cz  Czech      uk  EN

Historický trolejbus 8Tr ev. č. 494 bude vozit lidi v Praze

Historický trolejbus 8Tr ev. č. 494  (foto.:DPP)

Historický trolejbus 8Tr ev. č. 494 (foto: DPP)

 

V těchto dnech si Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připomíná rok od obnovení provozu trolejbusové dopravy v Praze. Dynamicky nabíjené vozidlo vyjelo loni na podzim mezi zastávkami Letňany a Palmovka. DPP proto připravil pro příznivce trolejbusové dopravy na neděli 14. října 2018 unikátní jízdy historického trolejbusu 8Tr ev. č. 494. Zároveň si DPP připomíná 46. výročí od ukončení provozu trolejbusů v Praze, jejichž provoz skončil k 16. říjnu 1972.

„Vzhledem k tomu, že trolejové vedení je koncipováno pro moderní tzv. parciální trolejbusy, které značnou část trasy projíždějí na baterie, budou jízdy logisticky náročné. Trolejbus bude mimo trolejové vedení tažen silničním tahačem, přičemž cestující mohou být přepravováni pouze v úseku pod trolejovým vedením,“ říká Jan Šurovský, vedoucí jednotky Historická vozidla.

Organizace jednotlivých jízd historického trolejbusu

Plánované časy odjezdů ze zastávky Kundratka jsou: 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hodin. Nástup bude ve zvláštní zastávce Kundratka (přibližně na úrovni domu Prosecká 22). Trolejbus projede bez zastavování celou trasu až do zastávky Kelerka, kde bude nutno vystoupit. Následně bez cestujících pojede až na kruhový objezd do Letňan, neboť dříve není možné vůz bezpečně otočit. Po přibližně 15 minutách bude umožněno cestujícím nastoupit na zpětnou jízdu v zastávce Kelerka ve směru Palmovka. Cestující nastoupí zadními dveřmi a průvodčímu se prokáží jízdenkou, kterou použili ve směru na Kelerku. V pravidelné zastávce linky č. 58 Kundratka jízda končí.

Jízdenky za 35 Kč budou prodávány přímo ve voze – prodej zajistí průvodčí ve svém stanovišti. Nástup bude umožněn zadními dveřmi. Pro každou jízdu bude v prodeji 40 jízdenek. Ve voze nebude platit žádné předplatné PID ani zaměstnanecké jízdné DPP.

DPP a trolejbusová doprava do budoucna

DPP podporuje myšlenku ekologické dopravy a dále připravuje elektrifikaci vybraných autobusových linek. Projekt elektrifikace autobusové linky č. 140 pokračuje ve své přípravné fázi. V mezidobí od schválení projektu představenstvem DPP (březen 2018) byl vybrán zhotovitel potřebné projektové dokumentace a zahájeny práce na zhotovení dokumentace k územnímu rozhodnutí. Zároveň bylo podáno oznámení vlivů dopadů stavby na životní prostředí (proces EIA).

Zároveň i nadále probíhá pilotní projekt dynamického nabíjení v Prosecké ulici, v rámci kterého vyjela od 1. července 2018 pravidelná trolejbusová linka č. 58. Na této lince jsou testována vozidla, přičemž cílem DPP je vyzkoušet i kloubové vozidlo, jelikož provoz na lince č. 140 je a bude zajišťován právě kloubovými vozidly.

Kvůli vyšší investiční náročnosti elektrifikace je cílem DPP maximálně využít stávající napájecí infrastrukturu tramvají, případně do budoucna i metra. Prioritou pro další etapy bude tedy zejména dostupnost stávající elektrické infrastruktury.

TZ: DPP

.

Historický trolejbus 8Tr ev. č. 494  (foto: DPP)

Historický trolejbus 8Tr ev. č. 494 (foto: DPP)

.

O slovenském veletrhu BUS SHOW 2019

WWW.BUSSHOW.EU

Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO Nitra 19.2. – 21. 2. 2019

Veletrh se koná pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky  

 

.