cz  Czech      uk  EN

Hybridní autobusy SOR poprvé v České republice nasazeny do běžného provozu

SOR hybrid - Praha Náměstí republiky
SOR hybrid – Praha Náměstí republiky

Co od hybridních pohonů očekáváme
Současné spalovací vznětové (naftové) motory dosahují účinnosti okolo 40%, naproti tomu u elektromotorů jsme schopni dosáhnout vrcholu účinnosti až na hranici 95%. Ještě se však nedokážeme zcela vypořádat s ostatními problémy, které brání použít „čistokrevné“ elektrické pohony bez omezení v pravidelném denním  provozu. Na pořad dne proto přichází další nejlepší řešení a těmi jsou zmiňované hybridní technologie.

Městský nízkopodlažní autobus SOR je vybaven paralelním agregátem ALLISON  ve spojení s motorem CUMMINS Euro 5  EEV  o objemu 6,7 litrů s výkonem 175 kW. Zvolená technologie hybridního pohonu ALLISON je patrně nejlepší vyzkoušenou variantou, neboť v USA podobných autobusů s tímto pohonem jezdí již stovky. Celý princip spočívá v tom, že paralelní agregát (dva elektromotory) dokáže akumulovat brzdnou energii, která je následně využita pro rozjezd a dobíjení akumulátorů. V provozu se oba elektromotory podle požadavků vysílaných z řídících jednotek chovají nezávisle, buď jako hnací motory nebo naopak jako generátory vyrábějící energii. Spalovací motor pracuje po celou dobu pouze v režimu optimálních otáček, vše synchronizuje vysoký stupeň řízení a přebytek výkonu motoru je také využíván k dobíjení akumulátorů. Při optimálních podmínkách, kde hodně také zaleží na profilu trati a dobré technice řízení, lze ušetřit 10 – 30% pohonných hmot. Platí obecně, že čím více se využívá kinetické energie brzdění, tím více se akumuluje energie, o to je pak naopak zapotřebí méně energie, kterou vytváří samotný spalovací motor. Přínos hybridů není však pouze v úsporách paliva, ale také ve pozitivním vlivu na životní prostředí. Motor s malým obsahem s emisní normou Euro 5 v porovnání s běžnými  motory používaných u těchto typů autobusů pracuje pouze s částečným výkonem a produkuje nepoměrně menší procento škodlivých látek.

Výrobce uvádí: Odhaduje se, že 40 procent energie použité k rozjezdu autobusu vybaveného systémem GM-Allison Hybrid EP pochází z energie zachráněné v průběhu rekuperačního brzdění.

První zkušenosti s hybridními autobusy SORCITY NBH 18 v Praze
Běžný cestující na první pohled nic výrazného nezaznamená, autobus se odlišuje pouze střešní nástavbou, která zakrývá akumulátory a klimatizaci. Ve spolupráci s dopravním podnikem jsme měli možnost autobus vyzkoušet přímo na lince v centru Prahy. O zkušenosti z prvních měsíců provozu českého hybridu se s námi podělil řidič pan Luděk Černý. Autobus, kde veškerá činnost agregátů je řízena pokročilými řídícími systémy, vyžaduje poměrně velkou zkušenost v řízení těchto typů autobusů. Řidič má možnost dobrou technikou jízdy zásadně ovlivnit režim dobíjení akumulátorů a tím i spotřebu paliva. Autobus je koncipován do městského provozu pro nižší rychlosti s velkým počtem zastávek a rozjezdů. Rozjezdy jsou dynamicky plynulé, podobně jako to známe u trolejbusů. Motor pracuje téměř v konstantních otáčkách a má mimořádně tichý chod. Sledujeme řidiče, který začíná plynule brzdit co nejdříve před zastávkou, kdy se sepnou generátory a v ten okamžik se začne využívat energie z brzdného účinku. Je nutné si uvědomit, že plynový pedál zde nahrazuje obdoba reostatu, podotýká řidič Luděk Černý, a jakmile se noha přestane pedálu dotýkat, autobus začíná brzdit a dochází k vlastní rekuperaci energie. Obrazovka digitálního panelu umístěná ve středu přístrojové desky informuje řidiče o všech funkcích včetně okamžitého stavu nabití akumulátorů. Autobus je provozně spolehlivý, ovšem jako každá technicky náročná novinka potřebuje v období testování určité zásahy, úpravy a seřízení. Proškolený řidič nám dále ochotně vysvětluje, že akumulátory a superkondenzátory jsou schopné v krátkém okamžiku přijímat velké množství energie a naopak zase bez problémů ji vydávat. Autobus pracuje v hybridním režimu samostatně bez nároku na další dodatečné dobíjení. Testovaný vůz vychází z běžného typu nízkopodlažního městského autobusu SOR NB 18. Na základě informací získaných z dopravního podniku je průměrná spotřeba za první pololetí letošního roku v porovnání s konvenčním pohonem u obdobného autobusu nižší o 12%, očekává se však, že spotřeba v budoucnu ještě výrazně klesne. Průměrná spotřeba autobusu s hybridním pohonem je 46 l a u autobusu SOR NB 18 s běžným naftovým motorem je 52 l na sto kilometrů. Největší úspora je však patrná při porovnání hybridních autobusů se všemi ostatními kloubovými autobusy, kde je již spotřeba nižší o vice než 19%.    Na konečné nahlížíme pod „kapotu“, avšak ani tady na první pohled není nic mimořádného vidět. Motor je umístěn na obvyklém místě ve „věži“ na levé straně, možná jenom pro zajímavost, nepotřebuje startér, startuje pomocí elektromotorů.

Hybridní autobusy jsou perspektivní alternativou v městské dopravě
Hromadná doprava v závislosti na životním prostředí je jedním z nejdůležitějších faktorů a její rozvoj přispívá ke zlepšení kvality života ve velkých městech. Je jasné, že bez hromadné dopravy se v budoucnu již neobejdeme a její podíl by se měl v celkovém objemu nadále zvyšovat. Hybridní technologie společně s využitím dalších alternativ by se měly stát neodmyslitelnou koncepcí při obnově vozového parku.

Text, foto : Zdeněk Nesveda

Komentáře uzavřeny.