cz  Czech      uk  EN

Praha připravuje Plán udržitelné mobility

Praha DPPO

 Praha právě začala sbírat podněty od veřejnosti…

Lidé mají od dnešního dne možnost ovlivnit, jak přesně by se měla doprava v Praze a okolí změnit. Hlavní město začalo se skupinou odborníků připravovat Plán udržitelné mobility. Ten je klíčovým nástrojem, který nastaví pravidla rozvoje dopravy a veškerého pohybu po městě a jeho okolí na desítky let. Prostřednictvím webové stránky www.poladprahu.cz se mohou do projektu svými podněty zapojit všichni, kteří v Praze a okolí žijí.

SOR EBN 11 Praha 5

 Praha připravuje Plán udržitelné mobility, ilustrační foto: Zdeněk Nesveda

„Donedávna se všechny dopravní plány podřizovaly hlavně rostoucímu počtu aut v ulicích a silnice se rozšiřovaly. Kdyby to takhle šlo dál, ve městě by nezbyl žádný prostor pro příjemný život lidí,“ říká Petr Dolínek, náměstek primátorky a radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy. „Plán udržitelné mobility nemá za cíl bezmyšlenkovitě omezovat automobilový provoz ve městě, jeho úkolem je najít rovnováhu mezi efektivní dopravou a místem pro život. Proto chceme, aby se do ladění Prahy zapojila i veřejnost. Lidé nejlépe vědí, co je pálí a co by se mělo v jejich okolí v dopravě změnit.“

Plány udržitelné mobility připravují všechna evropská města, jsou klíčovým podkladem pro jejich další rozvoj. „Řeší pěší, cyklistickou, hromadnou i automobilovou dopravu včetně nákladní jako celek a nastavují pravidla rozvoje pohybu po městě a jeho okolí na další desítky let. Jejich cílem je přispívat k postupnému zlepšování životního prostředí tak, aby lidé zároveň neztratili svobodu pohybu,“ vysvětluje Tomáš Kaas, ředitel Odboru rozvoje a financování dopravy Magistrátu hlavního města Prahy.

Dopravní stavby - železniční estakáda Praha 2

 Praha připravuje Plán udržitelné mobility, ilustrační foto: Zdeněk Nesveda

Pro Prahu má ale Plán ještě jeden význam – je základní podmínkou dalšího čerpání evropských peněz. Hotový bude v roce 2018. „Dnešní dopravní politika Prahy už není aktuální. Platí dvacet let, neodpovídá tomu, jak se změnil styl našeho života a nepočítá ani s masivním dojížděním lidí ze Středočeského kraje do Prahy. Proto teď začínáme připravovat tento ucelený plán rozvoje dopravy. Bude platný i pro další politické generace, které se budou na radnici střídat,“ doplnil Marek Zděradička, ředitel Sekce infrastruktury a krajiny Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Polaďte Prahu, připomínky je možné posílat až do letních prázdnin

Na webové stránce www.poladprahu.cz se lidé dozvědí o projektu více a hned se mohou zapojit svými podněty. „Připravili jsme na webu jednoduchou aplikaci, kde můžete slovně popsat, co je podle vašeho názoru třeba v Praze poladit, případně kliknout do mapy a přímo vybrat místo nebo lokalitu, kde něco neladí,“ říká Václav Novotný, specialista pro koncepci dopravy Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. „Sbíráme všechny podněty, které se týkají problémů se všemi druhy dopravy od automobilové přes hromadnou, cyklistickou, trasy pro pěší nebo třeba zásobování. Podněty mohou lidé přes web posílat až do začátku letních prázdnin. Pracovníci projektu všechny náměty zpracují a připraví z nich podklady do dalších kol projektu. Počítáme, že přijdou tisíce návrhů a jsme na to připraveni. Žádný podnět nezůstane nepřečtený v koši.“

K čemu se mohou lidé vyjadřovat

Plán mobility neřeší detaily, jako jsou požadavky na posun konkrétního autobusového spoje o pět minut později, přesunutí přechodu o tři metry dále nebo přidání dvou vyhrazených parkovacích míst v konkrétní ulici. Dopravu vnímá v kontextu jako celek. „Relevantní jsou pro nás podněty, které popíšou problém, který lidé kolem sebe vnímají – nedostatek parkovacích míst na sídlišti, ulici nebezpečnou pro chodce či cyklisty, nedostatečnou obsluhu hromadnou dopravou některé z lokalit, chybějící most, lávku nebo komunikaci a podobně,“ upřesnil Tomáš Kaas.

Pracovní skupina odborníků a další zapojení veřejnosti

Podněty budou sloužit pro diskuse a setkání s odborníky a pro jejich další práci. Kromě veřejnosti se do projektu zapojují zástupci městských částí, významných přepravních firem, městských organizací, ale také občanských sdružení. Praha je úzce spojena se Středočeským krajem, zastoupení v projektu proto mají i zástupci kraje a měst v okolí Prahy. Plán mobility bude vznikat ve velmi úzké vazbě s potřebami středočeského regionu.

„V další fázi projektu se zapojí veřejnost ještě několikrát, ať už formou panelových diskusí s odborníky při hledání společné vize pro mobilitu nebo podněty ke konkrétním návrhům opatření. Termíny a výzvu k zapojení zveřejníme vždy s dostatečným časovým předstihem na webu www.poladprahu.cz,“ doplnil projektový manažer Daniel Šesták ze společnosti Mott MacDonald. „Pokud má někdo zájem aktivně do ladění Prahy vstupovat, určitě by měl sledovat tyto webové stránky, neustále tam budou aktualizované informace.“

Harmonogram

Tvorba Plánu udržitelné mobility je rozložena do 2,5 roku. Úkolem první části, která právě teď startuje, je vytvořit co nejdetailnější analýzu současné situace. Ta bude hotova na podzim letošního roku. Na ní naváže příprava scénářů, které definují vize a cíle dopravních změn v Praze (podzim 2016 – jaro 2017). V průběhu příštího roku vzniknou návrhy konkrétních opatření, které budou konkrétněji zformulovány ve výsledném Plánu mobility na konci roku 2017.

V roce 2018 bude proces tvorby Plánu udržitelné mobility završen získáním stanoviska k procesu posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. SEA) a předložením Radě hlavního města Prahy a zastupitelům k závěrečnému schválení.

TZ: Magistrát hlavního města Prahy

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

dekra_skola-MM

DEKRA, ŠKOLA SMYKU – WWW.DEKRA.CZ

CZECHBUS 2016 1

CZECHBUS, VELETRH AUTOBUSŮ V PRAZE – WWW.CZECHBUS.EU

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.CZ

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

Anvi_Trade

ANVI TRADE, PODDLAHOVÉ MATERIÁLY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ – WWW.ANVITRADE.CZ

 

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.