cz  Czech      uk  EN

Daimler Buses významně rozšiřuje výrobní kapacity v Česku

Na zelené louce vnikají nové výrobní prostory o velikosti 30 000 m2. Výroba zde bude zahájena v létě 2019 (foto: Zdeněk Nesveda)

Na zelené louce vnikají nové výrobní prostory o velikosti 30 000 m2. Výroba zde bude zahájena v létě 2019 (foto: Zdeněk Nesveda)

 

V pátek 22. června ve výrobním závodě EvoBus  Česká republika v Holýšově byl slavnostně položen základní kámen nových výrobních prostor.  Závod se tak rozroste o dalších 30 000m² výrobní plochy, v Holýšově vnikne  400 nových pracovních míst, celkem zde v příštích letech bude pracovat více než 1 000 zaměstnanců. Při postupném náběhu výroby, která zde začne v polovině  roku 2019, se zde bude v blízké  budoucnosti vyrábět ročně až 3 000  kompletních  karoserií pro zájezdové autobusy Mercedes – Benz a Setra a dalších 3 000 komponentů pro městské autobusy Citaro.  Všechny karoserie před expedicí do Německa projdou procesem antikorozní ochrany v kataforézní lázni v nové moderní lince, která pojme i největší autobusy dlouhé 15m a  4m vysoké. Továrna na autobusy v Holýšově se tak stane jednou z nejmodernějších v Evropě. Společnost Daimler Buses vsasila na vývoj, inovace a efektivnost výroby, díky které si chce upevnit pozici světového lídra v produkci autobusů. Program „HOLYSOV EXPANZION“ pro rozšíření výroby je také součást koncepce rozvoje a optimalizace výrobních procesů do kterých německá strana investuje 340 miliónů eur. Nyní,  úplně každý autobus Mercedes – Benz a Setra, vyrobený v Evropě, bude mít svůj začátek v České republice.  Důležité je také zmínit pozitivní sociální dopady na samotné město Holýšov i celý region.   

Historie výroby autobusů německé produkce v Holýšově sahá však až do roku 1986, kdy dochází ke kooperaci společností, dnes již zaniklého SVA Holýšov a Kässbohrer  (dnešní Setra). 

Zdeněk Nesveda

 

EvoBus rozšíří výrobní závod v Holýšově

  • Daimler Buses investuje do optimalizace struktur a zvýšení efektivity procesů výrobních závodů
  • Rozšíření výrobního závodu Holýšov
  • EvoBus působí v České republice 20 let   

Společnost Daimler Buses je největším a nejrentabilnějším výrobcem autobusů na světě. Aby si evropské závody zachovaly svou výkonnost i v budoucnosti, odhlasovala společnost řadu opatření pro zvýšení efektivity ve výrobě. Celkově na změny ve výrobní síti bude v příštích letech vynaloženo zhruba 340 milionů eur. Přibližně 140 milionů eur půjde v evropských závodech na optimalizaci struktur a zvýšení efektivity procesů.

Optimalizace struktur a zvýšení efektivity procesů výrobních závodů

Evropské výrobní závody EvoBus v Mannheimu, Neu-Ulmu a v Holýšově již dlouhé roky úspěšně spolupracují. Současné struktury i rozdělení práce již neodpovídá požadavkům na moderní výrobní procesy. Rozdělení působnosti zvyšuje efektivitu výrobních závodů a ještě zlepšuje procesy týkající se kvality. Každý závod se do budoucnosti zaměří na určité klíčové kompetence a zjednoduší se procesy a trasy dodávek se zkrátí.

Závod v Mannheimu se profiluje jako kompetenční centrum pro výrobu městských a linkových autobusů Mercedes-Benz. Výrazně se zaměří na oblast elektromobility a za tímto účelem se posílili příslušné vývojářské kompetence. V letošním roce vyrobí první sériový autobus na elektrický pohon.

