cz  Czech      uk  EN

Praha Tip – Dopravní podnik v Praze rekonstruuje lanovou dráhu na Petřín

Rekonstrukce lanové dráhy na Petřín pokračuje podle plánu – téměř stotunový jeřáb odvedl svou práci, foto: DPP

Rekonstrukce lanové dráhy na Petřín pokračuje podle plánu – téměř stotunový jeřáb odvedl svou práci, foto: DPP

Rekonstrukce lanové dráhy na Petřín pokračuje podle plánu – téměř stotunový jeřáb odvedl svou práci. Druhý největší jeřáb v České republice úspěšně splnil svou úlohu při rekonstrukci lanové dráhy na pražský Petřín. Dnešním dnem usadil poslední nosníky nového železobetonového mostu ve stanici Nebozízek, jehož rekonstrukce bude podle plánu dokončena ve druhé polovině března letošního roku. Jeřábu při nájezdu na místo prací výrazně pomohlo současné mrazivé počasí.

Další zajímavé informace nejen z Prahy najdete na portálu Praha Tip: WWW.PRAHA-TIP.CZ

Jeřáb sehrál klíčovou roli při rekonstrukci mostu lanové dráhy. Jeden z největších mobilních jeřábů o hmotnosti 96 tun vyjel na pražský Petřín v noci 18. ledna 2016 tak, aby nedošlo k omezení provozu MHD a automobilové dopravy. Cesta vzhůru petřínským svahem trvala zhruba 1,5 hodiny a proběhla bez zásadních komplikací. Pro nájezd jeřábu bylo nutno vyčkat na panující mrazivější počasí, které zajistilo zpevnění příjezdové cesty v parku.

Nosná konstrukce mostu bude nově tvořena 16 díly mostovky upravenými pro potřeby lanové dráhy, přičemž hmotnost jednoho nosníku dosahuje zhruba 20 tun. Právě i kvůli hmotnosti jednotlivých nosníků a délce stavby bylo třeba využít téměř stotunový jeřáb. Nové rozpětí mostu bude činit deset až dvanáct metrů, délka mostu dosáhne přibližně 89 metrů. Po ukončení prací jeřábu byl zahájen nájezd vozidel s dalšími částmi lanové dráhy, včetně nového nástupiště i schodiště.

„Je vždycky dobré slyšet, že se při jakékoli rekonstrukci daří dodržovat časový i finanční harmonogram. Pevně věřím, a udělám pro to maximum, že se to v Praze stane pravidlem. Je to samozřejmě dobrá zpráva i pro všechny fanoušky lanovky na Petřín, že ji budou moci od jara opět plně využívat,“ řekl Petr Dolínek, náměstek pražské primátorky (ČSSD).

„Rekonstrukce zajistí větší stabilitu a bezpečnost. Nová mostní konstrukce bude odlehčena a podpěry budou lépe fixované do svahu. Celkové náklady na rekonstrukci nepřesáhnou 24 milionů korun. Dokončení opravy předpokládáme ve druhé polovině března letošního roku,“ uvedl Jaroslav Ďuriš, generální ředitel a předseda představenstva DPP.

Původní most na lanové dráze se vlivem špatného podloží pohyboval směrem ke stanici Újezd a mírně se nakláněl směrem ke Smíchovu. V současnosti jsou hotové všechny bourací práce a do svahu zafixované podpěry, proces je v souladu s harmonogramem připraven na pokládání již hotových mostních prefabrikátů. Kromě mostu se pracuje také na osvětlení, odstávku podnik využije i k pravidelné revizi dráhy i vagónů, kde budou vyměněny podlahy a upraven vnější lak. Současná výluka lanové dráhy Petřín je ojedinělá svou délkou a rozsahem oprav. Opravy lanové dráhy začaly loni v září, do kopce se lanovka znovu rozjede ve druhé polovině března.

Po rekonstrukci mostu je počítáno se spuštěním lanovky v letním jízdním řádu, tedy v intervalu 10 minut. Doba jízdy jednoho spoje lanové dráhy na Petřín je 5 minut, včetně odbavení cestujících ve stanici Nebozízek. V případě většího zájmu cestujících Dopravní podnik standardně vypravuje jízdy nad rámec schváleného jízdního řádu. Těch bylo v loňském roce 632, v roce 2014 pak 1 152 a v roce 2013 celkem 754 mimořádných jízd.

Lanovka na Petřín dlouhá 510 metrů je v provozu od roku 1891, kdy jezdila s pohonem na vodní přepravu. Po odstávce související s první světovou válkou se na trasu vrátila v roce 1932, kdy už jezdila na elektřinu. Po ničivých sesuvech půdy v roce 1965 byla trať obnovena až o dvacet let později. Tehdy byla začleněna do systému MHD. Ročně přepraví kolem 1,9 milionu cestujících. Na trase se nacházejí tři zastávky, po kolejích jezdí dva vozy pocházející z roku 1985, které dosud fungují na původních (lehce upravených) podvozcích z roku 1932.

TZ: DPP

Petřín 3OK

Rekonstrukce lanové dráhy na Petřín pokračuje podle plánu – téměř stotunový jeřáb odvedl svou práci, foto:DPP

LOGO DPP OK

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

 

dekra_skola MM

DEKRA ŠKOLA SMYKU – WWW.DEKRA.CZ

CZECHBUS 2016 1

CZECHBUS VELETRH AUTOBUSŮ – WWW.CZECHBUS.CZ

Anvi_Trade

ANVI TRADE, PODLAHOVÉ MATERIÁLY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ – WWW.ANVITRADE.CZ

Logo ISUZU OK

FOR ISUZU CZECH GROUP – WWW.ISUZUBUS.CZ

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

 

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.