cz  Czech      uk  EN

Jak k řidičům autobusů fungujícím v závazku veřejné služby dostat více peněz!

řidiči

Po pondělním podání žaloby s návrhem na vydání předběžného opatření týkajícího se veřejné soutěže na zajištění autobusové dopravy v Královéhradeckém kraji se konečně rozběhla jednání, která by mohla mít zásadní vliv na celý problém ve veřejné dopravě, na který poukazujeme v Jablonecké výzvě. Za klíčové považuji dva momenty. Tím prvním je, že předseda Asociace krajů ČR, pan Michal Hašek, obratem v úterý 1. 12. zasedl k společnému jednání s předsedou ČMKOS a předsedou OSD, v rámci kterého byl stanoven harmonogram nezbytných kroků k řešení této neudržitelné situace. A tou druhou zásadní věcí bylo, že pan Hašek v podstatě obratem oslovil předsedu vlády k jednání o krizové situaci ve veřejné dopravě. Byl jsem velice potěšen, že pan předseda vlády vyslyšel tuto prosbu a v podstatě okamžitě svolal jednání za jeho osobní účasti spolu s dalšími zástupci již den poté, tedy ve středu 2. 12. 2015.

Jednání s předsedou vlády se uskutečnilo po skončení plenárního zasedání tripartity v pozdních večerních hodinách, a to formou zasedání pracovní skupiny vedené právě předsedou vlády. Pracovní skupina se sešla ve složení: Bohuslav Sobotka, předseda vlády, Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj, Jan Blecha, náměstek ministryně pro místní rozvoj, Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR, Josef Středula, předseda ČMKOS, Luboš Pomajbík, předseda OSD a já (Jiří Kuchynka, předseda ZO OSD Jablonec nad Nisou), jako autor a iniciátor Jablonecké výzvy. Pracovní skupina řešila jeden jediný úkol: jakým správným způsobem dostat do systému veřejné dopravy, konkrétně k řidičům autobusů fungujícím v závazku veřejné služby, více peněz. Celý problém spočívá v tom, že tuto veřejnou službu, jejímž zadavatelem je stát, potažmo kraje, provádí soukromé dopravní společnosti a firmy, které řeší nárůst mezd svých zaměstnanců prostřednictvím kolektivních vyjednávání. Tento způsob je ale znemožněn dosavadní praxí, kdy veřejné soutěže jsou, ať už z důvodu alibistických, nebo z důvodu honby za úsporou peněz, koncipovány ze strany veřejných zadavatelů tak, že hlavním kritériem je nejnižší cena dopravního výkonu, tedy vlastně přímo nutí zaměstnavatele šetřit především na lidech.

V rámci jednání byl všemi zúčastněnými domluven následující postup:

  1. Ministerstvo pro místní rozvoj vytvoří jednotnou metodiku zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek ve veřejné dopravě na 10 let tak, aby byly zohledněny mzdy řidičů v nabídkových cenách do těchto soutěží.
  2. Dále MMR zhodnotí stávající výběrová řízení, a to do konce tohoto roku.
  3.  Asociace krajů ČR ve spolupráci s odbory se budou podílet na hledání způsobu odměňování řidičů, kteří jezdí v tzv. veřejném závazku.
  4.  Dále Asociace krajů ČR doporučí krajům nevyhlašovat do vyřešení tohoto problému a platnosti nového zákona č. 137, o veřejných zakázkách, další veřejné soutěže.

Předseda vlády jasně deklaroval, že hledáme pouze pozitivní řešení a nikdo z těch, kteří se jednání zúčastnili, to nerozporoval. Všichni chápou nutnost řešení tohoto problému, neboť jeho neřešení by nutně vedlo ke kolapsu veřejné dopravy v této zemi. V současném nastavení je veřejná doprava dlouhodobě neudržitelná. Jsem velmi vděčný za postoj všech zúčastněných. Zcela nechápeme, proč Královehradecký kraj až dětinsky umíněně trvá na dokončení své podivně vypsané soutěže? Proč chce za každou cenu soutěžit, když ví, jaké problémy to přinese jeho občanům, pracujícím v dopravě a dopravním firmám, které budou dopravu v tomto kraji zajišťovat? Kraj má v tomto případě jiné možnosti, které zvolit, tak jako jiné kraje v ČR, a neumí je využít. Proto nadále trvá naše stávková pohotovost a pečlivá příprava na stávku minimálně v Královehradeckém kraji. Vysoutěžení zakázky na dopravní obslužnost v Královehradeckém kraji za těchto podmínek, kdy je nastolena celospolečenská diskuze dokonce na úrovni předsedy vlády o platových podmínkách zaměstnanců v autobusové dopravě, budeme považovat ze strany Královehradeckého kraje jako políček do tváře všem tvrdě pracujícím lidem v oblasti dopravy, a dle toho samozřejmě budeme reagovat.

Jiří Kuchynka předseda ZO OSD Jablonec nad Nisou

 

 

Komentáře uzavřeny.