cz  Czech      uk  EN

Doprovodné programy a tiskové konference na veletrhu CZECHBUS 2015

Czechbus OK
Úterý 24. 11. 2015

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA PRŮMYSLOVÉHO PALÁCE

 • 10:00 hod. – Dotace na pořízení nízkoemisních autobusů pro dopravce (Regionální poradenská agentura Brno)
 • 14:00 hod. – Preference veřejné dopravy (Centrum dopravního výzkumu)
 • Sdružený tramvajový a autobusový pás – nový prvek místních komunikací (Ing. Tomáš Javořík, ČVUT Fakulta dopravní)
 • Preference veřejné dopravy v ČR a možnosti jejího zlepšování (prezentace výsledků projektu MŠMT LD 12052) Ing. Jan Vašíček, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
 • Přestupní terminály jako prvek pro rozhodování cestujícího Ing. Michal Váňa, Ph.D., SŽDC
 • Preference v praxi – její přínosy i problémy Ing. Jan Spousta, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
 • Diskuse (předpokládané ukončení semináře cca 15:30)

Středa 25. 11. 2015

10:00 hod. – Setkání mistrů renovací

V rámci workshopu proběhnou prezentace renovovaných vozidel různých druhů – ne jen autobusů, ale zastoupeny budou i historické tramvaje a trolejbusy a dokonce i technologické vozidlo. Organizátoři se snaží zajistit reprezentativní výběr nejen druhů a typů vozidel, ale i napříč republikou a též se zastoupením Slovenska. Některá vozidla budou vystavena po celou dobu veletrhu. Zájemci se dozví o historii těchto vozidel, v jakém stavu se nacházela před započetím renovace, jak renovace probíhala a jak jsou vozidla v současnosti využívána.

Struktura prezentace na workshopu:

1.Základní informace o majiteli vozidla, způsob financování renovace, popř. renovací, pokud je vozidel více

2.Stručná historie typu vozidla

3.Stručná historie konkrétního vozidla

4.Okolnosti a důvody renovace

5.Stav vozidla před začátkem renovace

6.Průběh renovace, problémy, kdo, kdy, jak

7.Stav vozidla po renovaci, případné odchylky od původního stavu

8.Využití vozidla po renovaci, popř. systém využití historických vozidel, je-li jich více

Přednášející a pořadí prezentací:

1.Muzeum MHD Praha – autobus RO

2.ČSAP Nymburk Ing. Alois Koutek – autobus Tatra

3.Dopravní podnik Ostrava – trolejbus T 400

4.Plzeňské městské dopravní podniky – autobus RTO

5.Dopravní podnik Bratislava – kolejová bruska Schörling

6.Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce – tramvajový vlečňák „plecháč“

Po každé prezentaci dotazy a diskuze

Na veletrhu budou v Levém křídle Průmyslového paláce fyzicky tato vystavena vozidla:

1.autobus ŠKODA RO

2.autobus Tatra

3.autobus RTO – městský

4.autobus RTO – linkový

5.autobus RTO – LUX
Vystavovatelé: Muzeum MHD Praha, ČSAP Nymburk, Plzeňské městské dopravní podniky, RTO Klub, ANVI TRADE

Moderátor: Ing. Tomáš Krebs, Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce

Odborný garant: Ing. Antonín Macháček, Sdružení dopravních podniků ČR
Čtvrtek 26. 11. 2015

10:00 hod.

 • Sociální předpisy v silniční dopravě a jejich aplikace při provádění hromadné přepravy osob, aktuální poznatky z kontrol (Centrum služeb pro silniční dopravu)
 • Záznamová zařízení, jejich kontrola a používání
 • Příležitostná autobusová doprava – odložení týdenního odpočinku
 • Využití „posilového spoje“ v linkové dopravě
 • Silniční kontroly – nejčastěji zjištěná porušení

 13:00 hod.

 • Technický stav vozidel a jejich kontrola se zaměřením na HPO, aktuální poznatky z kontrol (Centrum služeb pro silniční dopravu)
 • Kontrola technického stavu na silnici se zaměřením na busy
 • Vliv špatného technického stavu na jízdní vlastnosti vozidel
 • Nejčastější závady při silničních technických kontrolách
 • Výbava vozidel při provozu na pozemních komunikacích

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO PRŮMYSLOVÉHO PALÁCE

V průběhu veletrhu se budou konat 3 celodenní konference ve velkém sále v Levém křídle Průmyslového paláce

ÚTERÝ 24. 11. 2015

Zkapalněný zemní plyn LNG v silniční dopravě (VEMEX, E.O.N., Gazprom Germania)

Celý program najdete ZDE

STŘEDA 25. 11. 2015

Veřejná doprava “on line” (Sdružení pro dopravní telematiku)

Celý program najdete ZDE

ČTVRTEK  26. 11. 2015

Elektrické autobusy pro město IV (pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR)

Celý program najdete ZDE

TISKOVÉ KONFERECE

ÚTERÝ 24. 11. 2015

CZECHBUS 2015 – program tiskovek v zahajovací den, 24. 11. 2015

Tiskové konference se konají na stáncích jednotlivých vystavovatelů.

Pro novináře je veletrh otevřen od 8:50 hod.

 • 09:10 – 09:35 hod. – SCANIA ( číslo stánku PK 12)
 • 09:45 – 10:15 hod. – IVECO Czech Republic   ( číslo stánku PK 01)
 • 10:30 – 11:00 hod. – SOR Libchavy ( číslo stánku PK 03)
 • 11:15 – 11:45 hod. – SOLARIS Bus & COACH     ( číslo stánku PK 11)
 • 11:50 – 12:20 hod. – EVOBUS Česká republika    ( číslo stánku PK 04)
 • 12:30   – slavnostní zahájení veletrhu – prostor Pravého křídla
 • 13:30 – 14:00 hod. – ŠKODA ELECTRIC ( číslo stánku SH 28)
 • 14:00 – 14:30 hod. – Volvo Group Czech Republic, s.r.o.

 

Představení RTO kalendáře 2016

ÚTERÝ 24. 11. 2015

 • 16:00 –  Slavnostní představení se uskuteční v rámci veletrhu CZECHBUS v levém křídle Průmyslového paláce na holešovickém výstavišti v Praze

Více informací najdete ZDE

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

DEKRA ŠKOLA SMYKU

 

dekra_skola-MM

Komentáře uzavřeny.