cz  Czech      uk  EN

Autobusy a trolejbusy východního bloku – náš tip na zajímavé čtení

Autobusy Trolejbusy

Před nedávnem se nám dostala ruky zajímavá publikace, jenž velmi komplexně mapuje dopravní prostředky, autobusy a trolejbusy socialistické minulosti ve spřátelených zemích. Listování v této knize v nás vyvolává nostalgické vzpomínky, z cest po zemích bývalého ýchodního bloku.  Knihu Martina Haráka, vydalo nakladatelství GRADA v roce 2014 a je stále ještě v prodeji.

Autobusy a trolejbusy ve východní Evropě. Téma, které nebylo nikdy komplexně zpracováno, s výjimkou jednoho pokusu, jímž byla německá publikace Michaela Dünnebiera  „Lastwagen und Busse sozialististicher Länder“ vydaná v Berlíně vydavatelstvím Transpress v roce 1988. Tato kniha, ač do té doby byla jediná svého druhu, pojednávala úspornou metodou o nejdůležitějších výrobních řadách nákladních automobilů a k tomu přináležejících autobusů a trolejbusů. Publikace byla zaměřena na výrobky ze sedmdesátých a osmdesátých let 20. Století s malým exkurzem do historie. Přiznávám ale, že tato kniha byla pro mne a ostatně její autor Dr. Michael Dünnebier z Drážďan, mi velmi pomohl s dokončením této publikace.

Autor, Martin Harák Praha, září 2013

Nakladatelství Grada Publishing a.s.

 

Komentáře uzavřeny.