cz  Czech      uk  EN

Nejslabším článkem v motorovém vozidle začíná být řidič

s-517-hd-comfortclass_jv_tour_5

Nejvíce nehod není způsobeno vozidlem, ale právě řidičem. Řidiči svým neefektivním chováním se navzájem také nejvíce zdržují. Dnes však čím dál tím častěji slyšíme termín tzv. autonomní vozidla, která by v budoucnu mohla hrát důležitou roli v celé oblasti dopravy nejen v té silniční. S bezobslužným řízením se již zcela běžně setkáváme ve světě u vlaků  v metru. Na stránkách BusPress jsme již psali i o „European Truck Platooning Challenge“ kdy kamiony jedou po dálnici ve shlucích, kolonách na jakýsi pomyslný autopilot. Platooning u nákladní dálkové dopravy těžkých kamiónů by v budoucnu měl snížit nehodovost, zvýšit efektivitu a úspory pohonných hmot a neposlední řadě i zvětšit plynulost dopravy. V podmínkách hustého provozu v nekonečných kolonách, jak na dálnicích, tak ve městech je řízení v takových podmínkách ztráta času. S nástupem autonomních vozidel by se mnohé mohlo změnit. Řidiči, kterému se uvolní ruce, může se věnovat i jiným činnostem, než je samotné řízení. Vstupem inteligentních elektronicky řízených systémů do dopravy ve větší míře můžeme očekávat optimalizaci logistických procesů a snižování nákladů a emisí, ale celkové zlidnění dopravy a snížení nehodovosti

Partnerský web proelektrotechniky cz popisuje projekt MAVEN, který by mohl v budoucnu odlehčit městskému provozu

Zdeněk Nesveda

Projekt MAVEN: pomůže automatizace silničních vozidel v chytrých městech?

Jak ukazují dosavadní zkušební projekty, pro automatické řízení automobilů dnes již existují vhodné technologie (nabízí je například firma Bosch), ať již jde o radary nebo kamerová zařízení a související software, který dokáže data z těchto senzorů vyhodnocovat a interpretovat pro potřebu ovládání vozidla. Hlavní doménou jejich zkušebního využití však prozatím zůstávají dálnice, resp. víceproudé silnice, s jednoznačně určenými a vzájemně se nepřekrývajícími jízdními pruhy. Výzvou, a to stále naléhavější, zůstává bezpečnost a efektivnost individuální dopravy v městském provozu. Odpověď na tuto výzvu by měl do tří let přinést evropský projekt MAVEN (Managing Automated Vehicles Enhances Network – doslova „řízení automatických vozidel zdokonaluje síť“), který byl zahájen v září 2016 v Bruselu.

Projekt MAVEN je realizován v rámci evropského výzkumného a vývojového programu Horizon 2020. Jeho cílem je vyvinout algoritmy pro organizování proudů vozidel s asistencí infrastruktury a strukturovat obousměrné řídicí a komunikační procesy (doslova „vyjednávací procesy“) mezi vozidly a infrastrukturou.

Výsledky projektu MAVEN by měly přispět ke zvýšení efektivnosti dopravního provozu ve městech, k lepšímu využití kapacity dopravní infrastruktury a ke snížení emisí z dopravy.

Výstupem projektu MAVEN by měl být prototyp systému, který bude využit jak pro testování v terénu, tak pro rozsáhlé modelování za účelem zhodnocení účinků. Projekt by měl dále přispět k vývoji potřebných technologií včetně telekomunikačních standardů a vysoce přesných map.

Součástí projektu bude i zapojení uživatelů včetně představ o potenciálních budoucích změnách v roli a úkolech silničních úřadů jako důsledek automatizace v individuální silniční dopravě.

Jedním z výstupů projektu by měla být i bílá kniha o řízení automatických vozidel ve smart city, jako obecný návod k využití ve městech, která se hlásí k tomuto konceptu a v jeho rámci k využití automatizace v individuální dopravě.

Ani projekt MAVEN nevzniká po technologické stránce zcela „na zelené louce“. Automatické řízení kolejových vozidel založené na komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou, tedy technologie CBTC funguje v evropských městech na metru a lehkých městských železnicích již od 80. let minulého století.

V Evropě je také nyní realizována více než desítka zkušebních provozů automatických elektrických minibusů. Tato vozidla jsou vybavena kombinací senzorových a softwarových nástrojů pro bezpečné vedení po určené dráze v městském provozu – viz například finský projekt SOHJOA).

Sami realizátoři projektu MAVEN se odvolávají na systémy pro „platooning“, které se nyní testují u nákladních vozidel pro jejich automatickou jízdu v konvojích. Využívají se přitom existující technologie pro rozmanité asistenční systémy, jako jsou radarová čidla, kamery, GPS navigační systémy a wifi sítě, k propojení kamionů do uceleného konvoje, který je společně řízen. Na pokyn automatického řízení se kamiony synchronizovaně rozjíždějí, zrychlují, zpomalují nebo brzdí. Koordinovaně tak reagují na změny a překážky v provozu. Díky společnému řízení mohou mezi sebou udržovat mnohem kratší rozestupy, a tím méně omezovat ostatní účastníky provozu. Díky tomu se podle dosavadních informací ušetří až 10 % paliva, a s ním spojené emise.

Uvedené systémy automatizace se liší mimo jiné v přítomnosti řidiče ve vozidle, v míře jeho zapojení do ovládání vozidla, a tedy v míře zodpovědnosti za bezpečnost jízdy:

Automatické elektrické minibusy jsou ze své podstaty a poslání koncipovány jako plně bezobslužné.

V případě CBTC může a nemusí být ve vlaku přítomen řidič (strojvedoucí). Pokud je přítomen, na vlastní ovládání jízdy vlaku nemá za normálních okolností žádný vliv. Jeho přítomnost ve vlaku však může mít právní aspekty.

U systémů typu „platooning“ zůstává řidič za volantem každého vozidla v konvoji, ponechává si kontrolu a zodpovědnost za jeho jízdu a může konvoj kdykoli opustit. Tak tomu s největší pravděpodobností bude i u automatizace individuální dopravy ve městech, která je předmětem projektu MAVEN.

redakce Proelektrotechniky.cz

logo proelektrotecniky OK

 

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

dekra_skola-MM

DEKRA, ŠKOLA SMYKU – WWW.DEKRA.CZ

CZECHBUS 2016 1

CZECHBUS, VELETRH AUTOBUSŮ V PRAZE – WWW.CZECHBUS.EU

Veletrh autobusů, výstava autobusů, autobusy v Praze

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.CZ

Autobusy ISUZU, ISUZU, ISUZU servis, ISUZU díly, ISUZU TURANCAR

Isuzu-Logo

ProScan – prodej a servis ISUZU – WWW.ISUZUTRUCK.EU

ISUZU prodej, ISUZU díly, ISUZU nákladní, ISUZU D -MAX

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

Anvi_Trade

ANVI TRADE, PODDLAHOVÉ MATERIÁLY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ – WWW.ANVITRADE.CZ

 

Tagy: ,

Komentáře uzavřeny.