cz  Czech      uk  EN

Můžeme změnit chování řidičů „hříšníků“ a ušetřit tak životy nevinných lidí

CDV pro řidiče

Někteří řidiči jsou nepolepšitelní. Nezastaví je ani tučná pokuta, a tak často končí bez řidičského průkazu nebo dokonce ve vězení. Po odpykání trestu nebo i v jeho průběhu se ale často navracejí do starých kolejí a na cestě je můžete nešťastně potkat i vy.

Účinně tomu může zabránit speciální rehabilitační program pro řidiče s názvem REPADO, který vypracovali psychologové z brněnského Centra dopravního výzkumu a má jednoznačné výsledky. Když se zadaří, vetkají ho poslanci do příslušných zákonů s platností od roku 2017.

 Zbytečné lidské oběti a finanční ztráty z naší společné peněženky

„Úkolem našeho výzkumu je odstraňovat nejpodstatnější příčiny dopravních nehod. Pokud je jejich původcem člověk, pak musíme hledat cesty, jak tomu účinně zabránit. Ušetříme tak zbytečně vyhaslé životy, slzy pozůstalých i celospolečenské ztráty, které vlastně všichni platíme ze svých peněženek,“ vysvětluje Karel Pospíšil, ředitel Centra dopravního výzkumu.

Celospolečenské ztráty vyplývající ze všech dopravních nehod spočítali experti z Centra dopravního výzkumu na necelých 53 miliard korun. Z toho podstatnou část zaviní lidé, kteří páchají opakované přestupky.

Jak rehabilitační program vypadá a jaký má účinek?

 Na nenapravitelné řidiče čekají speciálně připravené skupinové techniky, ne nuda a poučování, ale interaktivní, zajímavý přístup. Účastníky vtáhne do příběhu, na jehož konci odcházejí s novým pohledem na sebe i na okolí. „Měníme u řidičů schopnost sebereflexe, což znamená schopnost přemýšlet o sobě samém. Co dělám a jaké to může mít dopady,“ dodává Veronika Kurečková, psycholožka a terapeutka ze stejného výzkumného centra.

Zkušenosti ukazují, že jen represe v jejich případě nepomůže. „Pokud by to bylo jednoduché, neměli bychom tolik rizikových řidičů. Naše rehabilitační kurzy pomáhají těm, kteří svoje chování sami změnit nedokážou,“ dodává Petr Zámečník, národní koordinátor těchto programů.

V praktické části účastníci proberou mimo jiné i mýty o odbourávání alkoholu, zažijí simulovanou dopravní nehodu a přiučí se tomu nejdůležitějšímu z poskytování první pomoci. Vytvářejí si také konkrétní osobní strategie, jak se do budoucna přestupkům vyhnout.

Jak se budou moci řidiči do rehabilitačního programu přihlásit?

 Jakmile vejde v platnost novelizace zákona, budou muset tito řidiči povinně nastoupit do speciálního rehabilitačního programu, který si budou platit ze svého. Kurzy budou nabízet akreditovaná psychologická pracoviště s certifikovanými psychology, nad kterými bude supervizi vykonávat Ministerstvo dopravy. Centrum dopravního výzkumu pro ně už má připravenou odpovídající metodiku i se zaškolením.

Zájemci ale nemusí čekat až na zákon. „Již dnes k nám posílají soudci, dopravní psychologové a pracovníci probační a mediační služby šoféry s recidivou přestupků,“ říká Petr Zámečník.

Zkušenosti v zahraničí a u nás

 Problému se již dlouhá léta věnuje většina vyspělých zemí. Kupříkladu v Rakousku klesla recidiva těchto činů o 50 % a podobné výsledky máme i u nás. Představme si, že každý druhý provinilec přestane být na cestách nebezpečný. Ušetříme tím životy nevinných lidí a peníze daňových poplatníků, které můžou být využity jinak.

VÍCE INFORMACÍ NA REPADO ZDE

TZ: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

 

 

Komentáře uzavřeny.