cz  Czech      uk  EN

Společnost SOR Libchavy výrazně meziročně posílila o 18 %!

Arriva_Sřední_Čechy1

Významný výrobce českých autobusů společnost SOR Libchavy zaznamenal v roce 2014 mimořádný hospodářský růst, kdy prodal celkem 574 vozidel, což je ve srovnání s rokem 2013 nárůst o 18%. Hlavní potenciál zákazníků se nachází mezi dopravci, kteří provozují veřejnou hromadnou dopravu v České a Slovenské republice. Mezi další země kam společnost SOR vyváží výrobky patří: Polsko, Estonsko, Dánsko, Rusko, Srbsko a Německo.

 

Země   Počet ks Tržby v tis. Kč
Česká republika 362 1.756.610
Estonsko 32 105.556
Německo 2 10.365
Rusko 10 26.591
Polsko 60 196.873
Slovensko 108 580.796
Celkem 574 2.676.764

 

SOR vytvořil v loňském roce čistý zisk 241 milionů korun, je to o 17 milionů korun lepší výsledek než rok předtím.

V roce 2014 společnost vykázala v porovnání s rokem 2013 nárůst prodejů zejména na českém trhu a dále také významně posílila na trhu v Polsku. V Česku dosáhl objem prodeje 362 vozidel (v roce 2013 bylo v ČR prodáno 278 vozů), v Polsku to bylo 60 vozidel (v roce 2013 to bylo pouze 22 vozidel). Mírný pokles v porovnání s předchozím rokem vykázal slovenský trh, kam vloni SOR dodal 108 vozidel. Podobně jako v předchozích letech pokračovaly exportní obchodní aktivity směrem do Estonska, kam se podařilo prodat 32 vozů. Za zmínku stojí první zaznamenaný prodejní úspěch v Německu, 2 vozy s tím, že obchody ve větším rozsahu by měly pokračovat také v roce 2015.

Výrobce uvádí

Realizované prodeje pravidelným zákazníkům nejen v České republice a na Slovensku, ale i v zahraničí potvrzují kvalitu a atraktivitu našich produktů a klíčové konkurenční výhody, za které považujeme především tyto:

  • uplatňování principů „lehké stavby“ (použití nerezových materiálů, plastů, speciálních metod lepení podpořených pevnostními výpočty) nám umožňuje dosahovat nižší pohotovostní hmotnosti vozu, než dosahují konkurenční výrobci.
  • nižší pohotovostní hmotnosti implikují nižší průměrnou spotřebu paliva u našich vozů (1 tunu rozdílu hmotnosti znamená 7 – 8% rozdílu ve spotřebě)
  •  vlastní konstrukční tým a jeho silné know – how nám umožňuje pružně reagovat na požadavky trhu a zákazníků a tyto požadavky aplikovat do nových i stávajících produktů.
  •  kompletní produktové portfolio, našim zákazníkům nabízíme řešení pro všechny typy dopravy.
  •  Schopnost flexibilně zákazníkovi zprostředkovat a zajistit nabídku vhodné struktury financování.

Tržby za prodej vlastních výrobků, zboží a služeb, náhradních dílů a majetku dosáhly objemu 2.870.213 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst 577 mil. a 25% oproti minulému roku. Významný objem dodávek autobusů v roce 2014 byl realizován pro skupinu ARRIVA (88 vozidel), dále pak 60 autobusů pro Dopravní podnik hl. města Prahy, 35 autobusů pro ČSAD Invest, 58 autobusů pro Dopravní podnik v Bratislavě a 42 autobusů pro dopravní podnik v Košicích.

Zdeněk Nesveda – BusPress

Zdroj: výroční zpráva SOR Libchavy spol. s.r.o.

 

Reklama na BusPressu – Klíč k dobrým obchodům

dekra_skola-MM

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.