cz  Czech      uk  EN

Moravskoslezský region se zajímá o koncept smart city

 

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, (foto: Zdeněk Nesveda)

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, (foto: Zdeněk Nesveda)

O koncept chytrých měst a obcí je stále více zájem po celé ČR. Svědčí o tom i školení s názvem Koncept smart city – smysl a praktické využití“, které 8. června 2017 realizovala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu, jako projekt na klíč pro ostravskou Agenturu pro regionální rozvoj. Mezi dvaceti registrovanými účastníky z veřejného i soukromého sektoru v Moravskoslezském kraji nechyběl ani host ze Slovenska. Podívejme se na některé zajímavé poznatky z této akce.

V prvním bloku semináře získali účastníci nejprve obecný pohled na smart city jako koncept strategického řízení města, obce či regionu, při němž jsou využívány moderní technologie takovým způsobem, aby docházelo k synergickým efektům mezi různými oblastmi činností. Cílem je zvýšit kvalitu života občanů v daném městě, tím zvýšit jeho atraktivitu pro bydlení a podnikání, a tím následně zvýšit jeho ekonomickou úroveň. „Chytré“ technologie tedy nejsou cílem, nýbrž prostředkem k dosažení tohoto cíle.

Účastníci byli dále uvedeni do ekonomické problematiky smart city na úrovni vrcholového strategického dokumentu a rozvojových projektů, které mohou být svojí povahou buďto investiční, tedy pracující s osvědčenými a technicky způsobilými řešeními, nebo vývojové či inovační, kde se moderní technologie teprve zkoušejí a město tak slouží jako „živá laboratoř“. Nepochopení tohoto rozdílu může vést k nepříjemným nedorozuměním, jak ukazuje příklad elektrobusů v Berlíně – nutné testy vozidla a související odstavení z provozu v rámci vývojového projektu zde byly neodbornou veřejností považovány za nedostatky již odzkoušené technologie a vyvozovány z toho mylné závěry.

Celým ekonomickým blokem se prolínaly poznatky konzultantů, které se ostatně neomezují jen na koncept smart city: Neexistuje kámen mudrců ani perpetuum mobile – nelze vyrobit z ničeho něco a nic není zadarmo. Dotace sice nabízejí „něco za nic“, ovšem – obrazně řečeno – jako společenskou hru s nejistými vítězi a poraženými, jak ukazují například výsledky 20. výzvy IROP. Nikdo nepodniká pro ztrátu, ale spolupráce se soukromým sektorem (finančním či průmyslovým) nabízí jasný a vyvážený zákaznický vztah.

Ve druhém bloku semináře byli účastníci provedeni základními „pilíři“ smart city: inteligentní mobilitou, inteligentní energetikou a službami a využíváním informačních technologií. Tyto oblasti se navzájem prolínají – využití internetu věcí u parkovacích systémů je například stejně tak otázkou informatiky jako součástí řešení městské mobility, které se neomezuje pouze na „alternativní“ pohony vozidel. V souvislosti s inteligentní mobilitou bylo prezentováno město Ostrava jako české centrum excelence pro elektrobusy, které zde v pravidelném provozu úspěšně slouží od roku 2010.

Nakonec byla na příkladu odpadového hospodářství ve města a svozu dopadů ukázán komplexní průřezový problém smart city, který zasahuje do všech uvedených oblastí smart city, a nejde tedy jen o pouhé „chytré“ nádoby na odpadky – viz příklad projektu v norském Stavangeru.

V diskusích k jednotlivým tématům potvrdili účastníci dobré zkušenosti ze zavádění moderních technologií (například zmíněné podzemní kontejnery na komunální odpad). Uvítali i nové poznatky z prezentovaných případových studií, zejména Mobilní rozhlas pro komunikaci vedení města s občany (blíže k němu viz prezentace z konference Smart city v praxi II) nebo pozitivní účinky správně voleného veřejného osvětlení hřišť na zdravé návyky dětí i rodičů z případové studie projektu v Uppsale. Zároveň vnímali potřebu komplexního řešení problému, aby nezůstalo jen u jednotlivostí. Během celého školení poukazovali účastníci na nutnost průběžného vzdělávání a osvěty na úrovni široké veřejnosti i politického zastoupení měst a obcí.

redakce Smartcityvpraxi.cz

 

 

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

 

Chytrá a zdravá doprava ve městech 2017

 

dekra_skola-MM

DEKRA, ŠKOLA SMYKU – WWW.DEKRA.CZ

WWW.MESTSKADOPRAVA.INFO

CZECHBUS, VELETRH AUTOBUSŮ V PRAZE – WWW.CZECHBUS.EU

Veletrh autobusů, výstava autobusů, autobusy v Praze

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.CZ

Autobusy ISUZU, ISUZU, ISUZU servis, ISUZU díly, ISUZU TURANCAR

Isuzu-Logo

ProScan – prodej a servis ISUZU – WWW.ISUZUTRUCK.EU

ISUZU prodej, ISUZU díly, ISUZU nákladní, ISUZU D -MAX

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

Anvi_Trade

ANVI TRADE, PODLAHOVÉ MATERIÁLY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ – WWW.ANVITRADE.CZ

.

.

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.