cz  Czech      uk  EN

Ekologické CNG autobusy potřebují podporu státu!

SOR - Czechbus 2013

V ČR jezdí již 500 CNG autobusů.  Jednou z priorit Státní politiky životního prostředí ČR 2012-2020, která byla schválena vládou v roce 2013, je pokles množství rizikových látek z dopravy a nižší úroveň znečištění ovzduší. Vláda v dubnu 2014 projednala informaci o stavu přípravy strategie čerpání pro období 2014-2020 (Dohody o partnerství) a programů, které budou spolufinancovány z evropských fondů. Přestože v Dohodě o partnerství se deklaruje zlepšení kvality ovzduší skrze podporu alternativních zdrojů paliv jako je CNG, podle posledních informací města nemohou v příštím období počítat s žádnou podporou na ekologické CNG autobusy. V ČR jezdí dnes 500 CNG autobusů, ale je to jen 2,5 procenta ze všech, která v ČR jezdí. CNG autobusy potřebují výraznou podporu, zájem měst o dotace na CNG autobusy je obrovský.

Image 2

Jakmile byla v lednu letošního roku vyhlášena dotace na CNG autobusy, Brno rozjelo největší CNG projekt v ČR za 0,5 miliardy korun a v brzké době by zde mělo jezdit 100 autobusů na zemní plyn. Stejně tomu bude i v Ostravě. Město Havířovuvažuje, že všechny autobusy ve městě budoujezdit jen na CNG, Ústí nad Labem si hodlá pořídit 30 až 35 CNG autobusů. Zájem o nákup těchto autobusů spolu s podporou je obrovský. Míra urbanizace v ČR je 73 procent, proto je negativnímu působení emisí z městské dopravy ovlivněna většina obyvatel. Nejvyšší hodnoty tuhých znečišťujících látek jsou ve velkých městech a tak je tomu i v Praze. V případě oxidu uhelnatého se v mezikrajském srovnání Praha dokonce vymyká. V Dohoděo partnerství se navíc přímo zmiňuje, že je v Praze „potřeba rozvoje alternativních paliv jako je CNG“, ale Praha je jediná, kde autobusy na CNG stále nejezdí.

V rámci implementace Státní politiky životního prostředí ČR 2012-2020 se vláda ČR mimo jiné zavázala prosazovat zvýšení podílu čistých a energeticky účinných vozidel v sektoru veřejné dopravy podporou obměny vozového parku a zaváděním odůvodněných a kontrolovatelných pobídek na straně poptávky v rámci městských center. Nyní v nových operačních programech podle posledních informací města nemohou v příštím období počítat s žádnou podporou na ekologické CNG autobusy.

Stále více lidí žije ve městech, města jsou dnes domovem asi 70 procent populace EU. Tento globální trend bohužel způsobuje neudržitelnou situaci: špatnou kvalitu ovzduší, vysoké emise prachových částic i vysokou hladinu emisí CO2. Zpráva OECD z roku 2012 uvádí, že špinavé ovzduší způsobí každý rok více úmrtí než nepitná voda nebo nehygienické životní podmínky a zdůrazňuje, že městské znečištění bude v roce 2050 nejčastější příčinou předčasného úmrtí. Již dnes téměř 3,6 milionu lidí se očekává, že každý rok umírá v důsledku respiračních onemocnění způsobené vdechováním látek znečišťujících ovzduší.

V ČR jezdí 19 716 autobusů a více než polovina z nich je starší 10 let. Navíc průměrné stáří se zvyšuje, na konci roku 2010 to bylo 14,38 roku, na konci roku 2011 pak 14,56 roku a na konci roku 2013 je to už 14,76 roku. Přitom průměrné stáří autobusů v Evropské unii (EU) činí maximálně 11 let. Autobusů normy Euro 0 až III je v ČR asi 13 tisíc. V loňském roce bylo v ČR registrováno 891 nových autobusů, z toho těch na CNG jen 42.

 

Některá města, ve kterých již jezdí v ČR CNG autobusy

 

Česká Lípa – Dvůr Králové – Frýdlant v Čechách – Havířov – Jablonec nad Nisou – Jeseník – Jihlava – Karlovy Vary – Karviná – Kladno – Liberec – Litoměřice – Milevsko – Olomouc – Pardubice – Písek – Planá nad Lužnicí – Plzeň –  Prostějov – Přerov – Semily – Sezimovo Ústí – Svoboda nad Úpou – Tábor – Trutnov – Třebíč – Ústecký kraj – Vodňany – Znojmo atd.

 

(500 autobusů)

 

Studie ukazují, že CNG autobusy snižují emise oxidu uhličitého o 25 až 30 procent ve srovnání s dieselovými autobusy. Největší rozdíl je v karcinogenních a mutagenních pevných prachových částicích PM, ty jsou u CNG téměř nulové. Využití CNG autobusů může snížit suspenze částic v atmosféře až o 60 až 97 procent a emise oxidu uhelnatého o 52 až 84 procent.

Ukázkovým příkladem je hlavní město Indie Nové Dillí, které bylo v roce 1991 jedním z měst s nejvíce zamořeným ovzduším. Ve městě se poté začalo jezdit na CNG, a to asi 10 tisíc autobusů, 5 tisíc minibusů, 10 tisíc taxi vozů, 55 tříkolek na CNG atd. a v roce 2003 obdrželo město mezinárodní ocenění čistého města Clean Cities International Award. Příměstské autobusy, které jezdí u Nového Dillí na naftu, se smí přiblížit nejvíce 16 km k centru města. A dnes je Nové Dillí město s modrou oblohou a nejčistější autobusovou dopravou na světě.

 

Největší dopravci CNG autobusů v ČR

 

BusLine

ČSAD Česká Lípa

FTL Prostějov

3ČSAD Havířov

DP Liberec

ČSAD Kladno

DP Pardubice

DP Karlovy Vary

 

 

Český plynárenský svaz

 

TZ také zde:http://www.cng4you.cz/cng-info/tiskove-zpravy.html/185_260-ekologicke-cng-autobusy-potrebuji-podporu/1

(ke dni 28. 5. 2014 je to již přesně 500 autobusů)

TZ: Český plynárenský svaz

 

Komentáře uzavřeny.