cz  Czech      uk  EN

Ta bílá dálka, to je láska má…

Ta bílá dálka... OK

Kalendář Škoda 706 RTO 2016 –

 Vážení přátele velkého volantu,

tak oslovuje v úvodním textu vznikajícího kalendáře příznivce české autobusové legendy autobusu Škoda 706 RTO Michal Zubr, jednatel Klubu českých historických autobusů – RTO Klubu. Kalendář vychází u příležitosti 15 let činnosti klubu. Ke své lásce, k autobusu „Erťák“, se zde vyznává také patron a čestný člen RTO Klubu, herec Václav Kopta. Kalendář bude poprvé k vidění na autobusovém veletrhu CZECHBUS v Praze. Zatím, jako drobnou ochutnávku prosím přijměte romantický náhled titulní strany.

Zdeněk Nesveda – BusPress

RTO Šimek  12

Herec Václav Kopta za velkým volantem

LOGO_RTO_KLUB OK

O RTO Klubu

Klub českých historických autobusů nesoucí pracovní název RTO Klub je zájmovým sdružením vytvářejícím podmínky pro činnost osob v oblasti historických autobusů české výroby, které úzce spolupracuje s organizacemi zabývajícími se sběratelskou, restaurátorskou a muzejní činností v této oblasti.

Klub byl založen skupinou nadšenců a příznivců historických autobusů na sklonku roku 1999, oficiální registraci získal v roce 2001. Jednou ročně pořádá v hlavní sezóně celostátní sraz, po jejím skončení výjezdní zasedání, a dvakrát ročně setkání členské základny. Členem klubu se může stát každý se zájmem o sběratelskou a restaurátorskou činnost v oblasti historických autobusů české výroby za roční členský poplatek 500,- Kč, přičemž členství není podmíněno vlastnictvím historického ani jiného autobusu. Zakládající členové zvolili na ustanovující schůzi tříčlenný výkonný výbor, jehož hlavní náplní je příprava a koordinace pravidelných setkání a srazů, shromažďování informací v oblasti historických autobusů, spolupráce s každou osobou nebo institucí vyvíjející činnost v této oblasti a vedení evidence členské základny. Dále informuje členy klubu o chystaných akcích, termínech pravidelných schůzek, a v rámci možností zajišťuje dopravu na pravidelné srazy a klubové výlety.

Náš klub vznikl na základě zájmu o legendární autobus Škoda 706 RTO. Jsme ryze českým klubem, a tak se náš obzor rozšířil na všechny autobusy české výroby, které také bez výhrady podporujeme. Jsme prvním klubem v novodobé historii, který má tento zájem.

Naši členové mají stejná práva, jakož i podílet se v rámci svých možností na chodu klubu. Patří mezi ně sběratelé z řad fyzických osob, dopravců, avšak především hobbystů pyšnící se někdy i celou sbírkou autobusů, technickou dokumentací, nejrůznějšími modely či dobovými artefakty. Nejrozšířenější značkou je Škoda ve všech modifikacích, následují Praga, Tatra a Aero. www.rto-bus.cz

 Michal Zubr – jednatel

DSC_1087

RTO klub na výjezdním zasedání, podzim 2015

RTO snídaně

Láska, která prochází nejen žaludkem – „autobusácká snídaně“

 

Komentáře uzavřeny.