cz  Czech      uk  EN

Řidiči linkových autobusů opět až v poslední řadě

RTO Kopecký 19

Dne 5. 1. 2016 vyjely cca stovky řidičů autobusů v Královéhradeckém kraji v reflexních vestách, aby vyjádřily protest proti způsobu vypsání veřejné soutěže na zajištění dopravy v Královéhradeckém kraji. Akce byla doprovázena i rozdáváním oranžových letáků, které cestujícím vysvětlovaly důvod a zároveň popisovaly chyby v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku za 5,5 mld. Kč přímo se dotýkající práce řidičů autobusů jezdících ve veřejném závazku, a tím udržitelnosti a bezpečnosti dopravy v kraji. Akce se zúčastnila většina řidičů působících v Královéhradeckém kraji.

Ve stejný den se konalo mimořádné zasedání rady kraje, na kterém radní rozhodovali o možnosti zrušení tohoto tendru a nalezení způsobu, jakým zaručit řidičům určitou úroveň jejich odměňování. Rada kraje však rozhodla tak, že tendr na dopravu nezruší, ale pokusí se provést změny v zadávací dokumentaci ve smyslu zlepšení mzdových podmínek řidičů autobusů.

S těmito výstupy nás seznámil hejtman Královéhradeckého kraje dne 7. 1. na jednání se zástupci odborů. Z tohoto jednání je ale bohužel zřejmé, že se jedná pouze o „mediální tanečky“, o to jak uchlácholit zástupce odborů, potažmo řidiče, nic neříkajícími přísliby. I sám hejtman Franc nakonec uznal, že návrhy, které se pokusí implementovat do zadávací dokumentace, nebudou mít ve svém důsledku hmatatelný dopad pro samotné odměňování řidičů. Jednání se zástupci Královéhradeckého kraje tak není jednáním sociálním dialogem, ale jen  monologem pana hejtmana, o jehož realizaci sám pochybuje. Pan hejtman Franc zjevně počítá s tím, že mediální zájem brzy opadne, ovšem zde nejde o několik dnů či měsíců, ale o dopravu v kraji na příštích 10 let s tím, že tendr tak, jak je vypsaný, poškodí nejen řidiče, za které bojujeme, ale i všechny cestující, pro které řidiči nebudou moci dopravu zajistit.

Naše pochybnosti o záměrech pana hejtmana a o tom, v čí prospěch je soutěž ve skutečnosti vypisována, byly bohužel ještě posíleny tím, že ačkoliv dnešní jednání mělo být pouze se zástupci odborů a nikoliv zástupci dopravců, zúčastnil se jej s plným vědomím zástupců kraje, kteří prověřovali všechny přítomné, JUDr. Michal Lorenc, bývalý člen dozorčí rady a současný korunní právní zástupce společnosti z koncernů ICOM transport a.s. Hejtman Franc později přečetl dopis od společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., která je členem holdingu ICOM transport, která sděluje, že se stávky nezúčastní, a v případě stávky dopravu v kraji zajistí.

Přes všechno uvedené se budeme o dialog dále snažit. V současné době čekáme na písemné vyhotovení změn v zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, dále na výstupy z jednání s předsedou vlády, které proběhne v úterý 12. 1. 2016, a také na zasedání rady kraje dne 13. 1. 2016. Současně si necháme zanalyzovat právní posudky k možnostem zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce, které nechal hejtman Královéhradeckého kraje zpracovat.

Z našeho pohledu se však bohužel řidiči autobusů a cestující v kraji dostali mezi „mlýnské kameny“ politiků, lobujících koncernů a jejich právníků, kteří mají přímý přístup na jakékoliv jednání, a zcela zapadl ten základní a hlavní motiv, tedy zlepšení sociálních, pracovních a mzdových podmínek řidičů na úroveň, která by umožnila zajistit bezpečnou a trvale udržitelnou dopravu v Královehradeckém kraji.

Jiří Kuchynka předseda ZO Odborového svazu dopravy Jablonec n/N.

kontakty:

mobil: +420 608 201 490

e-mail: odborybusline@seznam.cz

 

 

Komentáře uzavřeny.