra_simulátor 8

Řidičský simulátor DEKRA, krátce po svém premiérovém představení se významně začíná uplatňovat v praxi ve výcviku profesionálních řidičů. Mezi prvními, kdo simulátor vyzkoušel v režimu speciálních programů, byli záchranáři při akci Pražská 155. Ano, právě záchranáři jsou speciální skupina řidičů, kteří pro řízení potřebují speciální výcvik nestandardních situací, které vznikají při jízdě vozidel s přednostním právem jízdy se zapnutými výstražnými světly. Současná legislativa však neumožňuje, řidičům sanitních a hasičských vozů cvičit nestandardní situace v rámcích běžného provozu, simulátor DEKRA je tak jediná možnost, kde se dají nestandardní situace s úspěchem nacvičovat. Prvního seznámení záchranářů při jízdě v simulátoru se účastnili posádky z celého Česka, ale i ze Slovenska.

IZS_ Dekra_simulátor 5

Programy pro simulátor DEKRA šité na míru

Záchranáři měli možnost si vyzkoušet první ze dvou speciálních programů vyvinutých pro vozy záchranné služby. Situační programy byly postaveny na základě skutečných událostí vycházejících z praxe při vzniku nejčastějších nehod, nebo pravidel, které řidiči v záchranných vozidlech nejčastěji porušují. Zatím se jednalo pouze o ukázku, nejmodernějšího způsobu školení za pomocí nových inovativních prostředků s velmi reálným a zároveň sugestivním dopadem na účastníky kurzů. Jedná se o výcvik a přípravu na situace, které se v žádném případě nedají s vozidly na silnici nacvičit. Tady spatřujeme největší přínos při výcviku speciálních skupin řidičů, jako jsou například zmiňovaní řidiči záchranáři, ale i hasiči, řidiči autobusů, řidiči převážející nebezpečné náklady, ale i mnoho dalších.

IZS_ Dekra_simulátor 9

Cíl, vštěpování správných zásad a návyků

Měli jsme možnost první ukázky výcviku řidičů záchranářů sledovat přímo v kabině simulátoru a také na učebně při výkladu situacích nahraných v reálu kamerami sanitních vozů při zásazích. Pochopili jsme, že je nejdůležitější u řidičů se speciální režimem pěstovat návyky, předvídání a reakce pohotového chovaní a rozhodování se. Pro vštěpování zásad správných reakcí ve formě servírování reálných situací z provozu je simulátor DEKRA v současnosti skutečně jediné a unikátní zařízení. Je důležité naučit řidiče nehodám předcházet, poznávat hranici vlastních možností i možností vozidla. Naprogramovaný nový simulátor je zařízení, které řidiče učí maximální hranice ještě v bezpečné zóně rozpoznávat. Pozitivní byly i první reakce řidičů záchranářů po absolvování prvního „zahřívacího“ kola krátkého kurzu a absolvování jízdy v simulátoru.

IZS_ Dekra_simulátor 2

Simulátor DEKRA – záchranáři při akci Pražská 155, foto: Zdeněk Nesveda

IZS_ Dekra_simulátor 3

Simulátor DEKRA – záchranáři při akci Pražská 155, foto: Zdeněk Nesveda

IZS_ Dekra_simulátor 4

Simulátor DEKRA – záchranáři při akci Pražská 155, foto: Zdeněk Nesveda

Specifické unikátní programy pro záchranáře

Zatím jsme měli možnost se seznámit se dvěma programy vyvinutými speciálně pro vozy zdravotnické záchranné služby, první ze situací bylo správné se rozhodování při objíždění stojící tramvaje zleva v hustém provozu, při druhé situaci se jednalo, o aktuální téma přejezdu chráněného vícekolejného železničního přejedu. Při množství řidičů, u kterých jsme měli možnost pozorovat jejich reakce a rozhodování se, bylo jejich jednání ve velké většině docela odlišné a ne všichni úplně dobře danou situaci zvládli. A to je přesně ono, každá situace má několik možných dobrých řešení, nemluvíme pochopitelně o těch špatných, kdy řidič zbytečně riskuje. Simulátor má za úkol, řidiči pomoc najít to nejlepší řešení, ale i naopak ukázat i na fatální následky jeho špatného rozhodnutí.

IZS_ Dekra_simulátor 10

Simulátor DEKRA – záchranáři při akci Pražská 155, foto: Zdeněk Nesveda

Efektivní výcvik s měřitelnými hodnotami

Výcvik ušitý na míru záchranářům byl připravený ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou hlavního města Prahy. První část se věnuje ukázkám skutečných situací na projekci s komentářem a výkladem o důvodech vzniku a příčinách jednotlivých nehod. Ve druhé části se řidiči věnují zvládnutí situací v simulátoru. Úspěšnost zvládnutí úkolů a reakce řidičů vyhodnocují lektoři výcviku DEKRA, kteří s řidičem komunikují a sledují jeho počínání z řídícího centra na obrazovkách. Na chyby je možné okamžitě reagovat a řidič má možnost situaci znovu řešit jiným lepším způsobem. Platí zde jedna zásada, naučit se chování v silničním provozu, kterým se dá nehodám předcházet. Právě simulátor je jedna ze sofistikovaných pomůcek, která dokáže zcela reálně takové situace přesně napodobovat. Na simulátoru si řidič daleko intenzivněji uvědomí chyby a zlozvyky, než je tomu v reálném provozu. U některých posádek sanitních vozů jsme si například všimli, že na nepřehledných úsecích v městské zástavbě projíždí větší rychlostí než by byli schopni zabrzdit před nenadálou překážkou. Kvalifikované vyhodnocování jednotlivých skupin řidičů, je také jeden ze způsobů jak řidiče motivovat k větší zodpovědnosti a uvážlivosti.

IZS_ Dekra_simulátor 6

Simulátor DEKRA – záchranáři při akci Pražská 155, foto: Zdeněk Nesveda

IZS_ Dekra_simulátor 12

Kabina MAN programovatelná na různé typy vozidel

Kabinu nákladního vozidla MAN je možné flexibilně přizpůsobit na další možné typy vozidel, v našem případně se jednalo o sanitní vůz, kdy jsou nastaveny parametry velmi podobně jako u skutečného vozu zejména při naklánění v zatáčkách a brzdění. Ve zpětných zrcátkách řidič vidí siluetu sanitního vozu, a jízdu provází reálný zvuk motoru a houkání sirény. Unikátnost celého zařízení simulátoru DEKRA spočívá v mimořádné variabilitě, možnostech nastavení jízdních vlastností od lehkých užitkových vozidel, až po těžké soupravy. Také, ale v nekonečné řadě možných modelových situacích programů pro všechny zmiňované kategorie vozidel.

IZS_ Dekra_simulátor 11

Stane se simulátor DEKRA běžnou praxí při výcviků řidičů?

Zatím, první český řidičský simulátor DEKRA považujeme více méně za technickou kuriozitu, je však nutné zařízení co nejrychleji začlenit do běžných podmínek výcviku a najít maximálně pro něj efektivní využití. Optimální vytížení simulátoru nám dává do budoucna naději, že dojde ke zvýšení profesní úrovně většího počtu řidičů.

Zdeněk Nesveda – BusPress

IZS_ Dekra_simulátor 7

Reklama na BusPresu –Klíč k dobrým obchodům

 

dekra_skola-MM

 

 

Komentáře uzavřeny.