cz  Czech      uk  EN

Poslední CZECHBUS v Holešovicích úspěšně skončil

 

Autobusový veletrh CZECHBUS na Výstavišti Praha se konal již po osmé, ale také naposledy. Změnou majitele, kdy veletrh bude nadále pořádat společnost ABF, a.s., se další ročník CZECHBUSU v roce 2019 uskuteční na VÝSTAVIŠTI PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Vystavovatelé měli možnost si nové prostory prohlédnout během slavnostního večera, který se konal druhý den veletrhu v kongresovém centru na výstavišti PVA. Generální ředitel a místopředseda představenstva ABF Tomáš Kotrč, MBA a ředitel výstaviště PVA EXPO PRAHA Ing. Václav Řezáč zde oficiálně představili chystané změny.

Nové prostory v porovnání s unikátním Průmyslovým palácem, kde se CZECHBUS uskutečnil osmkrát, jsou po architektonické stránce zcela nezajímavou stavbou, silně připomínající konfekční logistické centrum. Na druhou stranu se CZECHBUS konečně dostává do moderních, dobře vybavených, prostorných hal, kde bude možné ho i nadále rozšiřovat. V Průmyslovém paláci veletrh CZECHBUS provázelo množství nejrůznějších technických komplikací a omezení, ale přesto se sem vystavovatelé rádi vraceli a veletrh rok od roku zde stále posiloval. Necháme se překvapit, jak nový majitel svůj nový dopravní veletrh uchopí, ale z mého pohledu tímto krokem CZECHBUS může víc získat než ztratit. Realizovat dopravní veletrh v Průmyslovém paláci by bylo v dlouhodobém horizontu zcela nereálné, prostory potřebují radikální rekonstrukci, včetně dostavby vyhořelého levého křídla.

Zdeněk Nesveda

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

O slovenském veletrhu BUS SHOW 2019

WWW.BUSSHOW.EU

Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO Nitra 19.2. – 21. 2. 2019

Veletrh se koná pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky  a

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

 

.