Závod v Neu-Ulmu se stane kompetenčním centrem pro zájezdové autobusy. Kromě výroby kvalitních zájezdových autobusů Setra se tým vývojářů bude věnovat také oblasti autonomního řízení a vývoji moderních bezpečnostních systémů. Výrobní závod v českém Holýšově v budoucnu převezme kompletní výrobu karoserií zájezdových autobusů a nadále bude dodávat komponenty karoserií městských autobusů.

Rozšíření výrobního závodu v Holýšově

Na základě posílení kompetencí závodu v Holýšov bylo rozhodnuto o jeho rozšíření. Plocha holýšovského závodu se rozroste o více než třináct hektarů na celkových 23,4 ha. Za tímto účelem dojde v Holýšově ke stavbě nového komplexu výrobních hal, ve kterých se z dosavadních segmentů budou vyrábět celé skelety zájezdových autobusů. V halách dojde k novému uspořádání výroby, aby byl dodržen štíhlý výrobní proces a optimální materiálový tok.

Výrobní plocha se rozroste o 30 000 m2 a bude doplněna také o samostatnou administrativní budovu a potřebnou infrastrukturu. Investice na rozšíření výrobního závodu spadá do celkové optimalizace výrobní sítě, která představuje celkovou hodnotu 140 milionů eur. Podstatná část této investice je plánována na expanzi závodu v Holýšově. Investice zahrnuje výstavbu komplexu hal a vybavení nové svařovny, nových technologií pro antikorozní úpravu kataforézním lakováním, které představuji nejmodernější a k životnímu prostřední nejšetrnější zařízení v Evropě. Prostředky boudou také využity pro přestavbu stávajících hal pro montáž opláštění a nástřiku podvozků. Investice pro jednotlivé závody v produkční sítí se obtížně vyčísluji, protože jde o komplexní změnu.

Z výrobního závodu se bude dodávat přibližně 3000 segmentů karoserií městského autobusu Citaro, které se pak v Mannheimu sestaví do kompletní karoserie. V případě skeletů pro zájezdové autobusy jde o navýšení podílu práce na jednotku. Počet vyrobených kompletních skeletů by mohl dosahovat až 3000 jednotek za rok. Nově celé skelety po sváření projdou antikorozní povrchovou úpravou v nové kataforetické lakovně, kde v lázni s lakem se ponoří celá konstrukce a automatizovaně se přesune k sušení a montáži vybraných komponentů opláštění. Tyto fáze výroby představují pro závod v Holýšově nové procesy s vyšší přidanou hodnotou. Kompletní karoserie pak budou přepravovány do výrobního závodu Neu-Ulmu k dalšímu zpracování.

První kompletní karoserie opustí výrobní závod v roce 2019, postupně budou do výroby nabíhat různé typy autobusů až do posledního modelu, který se zařadí do výroby roce 2021.

S rozvojem závodu v Holýšově dojde i k navýšení počtu zaměstnanců, který bude představovat přibližně 400 pracovních míst. Tato místa budou postupně obsazována s postupným nástupem výroby. Nebude se měnit jen počet zaměstnanců, ale i struktura a profese. Nově vzniknou pozice technologů a techniků v nových oborech jako jsou lepení a povrchové úpravy. Navýší se počet administrativních pracovníků i pracovníků v logistice, svařovně a montáži.

Strategické rozhodnutí o rozšíření závodu je velkým závazkem do budoucnosti, které výrazně zvyšuje důležitost a postavení závodu v Holýšově jako samostatného kompetenčního centra pro karoserie v celé výrobní síti koncernu Daimler. Daimler Buses bude i nadále důsledně utvářet mobilitu budoucnosti.

