cz  Czech      uk  EN

Plán udržitelné mobility pro město Plzeň

Plzeň1 Jedná se o soubor aktivit, které zkoumají všechny prvky tohoto systému ovlivňujícího městskou mobilitu, jejichž cílem je zajistit udržitelný městský dopravní systém. Nositelem projektu a zároveň jedním z hlavních řešitelů PUMP je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně.

Nyní jsou k dispozici i webové stránky Plánu udržitelné mobility Plzně

Obecné cíle PUMP jsou následující:

  • Zajistit, aby dostupnost, kterou dopravní systém nabízí, byla k dispozici všem;
  • Zlepšit bezpečnost dopravy;
  • Snížit znečištěni ovzduší, znečištění hlukem, emise skleníkových plynů a spotřebu energie;
  • Zlepšit účinnost a hospodárnost přepravy osob a zboží;
  • Přispět ke zlepšení atraktivnosti a kvality městského prostředí a městského designu

Hlavní scénáře v pdf ke stažení: PUMP_Scenare_2015-01-07

TZ: PMDP   PMDP OK

Komentáře uzavřeny.