cz  Czech      uk  EN

INTERREG EfficienCE – nový středoevropský projekt udržitelné mobility

 

Energeticky efektivní veřejná doprava ve střední Evropě: nová mezinárodní spolupráce při hledání udržitelných řešení

Nový středoevropský projekt spolupráce byl zahájen v červnu 2019 v německém Lipsku. Městské úřady, společnosti veřejné dopravy, univerzity a konzultanti udržitelné mobility spojují síly, aby prozkoumali a vyzkoušeli opatření ke zvýšení energetické účinnosti a roli obnovitelných zdrojů energie v systémech veřejné dopravy.

.

Trolejbus Plzeň

.

INTERREG EfficienCE

EfficienCE je projekt mezinárodní spolupráce financovaný z programu Interreg Střední Evropa, jehož záměrem je snížit uhlíkovou stopu v tomto regionu. Většina středoevropských měst má rozsáhlé systémy veřejné dopravy, které se mohou stát základem služeb nízkouhlíkové mobility. Veřejnou dopravu ve středoevropském regionu využívá více než 63 % dojíždějících. Opatření ke zvýšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na infrastruktuře veřejné dopravy tak mohou mít obzvláště velký dopad na snižování emisí CO2. Do projektu je zapojeno 7 zemí, kromě Česka to jsou Německo, Polsko, Rakousko, Itálie, Maďarsko a Slovinsko.

Projekt naplňuje vytčený cíl tím, že orgánům místní správy, organizátorům a provozovatelům veřejné dopravy poskytuje pomoc s přípravou plánovacích a finančních strategií a akčních plánů, realizací pilotních opatření a vytvářením nástrojů a školení pro plánování a provozování nízkouhlíkové infrastruktury. Mezi aktivity mezinárodního projektu EfficienCE patří například testování nových lehkých fotovoltaických materiálů, které budou napájet osvětlení, výtahy a eskalátory ve stanicích metra, nebo využití infrastruktury veřejné dopravy k nabíjení elektrických vozidel.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. se projektu zúčastní s bateriovou posilovací stanicí, která bude sloužit k vyrovnání špičkového zatížení v trolejové síti a podpoří energeticky účinné formy městské dopravy, zejména rozvoj trolejbusů. Výsledky pilotních aktivit, znalosti a osvědčené postupy v oblasti energeticky účinných opatření shromážděné v jednotlivých městech budou předávány napříč regiony střední Evropy.

Dvanáct partnerů, včetně sedmi organizátorů/podniků veřejné dopravy ze sedmi zemí, bude spolupracovat po dobu tří let s cílem prozkoumat nevyužitý potenciál v tomto odvětví a přispět k naplnění cílů uvedených v Bílé knize EU, tj. snížit emise z dopravy do roku 2050 o 60 % a snížit na polovinu míru využití ‚konvenčně poháněných‘ automobilů v městské dopravě do roku 2030.

Projekt je podporován programem Interreg Střední Evropa, financovaným z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 Projekt v číslech

  • 12 partnerů
  • 7 zemí
  • rozpočet 2,4 milionu EUR
  • financování 2,0 milionu EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
  • 29 výstupů
  • doba trvání projektu: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2022

TZ: PMDP

 

 

Tagy: ,

Komentáře uzavřeny.