EvoBus působí v České republice 20 let

EvoBus Česká republika působí na českém trhu již 20 let. Od roku 1998 vznikají ve výrobním závodě v Holýšově segmenty karoserií pro autobusy Mercedes-Benz a Setra. Moderní postupně se rozšiřující výrobní středisko navázalo na původní výrobu autodílů v Holýšově a převzalo výrobu segmentů pro autobusy Mercedes-Benz a Setra. V roce 2001 byl otevřen vlastní výrobní závod. Ve fázích bylo investováno do dalších výrobních kapacit a během dalších 4 let se vybudovaly haly 12 a 13, kde vznikaly podvozkové části karoserie. V polovině roku 2006 bylo otevřeno v Praze nové servisní a prodejní centrum. Nové centrum se začalo stavět na zelené louce v dubnu 2006 a v plném provozu bylo již v říjnu. Celková investice na výstavbu jednoho z nejmodernějších evropských center pro opravu autobusů dosáhla 4 milionů Euro. Na zastavěné ploše 3 000 m² se nachází dílenské prostory pro 14 autobusů, administrativní a obchodní centrum pro zákazníky, sklady náhradních dílu a zázemí pro vedení společnosti. V roce 2012 byla uvedena do provozu hala 20, která zajišťovala prostor pro výrobu čelních dílů a střech autobusů. V současné době zaměstnává 640 zaměstnanců.

EvoBus Česká republika působí na českém trhu úspěšně i obchodně. Autobusy značek Mercedes-Benz a Setra drží přední pozice v segmentu zájezdových autobusů více než 18 let. V roce 2017 své zákazníky našlo více 100 autobusů. V minulém roce byl uveden na trh nový model zájezdového autobusů Mercedes-Benz Tourismo, který je nejoblíbenějším evropským i českým modelem.

 O společnosti Daimler Buses

Podnikání koncernu Daimler Buses má globální dosah, který reprezentují výrobní závody a servisní centra. S kompletní nabídkou značek Mercedes-Benz, Setra a BharatBenz pokrývá Daimler Buses veškeré potřeby v oblasti autobusové dopravy, a to s maximální bezpečností, efektivitou a ekologickou udržitelností. Díky značkám OMNIplus a BusStore navíc Daimler Buses nabízí celosvětovou servisní síť a nabídku služeb až po nákup a prodej použitých autobusů. Koncern Daimler Buses prodal v prvním pololetí roku 2017 celosvětově téměř 13 000 autobusů a podvozků a opět upevnil svou pozici na klasických trzích v Evropě, Brazílii, Turecku, Argentině a Mexiku.

TZ: Daimler Buses

.

.

Fotogalerie:  Položení základního kamene – Holýšov 22.6. 2018, EvoBus Česká republika

.

Slavnostní položení základního kamene nových výrobních prostor v závodě EvoBus v Holýšově 22.6. 2018 (foto: Zdeněk Nesveda)

Slavnostní položení základního kamene nových výrobních prostor v závodě EvoBus v Holýšově 22.6. 2018 (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Volkan Tutal, ředitel závodu EvoBus Holýšov (foto: Zdeněk Nesveda)

Volkan Tutal, ředitel závodu EvoBus Holýšov (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Till Oberwörder, ředitel Daimler Buses (foto: Zdeněk Nesveda)

Till Oberwörder, ředitel Daimler Buses (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Marcus Nicolai, ředitel výroby Daimler Buses (foto: Zdeněk Nesveda)

Marcus Nicolai, ředitel výroby Daimler Buses (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Thomas Rohde, jednatel EvoBus Česká republika (foto: Zdeněk Nesveda)

Thomas Rohde, jednatel EvoBus Česká republika (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Simon Schneider, vedoucí, projektu rozšíření závodu Holýšov (foto: Zdeněk Nesveda)

Simon Schneider, vedoucí, projektu rozšíření závodu Holýšov (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Jan Mendřec, starosta Holýšova (foto: Zdeněk Nesveda)

Jan Mendřec, starosta Holýšova (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Slavnostní položení základního kamene nových výrobních prostor v závodě EvoBus v Holýšově 22.6. 2018 (foto: Zdeněk Nesveda)

