cz  Czech      uk  EN

Řidiči autobusů nejsou spokojeni s jednáními a chystají stávku!

řidič autobusu

„Finišujeme přípravy protestu formou stávky. Jistý posun jsme sice zaznamenali, ale zatím pouze v poloze návrhů a iniciativ, zcela konkrétní kroky dosud učiněny nebyly“.

 Jiří Kuchynka předseda ZO OSD Jablonec nad Nisou

Ve čtvrtek 5. listopadu jsem byl pozván na výjezdní zasedání Asociace krajů České republiky, kde jsem mohl osobně radním pro dopravu všech krajů ČR představit Jabloneckou výzvu a vysvětlit kritickou situaci ve veřejné dopravě.

Jablonecká výzva byla oficiálně vydána 29. září a popisuje problémy vypsaných veřejných zakázek na zajišťování autobusové dopravy. Patnáct dnů od vyhlášení Jablonecké výzvy přišla na řadu akce „VESTY“, která se konala 15. října, kdy více než 4 tisíce řidičů autobusů obléklo reflexní vesty, a tím této výzvě nenásilnou formou vyjádřili podporu. Teprve v tu chvíli s námi začali komunikovat čelní představitelé státu a dne 3. listopadu jsem jednal s náměstkem ministryně pro místní rozvoj, panem JUDr. Janem Blechou. Na tomto jednání konečně došlo k jistému průlomu a dohodli jsme se na dvou zásadních krocích, po kterých právě Jablonecká výzva volá. Za prvé, že dojde k vzniku pracovní skupiny pro udržitelnou dopravu tvořenou zástupci vlády, krajů, zaměstnavatelských svazů, zaměstnavatelů a odborů a dále, že bude na základě nového zákona o veřejných zakázkách vytvořena jasná metodika zadávání a vyhodnocování veřejných soutěží na dopravce v jednotlivých krajích. Další jednání mě čeká ve středu 11. listopadu od 13:00 hod. s vedoucím odboru poradců a poradkyň předsedy vlády, panem PhDr. Vladimírem Špidlou, se kterým budu hovořit rovněž na toto téma a dále i ohledně kritického stavu odměňování zaměstnanců ve veřejné dopravě.

Po mém vystoupení na zasedání AK ČR se rozvinula živá debata, která jasně ukázala, že jednotliví představitelé krajů nemají jednotný názor na veřejnou dopravu a panují mezi nimi různé pohledy na danou problematiku. Například radní pro dopravu Ústeckého kraje obhajoval názor, že nejnižší cena je pro kraj to nejlepší. Naopak radní pro dopravu Karlovarského kraje zastává názor, že služba, která má určitou hodnotu, nesmí být soutěžena za nižší cenu. Dále vystoupil radní pro dopravu Moravskoslezského kraje, který vysvětlil, jakou cestou se vydal kraj při soutěžení oblasti Českotěšínsko. Tam mysleli na řidiče dopravních firem tak, že přímo do zadávací dokumentace zadali požadavek, aby řidiči v okamžiku podání nabídky dostávali minimálně 1,5 násobek minimální mzdy. Tento způsob se nám odborářům zamlouvá nejvíce. Myslíme si, že toto je cesta, kterou by se měly ubírat všechny kraje. Co je ale pro mě velmi zarážející, že představitelé Královéhradeckého kraje se k dané problematice nevyjádřili vůbec, a ani nám dosud neposlali žádnou reakci na naše dopisy týkající se Jablonecké výzvy. A přitom právě Královéhradecký kraj je krajem, který má aktuálně vypsanou veřejnou zakázku na zajišťování autobusové dopravy v hodnotě cca 5 mld. na dobu 10 let, a to zcela bez náznaků důrazu na platy a odměňování řidičů.

AK ČR v případě vzniku pracovní skupiny iniciované Ministerstvem pro místní rozvoj, bude do ní nominovat svého zástupce. Veliký přínos vidím především v tom, že jsem mohl oslovit radní pro dopravu všech krajů najednou. Vzhledem k tomu, že pohledy na zadávání veřejných soutěží na dopravu se různí, je opravdu nutné, aby byla zpracována jednotná metodika zadávání veřejných zakázek.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že finišujeme přípravy protestu formou stávky. Jistý posun jsme sice zaznamenali, ale zatím pouze v poloze návrhů a iniciativ, zcela konkrétní kroky dosud učiněny nebyly.

Jiří Kuchynka předseda ZO OSD Jablonec nad Nisou

kontakty:

mobil: +420 608 201 490

e-mail: odborybusline@seznam.cz

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

 

dekra_skola-MM

 

Komentáře uzavřeny.