cz  Czech      uk  EN

Jaký byl první veletrh BUS SHOW zdravá doprava na Slovensku 10

Společnost GX SOLUTIONS představila na BUS SHOW monitoring autobusů (foto: Zdeněk Nesveda)

Společnost GX SOLUTIONS představila na BUS SHOW monitoring autobusů (foto: Zdeněk Nesveda)

 

10/ DNES 16.8. 2018

GX SOLUTIONS, a.s.

Společnost GX SOLUTIONS  představila na BUS SHOW monitoring autobusů pro mezinárodní, vnitrostátní i městské autobusy.  Nabízí inteligentní sofistikované systémy umožňující nejmodernější způsoby řízení autobusové dopravy, které významně zvyšuje efektivitu, bezpečnost i komfort přepravy. Bez podobných systémů se v blízké době neobejde žádná dopravní společnost, která bude chtít odolávat konkurenčním tlakům.  

Systém umožňuje např. online sledování pozice stroje, včetně zobrazení veškerých provozních parametrů, zobrazení a archivace historie jízd či vykonané práce nad různými mapovými podklady (včetně fotomapy), lze sledovat časy příjezdů, odjezdů a prostojů.

Systém šetří čas a náklady na administrativu. Za řidiče je automaticky vedena podrobná elektronická kniha jízd. Konkrétním vozidlům lze přiřadit servisní intervaly, plán prohlídek a nastavit automatická upozornění. Získaná data lze přenášet do ekonomického nebo informačního softwaru. Systém disponuje automatickým výpočtem cestovních náhrad, který výrazně zjednoduší zpracování mezd a dodá také potřebné podklady pro účetnictví v definovaných oblastech. Oblasti je možno definovat jako zakázané a povolené. Vozidla jsou často osazována zařízením pro přihlášení řidiče.

Systém dále umožňuje automatickou identifikaci řidiče, vyčítání dat z tachografu a tím i dodržování AETRu podle platné legislativy. Díky následné predikci AETRu má také dispečer přehled o tom, jak dlouho ještě může řidič řídit a kam je schopen aktuálně dojet. K úspoře času přispívá možnost vzdáleného vyčtení karty řidiče. Díky těmto informacím je vždy také k dispozici automatický a přesný výpočet diet.

Palivo je nejčastěji sledováno nezávislým měřením přímo v nádrži nebo více nádržích konkrétního vozidla, díky tomu je možné zjistit přesnou spotřebu a stav paliva. Zároveň také okamžitě informuje (SMS, e-mail) o podezřelém úbytku PHM. Lze také porovnávat dokladované množství paliva se skutečným stavem PHM v nádrži. Doplňkem může být vyčítání parametrů z řídící jednotky.

Díky aplikaci pro tablet umístěný ve vozidle může řidič vést podrobnou stazku v elektronické podobě, nebo například volit konkrétní jízdní režim. Zároveň může bezplatně komunikovat s dispečerem formou chatu. Dispečer může řidiči plánovat trasy, které se řidiči automaticky zobrazují v navigaci.

Systém hlídá jízdní styl řidiče a ekonomiku jízd na základě různých parametrů, jako například překračování povolených rychlostí, detekce prudkých rozjezdů a brzdění, otáček motoru, běh přídavného topení, běh motoru na prázdno apod. Řidič může být ohodnocen výslednou známkou za buď jednotlivou jízdu nebo za delší období.

Sledováno je například dodržování jízdního řádu, nebo také klimatické podmínky v prostoru pro cestující, kdy, kde a jak dlouho byly otevřené dveře, apod… Díky tomu budete mít vždy prokazatelný důkaz o stavu autobusu v případě reklamací od Vašich cestujících.

GX SOLUTIONS poskytuje telematická řešení firmám s jakýmkoliv vozovým parkem již 20 let. Má prokazatelné výsledky, viditelné v mnoha projektech a širokém portfoliu řešení. Úspěšně bylo implementováno přes 40 000 řešení. Služby jsou určeny pro vozové parky různého typu, složení a účelu užívání. Společnost se orientuje na monitoring aut, strojů, techniky a dalších zařízení v různých oblastech a odvětvích. Je mezinárodní společností, působí v Česku, na Slovensku, kde sídlí dceřiná společnost GX Solutions, a.s. a se svými aktivitami roste i v Polsku, Maďarsku a Německu.

Zdroj: GX SOLUTIONS

.

.

 

O slovenském veletrhu BUS SHOW 2019

WWW.BUSSHOW.EU

Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO Nitra 19.2. – 21. 2. 2019

Veletrh se koná pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky  

 

.