Slavnostní položení základního kamene nových výrobních prostor v závodě EvoBus v Holýšově 22.6. 2018 (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Slavnostní položení základního kamene nových výrobních prostor v závodě EvoBus v Holýšově 22.6. 2018 (foto: Zdeněk Nesveda)

Slavnostní položení základního kamene nových výrobních prostor v závodě EvoBus v Holýšově 22.6. 2018 (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Slavnostní položení základního kamene nových výrobních prostor v závodě EvoBus v Holýšově 22.6. 2018 (foto: Zdeněk Nesveda)

Slavnostní položení základního kamene nových výrobních prostor v závodě EvoBus v Holýšově 22.6. 2018 (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Slavnostní položení základního kamene nových výrobních prostor v závodě EvoBus v Holýšově 22.6. 2018 (foto: Zdeněk Nesveda)

Slavnostní položení základního kamene nových výrobních prostor v závodě EvoBus v Holýšově 22.6. 2018- Centrum měření (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Slavnostní položení základního kamene nových výrobních prostor v závodě EvoBus v Holýšově 22.6. 2018 , moderní výroba (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Slavnostní položení základního kamene nových výrobních prostor v závodě EvoBus v Holýšově 22.6. 2018 (foto: Zdeněk Nesveda)

Slavnostní položení základního kamene nových výrobních prostor v závodě EvoBus v Holýšově 22.6. 2018, moderní výroba (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Volkan Tutal, ředitel závodu EvoBus, provází hosty výrobními prostorami současného závodu. (foto: Zdeněk Nesveda)

Volkan Tutal, ředitel závodu EvoBus, provází hosty výrobními prostorami současného závodu. (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Zadní část podvozku turistického autobusu, připravená na expedici do Německa (foto: Zdeněk Nesveda)

Zadní část podvozku turistického autobusu, připravená na expedici do Německa (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Kamion společnosti ICOM transport, odváží podvozkové časti autobusů k dalšímu zpracování do Německa (foto: Zdeněk Nesveda)

Kamion společnosti ICOM transport, odváží podvozkové časti autobusů k dalšímu zpracování do Německa (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Mercedes - Benz Tourismo nové generace, i jeho cesta začala právě tady v Holýšově. (foto: Zdeněk Nesveda)

Mercedes – Benz Tourismo nové generace, i jeho cesta začala právě tady v Holýšově. (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Vlajková loď koncernu Daimler Busess Setra 531 DT TopClass, i její cesta na svět začala u nás v Holýšově. (foto: Zdeněk Nesveda)

Vlajková loď koncernu Daimler Busess Setra 531 DT TopClass, i její cesta na svět začala u nás v Holýšově. (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Na zelené louce vnikají nové výrobní prostory o velikosti 30 000 m2. Výroba zde bude zahájena v létě 2019 (foto: Zdeněk Nesveda)

Na zelené louce vnikají nové výrobní prostory o velikosti 30 000 m2. Výroba zde bude zahájena v létě 2019 (foto: EvoBus)

.

 

O slovenském veletrhu BUS SHOW 2019
WWW.BUSSHOW.EU

 

.

.

.

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

.

 

Autobusy VDL

 

Mercedes – Benz      Setra

 

WWW.MESTSKADOPRAVA.INFO

 

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.CZ

Autobusy ISUZU, ISUZU, ISUZU servis, ISUZU díly, ISUZU TURANCAR

Isuzu-Logo

ProScan – prodej a servis ISUZU – WWW.ISUZUTRUCK.EU

ISUZU prodej, ISUZU díly, ISUZU nákladní, ISUZU D -MAX

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ


PODLAHOVINY PRO TRANSPORT

WWW.ANVITRADE.CZ

.

 

 

 

 

 

 

 

Tagy: , ,

Komentáře uzavřeny.